BIBLIOGRAFIA


Han estat emprats els programes conservats de totes les confraries i entitats editores de la Setmana Santa Tarragonina: Agrupació d'Associacions, La Salle, Gremi de Marejants, Ecce-Homo, Nostre Pare Jesús de la Passió, Natzarens, Pagesos, Sindicat d'Iniciatives, la Sang, l'Ajuntament, les diferents parròquies i els de publicitat. No obstant i per no convertir aquest volum en un índex bibliogràfic incloem, sense que això signifiqui una valoració implícita només referència de la sèrie d'articles que l'Agrupació d'Associacions ha anat publicant de la història de cada confraria des de 1985.