MUSEU
CASTELLER
DE
CATALUNYA

 
 
 ETS EL VISITANT NÚMERO 
 
 
El Museu de Valls ha iniciat els tràmits necessaris per posar en marxa definitivament el Museu Casteller de Catalunya. Un museu que vol ser el referent de tot el món casteller i que estarà ubicat a la ciutat de Valls.Per aquest motiu, de comú acord entre el Museu, l'Ajuntament de Valls i la Generalitat de Catalunya s'ha designat un comissari que fara el projecte museològic i s'ha creat un equip assessor composat per diverses persones representatives del món casteller.  
Volem fer un museu on tothom s'hi senti representat i que sigui molt obert. Per això obrim aquesta pàgina a Internet per tal que tothom qui vulgui pugui donar la seva opinió de com hauria de ser el Museu Casteller de Catalunya. Tots els vostres suggeriments s'adreçaran al comissari i a l'equip assessor perquè siguin tinguts en compte.   
Gràcies per la vostra col.laboració.  
 
 
 
 
 
 
 Imatges de Pere Calalà amb els drets reservats. 
Pàgina creada i optimitzada pel Museu Casteller de Catalunya i WebValls Sispromat S.C.P.