Ni en nom nostre, ni amb els nostres diners

Cada dia, l'Estat Espanyol es gasta 51,85 milions d'euros en pressupost militar!

La despesa militar de l'estat espanyol, l'any 2008, és de 18.926,83 milions d'euros!

veure article Pere Ortega sobre els pressupostos de defensa per l'any 2008

Aquests diners surten, òbviament, dels impostos que paguem cadascú de nosaltres. Són els nostres diners i tenim dret a decidir com els volem gastar.

Objecció Fiscal (OF)

Què és l'OF

Com es fa

Projectes solidaris

Omple i envia el full de cens

Més Informació 

Postals informatives

Per què l'OF?

baixa't

Guia per fer l'objecció fiscal o
Presentació de power point sobre Objecció fiscal (a partir doc. Sant Andreu)
Presentació de power point sobre Objecció fiscal (a partir doc. Girona)

baixa't documents per l'objecció fiscal:

Mira:

El show dels pressupostos militars 2006

El show dels pressupostos militars 2007

Lliurament col·lectiu de declaracions amb Objecció fiscal

 

Què és l'objecció fiscal

Ser objector fiscal és negar-se a que part dels teus impostos es destinin a cobrir les despeses de l'Exèrcit i a la preparació de les guerres. A més, es declara la voluntat de destinar aquest import a algun projecte solidari que defensi els valors en els que creu l'objector i que són contraris a l'ús de la força i dels exèrcits com a mitjà per la solució de conflictes.Mitjançant aquesta desobediència civil activa, l'objector fiscal posa de manifest no només el seu rebuig al militarisme i la seva intenció de donar una finalitat més solidària i útil als seus diners, sinó que demostra que no té intenció "d'estalviar-se'ls". No és, doncs, un evasor fiscal, ja que paga el mateix que qualsevol altre ciutadà, però és ell el que decideix a què vol destinar el percentatge de la renda que fins ara destinava al pressupost militar.

Qui pot fer l'objecció fiscal

De moment, a Espanya ja hi ha 8.000 persones que han optat per no participar amb els seus impostos al manteniment de l'Exèrcit. Ser objector fiscal està a l'abast de tothom: estudiants, aturats sense subsidi i qualsevol persona que no faci la declaració de la renda també pot ser objector fiscal, ja que paga impostos indirectes i una part d'aquests diners van a despeses militars.

Conseqüències

El dret a l'objecció fiscal encara no està reconegut a l'Estat Espanyol, i no ho serà fins el dia que la pressió social sigui molt forta. Tot i això, ara per ara Hisenda no fa res en el 90% dels casos. En la resta, el que fa és reclamar la quantitat que l'objector no ha pagat. Normalment, per mitjà d'embargaments i recursos. En aquest cas, cal protestar mitjançant al·legacions a les instàncies administratives i judicials, perquè encara que no acostumi a servir de massa, a curt termini, i l'estat segueixi invertint els mateixos o, fins i tot, més diners dels prevists en despesa militar és important dununciar i visibilitzar la nostra postura.

Hi ha organitzacions que ofereixen informació i suport per fer front a aquests tràmits (per exemple, el Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal, www.objecciofiscal.org   teléfon   93 317 61 77 o la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, http://usuaris.tinet.org/tgnapau    telèfon  977 22 14 58 )

Per què fer-se objector fiscal

L'objecció fiscal no és, ho hem dit, una manera de pagar menys. No és tampoc una simple queixa, un posicionament en contra de destinar aquesta part dels impostos a la despesa militar. Té una utilitat per sí mateixa; pot servir per canviar moltes coses.

Les manifestacions del 15 de febrer de 2003 o del 20 de març de 2004, i totes les que s'han fet i es faran, van servir per dir que NO. Que no volíem una guerra a l'Iraq. Que no volíem una cultura de la guerra com la que tenim. Que no volíem que els nostres diners servissin per fomentar tot això. Vam dir NO i ho hem de seguir dient, però no n'hi ha prou. Cal fer un pas més. Evitar que això es faci, i evitar que es faci amb els nostres diners. L'objecció fiscal és un d'aquests passos, un pas més en una estratègia continuada per crear una cultura de la pau.

Les Nacions Unides indiquen que una reducció del 3% dels pressupostos militars mundials permetrien reduir un 50% la mortalitat infantil, abastir tot el món d'aigua potable i universalitzar l'assistència primària. Amb un 5% dels pressupostos, erradicar la fam al món. I amb els diners que es gastaran fent la guerra contra Iraq, es podria eliminar la fam al món durant 4 anys. Aquestes xifres són prou clares. Si el moviment d'objecció fiscal fos general, o com a mínim més extens del que és ara, al pas endavant que suposa la reducció de la despesa militar s'hi hauria d'afegir l'enorme quantitat de diners que servirien per finançar projectes solidaris.

Arribats a aquest punt, sorgeix sempre la mateixa pregunta: el món serà segur sense exèrcits? Però potser la pregunta hauria de ser: el món serà més segur després d'aquesta guerra? I és més segur després d'aprovar fortes pujades en despesa militar com les que s'han aprovat darrerament? Tot fa pensar que no. Que més aviat al contrari, i que mai no serà més segur després d'una guerra. Si volem la pau no preparem la guerra. Ni en el nostre nom, ni amb els nostres diners.

Com fer l'objecció fiscal

1. Per fer l'objecció fiscal has d'omplir els impresos que l'Agència Tributària facilita per fer la declaració de la renda. Després de l'apartat "Quota Líquida", has de calcular l'import de l'objecció fiscal i incloure'l a l'apartat "Retencions", ratllant el text d'una de les caselles que no es fan servir (729 a 749 o la del Plan PREVER si fas la declaració amb el programa PADRE))  i escrivint-hi per objecció fiscal a la despesa militar. Per tal de calcular aquest import, tens dues opcions:

- Una quota percentual: és la part dels impostos dedicats a despesa militar. Aquest any és un 5,4 %. Nosaltres descomptarem aquesta quantitat de la quota líquida.
- Una quota fixa: es proposen 84 euros, un per cada país empobrit pel deute extern. Però pot ser qualsevol altra quantitat.

2. Fer l'ingrés corresponent al projecte alternatiu al qual desitgem destinar l'import de l'objecció fiscal. Cal adjuntar el comprovant amb els papers de la declaració de la renda.3. També hem d'incloure entre els impresos de la declaració una carta al delegat/da provincial d'Hisenda explicant-li el que hem fet i el per què, al·legant motius d'objecció de consciència.

4. És important informar a algun dels grups d'objecció fiscal existents del que hem fet, per tal de poder-ho comptabilitzar i aconseguir que l'impacte social sigui molt més gran.Per a totes aquelles persones que per qualsevol motiu no fan declaració de la renda, hi ha la Quota zero, que consisteix a entregar els papers de la declaració de renda en blanc, emplenant les caselles esmentades anteriorment i reclamant els diners que per via indirecta cobra l’Estat en impostos.La renda només representa un 20% dels impostos recaptats per l’Estat. La resta es cobra a través d’impostos sobre productes i activitats diversos...

Full de cens

L'Objecció fiscal no està reconeguda legalment per la qual cosa ja saps que pot portar problemes. Si ens envies el full de cens sabrem a quin projecte has desviat l'import de la deducció i serà més fàcil que poguem estar en contacte per compartir possibles molèsties i informacions.
 

Projectes solidaris

Des de l’Assemblea d’Objecció Fiscal cada any es proposa un parell de projectes, però s’anima a totes les persones objectores a dipositar els diners en aquell projecte o col·lectiu que sentin més proper.

Enguany l'Assemblea d'Objecció Fiscal, conjuntament amb AA-MOC de l'estat, ha proposat els projectes:

- CASA DE LA PAU I LA NO-VIOLÈNCIA DE SANT PETESBURG.

Proposem que destineu l'import de l'objecció fiscal, a donar suport a les iniciatives d'aquest colectiu de dones russes que treballen la no-violència amb alumnes i mestres de secundària dins d’uns centres d’ensenyament molt adoctrinadors i militaristes. També donen suport i fan encontres amb dones i nens txetxens.

- RECLAMA LES BASES

Campanya pel tancament i devolució de les bases militars impulsada per la xarxa d’Alternativa Antimilitarista – MOC. Cada any es celebren marxes, accions i inspeccions a diferents instal•lacions militars espanyoles.

L'ingrés es pot fer al compte «Campanya d'Objecció Fiscal» Caixa Catalunya 2013/0427/28/0200758022 i posar "Per Objecció Fiscal"
 

- Les persones que vulguin destinar els diners de la seva Objecció Fiscal a la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau haurien d'ingressar els diners al c/c de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau 2073.0114.31.0110213171

si voleu altres propostes podeu consultar les adreces que posem més avall.

: Més Informació (sobre Objecció fiscal, projectes solidaris, com fer la deducció, informació sobre despesa militar...) :

www.objecciofiscal.org                    Tel. 93 317 61 77
www.nodo50.org/casc
 

obfiscal@pangea.org
 
 

Tornar a la pàgina principaVolver a la página principal