m

 


Menu
Cursos i activitats
 
 
     Cursos i activitats Escola Estiu   
       
    35a. ESCOLA D'ESTIU DE LES TERRES DE L'EBRE  
       
  TERRES DE L'EBRE 2015
       

 

 

 

 CURSOS DE 20 HORES (15 presencials + 5 telemàtiques ):

 • REC2390416 Literatura infantil: contagiant lectures.
  • Escola Carles III. Avda Constitució, 64. - Sant Carles de la Ràpita
  • Del dimecres 01/07/2015 al divendres 03/07/2015 de 09h a 14h.
  • Descripció:
   • Aquest curs té com a objectiu treballar els continguts l'àrea de Descoberta de l'Entorn Natural i Social a partir de contes tradicionals, que ens ajudaran a introduir els diferents models científics (Éssers vius, Matèria, Terra - Univers...) i amb els que a partir del treball de ciències es treballaran les altres àrees del Currículum.
  • Objectius:
   • Avançar en el tractament dels temes didàctics relacionats amb la visió competencial del Currículum d’Educació Infantil.
   • Integrar el fer, el pensar i el comunicar en l’activitat científica a l’aula.
   • Afavorir l'adquisició del procés del treball experimental. Introduir l’aprenentatge per models com a proposta per a l’activitat científica.
   • Promoure la reflexió del professorat, per iniciar millores i/o canvis, en la seva pràctica docent.
   • Aportar idees i recursos per l’ensenyament de les ciències a l’Educació. Infantil.
   • Incloure les noves tecnologies: ordinador, lupa, càmera, ... en les activitats de ciències.
   • Gaudir aprenent a aprendre, a partir de generar dubtes, compartir estratègies i instruments promovent el treball en grup i la creació de xarxes.
   • Dissenyar/enriquir competencialment una activitat de l’àrea de Descoberta de l’entorn / Medi Natural i Social introduint els materials i recursos proposats.
   • Utilitzar l’espai virtual com a font informació, i intercanvi d’experiències i/o recursos
  • Continguts:
   • La programació curricular de ciències dins les àrees Descoberta de l’entorn / Medi .
   • Models de la cultura científica: Ésser viu, Matèria, Sistemes físics, Sol -Terra...
   • El mètode científic: fer, pensar i comunicar en l’activitat científica a l’escola.
   • Exposició i reflexió, sobre les experiències didàctiques i de gestió de l’aula, dels assistents al seminari.
   • Coneixement i aplicacions dels diferents materials de l’aula de ciències i les eines TIC aplicades a la mateixa.
   • Recollida d’idees i recursos didàctics que optimitzin la utilització d’aquests materials.
   • Presentació de diferents estratègies metodològiques per treballar les ciències en l’Educació Infantil.
   • El moodle com a eina de treball / intercanvi del curs / assessorament.
  • Destinataris: Professorat d’Infantil i Primària
  • Metodologia: Totes les activitats proposades seran pràctiques basades en el mètode científic experimental.
  • Observacions:
   • Cal que la persona inscrita faci l'ingrés del pagament indicant el curs al qual s'inscriu i el seu nom i cognoms i i presentar-ne el comprovant a l'MRP Terres de l'Ebre el dia d’inici del curs.
  • Formadores: Núria Garcia Alsina i Aida Basora Zanón
 • REC2350416 Starting with CLIL.
  • Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrecht, s/n - Tortosa)
  • Del dimecres 01/07/2015 al divendres 03/07/2015 de 09h a 14h.
  • Descripció:
   • Aquest és un curs on es farà un breu repàs de com començar a aplicar aquest enfoc sense deixar de banda que pot ser aplicable a qualsevol àmbit intercurricular. El curs té una part teòrica combinada amb pràctica. És principalment adreçat a mestres que volen ensenyar contingut no lingüístic mitjançant la llengua estrangera. És també un curs per mestres que desitgin implicar-se en aspectes pedagògics incloent-hi estratègies, tècniques i recursos per començar i desenvolupar aquest enfoc a les seves classes.
  • Objectius:
   • Introduir el marc teòric-pràctic de la metodologia/enfoc AICLE.
   • Fomentar una implementació efectiva d’aquesta metodologia/enfoc.
   • Compartir, analitzar i crear exemples de programació AICLE.
   • Oferir propostes didàctiques i recursos "ready-to-use"..
  • Continguts:
   • Les 4 C's.
   • Taxonomia de Bloom.
   • Cummin's Matrix.
   • Avaluació AICLE.
   • Projecte.
  • Destinataris: Intercicles
  • Metodologia: La metodologia proposada per fer les sessions és la de combinar les parts teòriques i pràctiques en un context real. A partir de deduccions amb recursos i activitats reals s’anirà deduint la part teòrica.
  • Observacions:
   • Cal que la persona inscrita faci l'ingrés del pagament indicant el curs al qual s'inscriu i el seu nom i cognoms i i presentar-ne el comprovant a l'MRP Terres de l'Ebre el dia d’inici del curs.
  • Formadora: Melín Masdéu Chimeno
 • Kinesiologia educativa: moviment, respiració i aprenentatge
  • Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrecht, s/n - Tortosa
  • Del dimecres 01/07/2015 al divendres 03/07/2015 de 09h a 14h
  • Descripció:
   • El curs pretén donar a conèixer la importància del treball corporal en els processos d'aprenentatge i aportar una nova eina a l'aula que acompanyi tant a l'alumne, en el seu procés maduratiu, com al mestre, en la introducció de dinàmiques de gestió de l’estrès dins l'aula.
  • Objectius:
   • Conèixer les bases neurològiques del cervell
   • Treballar la respiració del mestre com una eina de treball en relació al centratge, l'atenció i l'escolta.
   • Reforçar el treball de lateralitat, focalització i centratge de l'etapa madurativa en relació al treball d’esquema corporal.
   • Afavorir el processos de seqüenciació, processament i aprenentatge.
   • Conèixer les aplicacions bàsiques a l'aula
  • Continguts:
   • El cervell motriu i integració hemisfèrica
   • La respiració
   • El moviment en l’aprenentatge: etapes homolaterals i contralaterals
   • Exercicis lateralitat, centratge i focalització..
  • Metodolagia:
   • Sessions teòriques i pràctiques on es portaran a terme els exercicis proposats
  • Destinataris: internivells
  • Observacions: Cal que la persona inscrita faci l'ingrés del pagament indicant el curs al qual s'inscriu i el seu nom i cognoms i i presentar-ne el comprovant a l'MRP Terres de l'Ebre el dia d’inici del curs.
  • Formadora: Cristina Cosials García
 • REC2370416 Introducció a la pedagogia sistèmica. Una mirada positiva en aquests temps canviants.
  • Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrecht, s/n - Tortosa
  • Del dimecres 01/07/2015 al divendres 03/07/2015 de 09h a 14h.
  • Descripció:
   • Es tracta de donar a conèixer la Pedagogia Sistèmica fent un recorregut des dels origens i fonaments, introduint la contextualització, els ordres que la regulen, la gestió emocional a l’aula i l’aplicació en els àmbits d’equip docent, de la família i alumnat.
  • Objectius:
   • Reflexionar sobre el nostre context educatiu i la resposta educativa que donem davant els nous reptes que ens planteja la societat actual.
   • Donar a conèixer el fonaments de la pedagogia sistèmic
   • Analitzar els canvis que aporta aquesta nova mirada.
   • Aplicar els principis de la PS que facilitin la vinculació amb els alumnes, les famílies i l’equip de mestres
   • Millorar la gestió emocional en el dia a dia a les aules.
   • Desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució de conflictes aplicant els principis sistèmics.
  • Continguts:
   • La pedagogia sistèmica: orígens i fonaments.
    • Anàlisi de la nostra realitat educativa
    • Fonaments teòrics de la pedagogia sistèmica
    • Principis de la pedagogia sistèmica
   • Canvi de paradigma: la mirada sistèmica
    • Contextualització i inclusió
    • Acceptació i respecte
    • Percepció de dinàmiques ocultes
    • Comunicació no verbal
    • Diferències visió lineal – visió sistèmica
   • Els ordres que regulen els sistemes.
    • El dret de pertinença. Ordre i jerarquia
    • L’equilibri entre el donar i el rebre
    • La consciència del sistema
    • Els desordres i els conflictes des de la perspectiva sistèmica
   • Els vincles i la gestió emocional de l’aula.
    • La importància dels vincles en el context escolar
    • Educació emocional sistèmica
   • Aplicacions dels principis de la pedagogia sistèmica al context educatiu.
  • Metodologia:
   • Vivencial i pràctica.
  • Destinataris: internivells
  • Observacions: Cal que la persona inscrita faci l'ingrés del pagament indicant el curs al qual s'inscriu i el seu nom i cognoms i i presentar-ne el comprovant a l'MRP Terres de l'Ebre el dia d’inici del curs.
  • Formadora: Joan Sebastià Domènech i Gonzàlez
 • REC2380416 El teatre com a eina per un treball competencial
  • Escola El Temple – C/ Adrià d’Utrecht, s/n - Tortosa
  • Del dimecres 01/07/2015 al divendres 03/07/2015 de 09h a 14h.
  • Descripció:
   • El llenguatge teatral aplicat a l’educació és un curs de formació dirigit a docents de tots els àmbits, treballadors socials, animadors sòcio-culturals, estudiants de magisteri, pedagogia i psicologia i a totes aquelles persones interessades en el mon teatral i pedagògic, amb l’objectiu de proporcionar eines de treball i articular una experiència pràctica per tal de entendre i aprofundir en els processos de creació escènica i assolir criteris bàsics per desenvolupar activitats docents lligades a les arts escèniques en general i al teatre en particular.
  • Objectius:
   • Donar eines per conèixer millor el nostre cos.
   • Poder articular processos creatius vinculats a les arts escèniques i a l’art d’acció
   • Dels sentits a la reflexió, de la reflexió al creixement personal.
   • Obrir una porta a la recerca d’eines per treballar, la sensibilitat, les emocions i els sentits i la creativitat com a forma de coneixement i accés a les nostres capacitats individuals i col·lectives al servei de processos creatius i de recerca corporal i vocal.
  • Continguts:
   • Context escènic i educatiu.
    • Àmbit normatiu, les competències bàsiques com a referents de continguts
    • De la tradició als nous llenguatges escènics
   • Eines de treball teatral.
    • El cos i la veu de l’actor
    • La improvisació
    • Un recorregut per diferents registres escènics
    • De la representació a l’acció ·
   • Els processos de creació teatral
    • El muntatge teatral
    • De la idea a l’acció escènica
    • Els textos com a eina pedagògica i creativa
   • Docència, creació i treball cooperatiu a través del teatre
   • L’expressió corporal.
   • La intel·ligència emocional i el teatre.
  • Metodologia:
   • Reflexió teòrica i experimentació pràctica a través d’exercicis i propostes escèniques
  • Destinataris: internivells
  • Observacions: Cal que la persona inscrita faci l'ingrés del pagament indicant el curs al qual s'inscriu i el seu nom i cognoms i i presentar-ne el comprovant a l'MRP Terres de l'Ebre el dia d’inici del curs.
  • Formadora: Joan Pascual Ma
 
   

 

 
    Horari dels cursos  
     
      Inscripció 34a Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre    
       
      MATRíCULA PER INTERNET    
    Important
Si quan s'introdueixen les dades, l'aplicació GTAF no identifica a la persona, aquesta s'haurà de donar d'alta; això vol dir que primer s'han de completar obligatòriament els camps Nom, Cognom1, Cognom2 i codi del centre on treballa i després, ja es pot fer la sol·licitud. En cas que desconegueu el codi del centre on treballeu, o si no treballeu, podeu utilitzar el codi genèric següent, creat a l'efecte: NA110416..
 
       
      XV ÀMBIT VIRTUAL ESCOLES D'ESTIU   
   
 • L'Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa (ACTE), àmbit de la Federació de Moviements de Renovació Pedagògica de Catalunya, organitza per encàrrec de la FMRPC i amb la col·laboració de tots els MRP's un àmbit virtual conjunt a totes les Escoles d'Estiu de moviments. Els tres eixos de l'Àmbit Virtual de l'Escola d'Estiu són: els cursos virtuals, el fòrum i les videoconferències.
 • Els cursos virtuals els poden seguir els alumnes matriculats a qualsevol de les Escoles d'estiu de Moviments:
 
    ÀCTE  
    Inscripció cursos virtuals  
    Activitats  
       

Inicisep_peu Mapa del websep_peu Informació legalsep_peu Requisits tècnics
© MRPTE · 2015