TITOLS

1
"CARBONES DE BERGA", S.A" TANCA L'ANY QUE VE
2
50 ANYS DE LA GUERRA CIVIL (I XV)
3
ACCIDENTS MINERS
4
CAMÍ DE LA FONT: FONT DE L'AIMADA (FÍGOLS VELL)
5
FÍGOLS : AQUELLS MINAIRES DEL 1977
6
L'INFORME URRUTIA I LA CONSTRUCCIÓ DE CARBONES DE BERGA
7
LA CAIGUDA DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA, LA REPÚBLICA I L'ACTUACIÓ POLÍTICA DEL COMTE DE FÍGOLS
8
LES EXPLOTACIONS MINERES DE LA FAMÍLIA OLANO FINS ALS NOSTRES DIES
9
SARCÒFAGS ANICÒMICS D'ÈPOCA GÒTICA