Homepage > Curriculum vitae
Santa Oliva, a 7 de febrer de 2011.
 
 
 

Curriculum vitae

-----CONTINGUT------
En castellano
 
 
 

in EnglishFotografia carnet DADES PERSONALS DADES PROFESSIONALS
- al principi -
DADES ACADÈMIQUES
Estudis i activitats universitaris.
- al principi -
Idiomes. Informàtica.
- al principi -
Altres estudis i activitats extrauniversitaris.
(ordre cronològicament invers)
- al principi -
PUBLICACIONS
- al principi -
ALPINISME I ESCALADA
Ascensions. Escalada. Barranquisme.
- al principi -

 
 
 
 
 
 
 
 
 Santa Oliva, a 7 de febrero de 2011.
 
 
 

Curriculum vitae

-----CONTENIDO------
En català
 
 
 

in English


Fotografia carnet DATOS PERSONALES DATOS PROFESIONALES
- al principio -
DATOS ACADÉMICOS
Estudios y actividades universitarios. Idiomas.
- al principio -
Informática.
- al principio -
Otros estudios y actividades extrauniversitarios.
(listado cronológicamente inverso)
- al principio -
PUBLICACIONES
- al principi -
ALPINISMO I ESCALADA
Ascensiones. Escalada. Barranquismo.
- al principio -

 
 
 
 
 
 
 
 
 7th February 2011, Santa Oliva.
 
 
 

Curriculum vitae

-----CONTENTS------
En català
 
 
 

En castellàFotografia carnet PERSONAL DATA PROFESSIONAL DATA
- to the top -
ACADEMIC DATA
University activities. Languages. Computer skills.
- to the top -
Some other courses or activities.
- to the top -
PUBLICATIONS
- to the top -
MOUNTAINEERING
Peaks and arêtes. Rock climbing. River descents.
- to the top -