retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre

Recapte núm. 22

Literatura Oral

Curs 2003-2004

Edita: MRP Terres de l'Ebre

D.L.T.: 125-89

ISSN: 1138-6207

Distribució gratuïta a les persones associades a l'MRPTE

PVP 5 Euros.

Portada del dissenyador gràfic J. Francesc Ferré Fibla sobre dibuix del Pou de la Goja
Contraportada: Reproducció del cartell de l'EE 2004.

Sumari
Editorial
Dossier: Literatura Oral
 • Ma mare m'envia a l'escola. Gabriel Piñol Ribas.
 • Comunicació de l'experiència de la Llar d'Infants de la Creu Roja de Tortosa. Antònia Panisello Blanquet.
 • El Pou de la Goja. Revista Interactiva de literatura Oral. Àngel Vergés i Gifra.
 • Frases fetes i cançons. Manel Joan Arinyó..
 • Contar i cantar. Adelaida Pelegrí i Salé.
Experiències
 • Temps de família. Ajudar a saber educar. Josep Maria Eguren Querol i Claudina Maria Marco Marhuenda
 • El laboratori de Física i Química a l'ensenyament secundari. Juan José Villanueva Sepúlveda.
Celebracions
 • 75 anys d'Institut Ferran Buera.
 • 10è Aniversari IES Sòl de Riu d'Alcanar. Tomàs Camacho Molina.
Llibres a la lleixa
 • Entre vivències... per Antoni Gavaldà.
 • Homenots del sud... per Tomàs Camacho Molina.
 • Índex tipològic de la rondalla catalana, per Tomàs Camacho Molina.
 • Poesia i Terres de l'Ebre. Cent cinquanta anys de creació lírica a l'espai ebrenc, per Pere Poy.
 • beCEroLes, per Carles Castellà Espuny
 • El darrer Llaüt del Delta, per Oan-Salvador Balagué Cervera.
 • Petita història de Sebastià Juan i Arbó, per Emília Serret Redó
Llibres rebuts
 • Experiències de Física i Química de 3r d'ESO per a realitzar a cas, per DDAA.

RECAPTE NÚM 22. LA LITERATURA ORAL

És destacable la constància dels col·laboradors habituals i la incorporació de nous col·laboradors i entitats. El número 22 està organitzat en cinc seccions: dossier, propostes-experiències, celebracions, llibres a la lleixa i llibres rebuts. La secció dossier està dedicada en aquest cas a la literatura orals. La proposta respon a la Jornada Pedagògica organitzada per l'MRPTE el dia 28 de febrer de 2004 a Tortosa a la seu del moviment.

Cal dir que la revista fa una crida a les persones associades, professorat i centres de la zona a col·laborar en els seus continguts. Per tant, i tenint en compte que només s'ha descartat un article (per raons d'espai), la revista està nodrida per les inquietuds de la zona. Per altra banda, la premsa comarcal: Diari de Tarragona, La Veu de l'Ebre i El Punt, se n'han fet ressò de la nostra aparició. Els continguts de la revista tenen un abast mundial mitjançant la seua aparició a la pàgina web del nostre moviment.

 

MRP Terres de l'Ebre © 2004