que es un palindrom

 


 

Que es un palindrom?

 

Una interrogació molt més freqüent fa una vintena d'anys, i que actualment molta gent ja té resolta.
La definició es senzilla i entenedora: AQUELLA PARAULA O FRASE QUE POT SER LLEGIDA TANT DE D'ESQUERRA A DRETA COM DE DRETA A ESQUERRA. La G.E.C. acaba posant un exemple:

SENÉN TÉ SIS NENS I SET NENES

 

En castellá el més tipíc és: DÀBALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD

                                  O bé:  ANITA LAVA LA TINA


Es coneixen també com cap-i-cues, si bé aquesta denominació s'escau més pels números que reuneixen la mateixa condició.

Podríem intentar fer un paíindrom buscant en primer lloc paraules que ja ho són:

ANNA - ARA - COC - LLULL - MIM - NAN - NIN - POP - REMERDesprés, paraules bifronts ( amb doble sentit )

BROC/CORB - COLL/LLOC - DIVA/ÀVID - ILLA/ALLÍ - MOLL/LLOM LA/AL (2)Combinacions senzilles sense un sentit concret:

ALLÀ PALLA - ALLÀ FALLA - ALLÀ DALLA - ARA FARÀ (4) - A IRUN/NÚRIA (1) - SORRAL/L'ARRÒS (3)Construim una frase més o menys llarga amb un sentit correcte, amb els fragments numerats:

(1) A IRUN

 

 

 

NÚRIA

(2) A IRUN

AL

 

 

LA NÚRIA

(3) A IRUN

AL SORRAL

 

L'ARRÒS

LA NÚRIA

(4) A IRUN

AL SORRAL

ARA FARÀ

L'ARRÒS

LA NÚRIAPodriem haver dit:

LOCAL ARA DARÀ LA COLSi us veieu en cor de muntar alguna cosa així:

Allà, Gal, a Sort, - nu, tot àrid - el pagès ara sega (ple d'ira) tot un tros a la Gal·la.us podreu donar per satisfets.


 

imatges palindromiques


Són aquelles imatges que, vistes des d'un costat o des de l'altre, et recorden coses diferents.
Les podriem considerar com a 'cosines' dels palíndroms. Fes click sobre les següents icones per veure un exemple d'imatge 'palindròmica':

Un Cavall o una Granota?


Cavall-granota

Una Jove o una Vella?


jove-vella

Cares

reversibles

 

Tornar al menu principal