TITOLS

1
"VISIONS I IMATGES DE LES VALLS D'ANEU". EXPOSICIÓ TEMPORAL DE L'ECOMUSEU DE LES VALLS D'ANEU
2
MARC ADMINISTRATIU
3
ANYS CONSTRUINT PER A L'ESPORT
4
L'EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ: EL DESPOBLAMENT COM A CONSTANT
5
L'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
6
ELS MOVIMENTS DE LA POBLACIÓ
7
ANNEX CARTOGRĄFIC
8
ANNEX. II EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE FET ALS MUNICIPIS TRADICIONALS DEL PALLARS SOBIRĄ 1857-1991
9
ANNEX II.2. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE FET ALS NUCLIS DEL PALLARS SOBIRĄ 1857-1991
10
ANNEX II.2. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE FET ALS NUNICIPIS DELS PALLARS I L'ALTA RIBAGORĒA 1857-1991
11
ANNEX II.4. EVOLUCIÓ DE LA DENSITAT DE POBLACIÓ (HAB./KM2) ALS MUNICIPIS TRADICIONALS DEL ...
12
ANNEX III. 1. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER GRUPS D'EDAT I SEXE
13
ANNEX III.3. POBLACIÓ PER ESTAT CIVIL, SEXE I EDAT 1986. POBLACIÓ DE DRET PER SEXE I ESTAT CIVIL 1991. INDEX DE MASCULINITAT TOTAT PER GRUPS D'EDAT 1986
14
ANNEXOS IV.1. I IV.2
15
BAIASCA: LES EMPREMTES D'UNA HISTŅRIA
16
BIBLIOGRAFIA MONOGRĄFICA CONSULTADA SOBRE ARXIUS MUNICIPALS CATALANS (PRINCIPAT)
17
EL BISBAT COL·LABORARĄ AMB L'ECOMUSEU DE LES VALLS D'ANEU
18
EL MONESTIR DE GERRI I EL SEU TERRITORI: UNA DESCRIPCIÓ DE L'ANY 1777
19
EL PROGRAMA D'ACTUACIONS ALS PETITS NUCLIS I AL POBLAMENT DISSEMINAT. ELS PRIMERS RESULTATS. UNA NOVA FORMULA EN LA REVITALITZACIÓ DE LES COMARQUES DE MUNTANYA
20
EL PROJECTE DE L'ECOMUSEU DE LES VALLS D'ANEU
21
INFORME MÓN RURAL: EL PALLARS SOBIRĄ
22
L'ECONOMIA DEL MONESTIR DE GERRI ALS S. IX I X UN FINESTRAL AL PALLARS MEDIEVAL
23
L'ESTUDI DE LES FORMES DE VIDA DE LES CLASSES POPULARS A LES VALLS D'ANEU: ESTERRI D'ANEU (1875-1936). APROXIMACIÓ A LES FONTS DOCUMENTALS
24
LA IIIA TROBADA AL PIRINEU: LA CIMERA ECONŅMICA DE LES TERRES DE LLEIDA
25
LES ESTELES MEDIEVALS DE TIRVIA (PALLARS SOBIRĄ)
26
LES RESTAURACIONS DEL PATRIMONI ARTĶSTIC AL PALLARS
27
LLORENĒ SĄNCHEZ HA ESCRIT EL LLIBRE D'ARBOLÓ
28
PENSAMENTS DAVANT EL PIRINEU
29
RESTAURADES CINC PINTURES MURALS I TRES RETAULES
30
TENDČNCIES RECENTS EN L'EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A LES COMARQUES DE MUNTANYA
31
TRES ESTIUS PER A RESTAURAR LES PINTURES DE BAIASCA