Museu d'Alcover

 

Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d'anys mostra un món molt diferent de l'actual. Els primers fòssils, lleus indicis dels primers organismes vius, daten de 3.500 milions d'anys, i des de llavors fins a l'actualitat s'han anat acumulant en els jaciments de l'escorça terrestre. Aquesta presència de testimonis del passat ha estat de gran utilitat per poder conèixer l'evolució de la història de la Terra.

Alguns jaciments paleontològics ens mostren fòssils en un estat de conservació excepcional, esquelets en connexió i restes o impressions de les parts més toves dels organismes que els produïren. A aquests tipus de jaciments se'ls denomina Fossil-Lagerstätten i en forma part el jaciment fossilífer d'Alcover-Mont-ral.

Descobert de manera fortuïta, durant la dècada dels 60, quan s'intensificà l'explotació moderna de les pedreres de la zona, constitueix sens dubte una troballa paleontològica de gran valor, ja que ha proporcionat, a més de diverses espècies d'invertebrats, una important fauna de peixos i rèptils que es desenvolupà fa milions d'anys, durant el període geològic anomenat Triàsic, en un "lagoon", és a dir, un petit mar interior molt poc profund i protegit de l'energia de les onades, atrapat entre un escull coral·lí i la costa.

Aquesta col·lecció presenta una mostra representativa del conjunt de fòssils, alguns d'ells espècies úniques al món, que s'han anat trobant durant aquests darrers anys, conservats i custodiats pel Museu d'Alcover i que actualment exposa al públic, en general, amb l'objectiu de protegir i divulgar el patrimoni paleontològic local.Museu d'Alcover
Tancar