Informe diari pel Mayo 2002
mitj s\Extremas pel   dia:01
---------------------------------------------------

Temperatura mitj    14.0  °C
Humitat mitj      93  %
Punt rosada mitj.    12.9  °C
mitj barometro     1010.5 mb
mitj Vent       9.1 kmh
mitj ràfages      11.1 kmh
Direcció mitj     170  °
Pluja mensual     2.8 mm
Pluja anual      168.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 01 a la hora 22:10
Temperatura màxima   15.0 °C en dia 01 a la hora 17:20
Temperatura mínima   12.9 °C en dia 01 a la hora 01:47
Barometro mínima    1007.2 mb en dia 01 a la hora 20:33
Barometro màxima    1012.8 mb en dia 00 a la hora 00:17
màxima Vent       20.4 kmh de 162° en dia 01 a la hora 13:27
màxima ràfaga Vent   25.9 kmh de 162° en dia 01 a la hora 13:27
màxima mitj       95 % en dia 01 a la hora 00:05
Màxim mitj       90 % en dia 01 a la hora 06:29
Màxim Index de calor 15.0 °C en dia 01 a la hora 17:20
Pluja pel   dia: 2.8 mm
Tecleo aquí por hoy 24 gráficos de la hora day:1 month:5 year:2002
mitj s\Extremas pel   dia:02
---------------------------------------------------
Temperatura mitj    12.6  °C
Humitat mitj      82  %
Punt rosada mitj.    9.4  °C
mitj barometro     1007.9 mb
mitj Vent       9.0 kmh
mitj ràfages      11.4 kmh
Direcció mitj     180  °
Pluja mensual     6.6 mm
Pluja anual      172.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 02 a la hora 09:43
Temperatura màxima   14.8 °C en dia 02 a la hora 18:40
Temperatura mínima   9.9 °C en dia 02 a la hora 00:05
Barometro mínima    1005.5 mb en dia 02 a la hora 18:40
Barometro màxima    1008.4 mb en dia 02 a la hora 09:09
màxima Vent       25.9 kmh de 135° en dia 02 a la hora 17:01
màxima ràfaga Vent   33.3 kmh de 331° en dia 02 a la hora 11:56
màxima mitj       95 % en dia 02 a la hora 05:02
Màxim mitj       58 % en dia 02 a la hora 13:24
Màxim Index de calor 14.8 °C en dia 02 a la hora 18:40
Pluja pel   dia: 3.8 mm
Tecleo aquí por hoy 24 gráficos de la hora day:2 month:5 year:2002
mitj s\Extremes pel el dia:03
---------------------------------------------------

Temperatura mitj    10.9  °C
humitat mitj      74  %
Punt rosad medio    6.3  °C
mitj barometre     1009.3 mb
mitj Vent       9.8 kmh
mitj ràfagee      12.4 kmh
Direcció mitj     160  °
Pluja mensual     6.8 mm
Pluja anual      172.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minuto  0.2  mm en dia 03 a la hora 11:01
Temperatura màxima   17.4 °C en dia 03 a la hora 15:35
Temperatura mínima   8.1 °C en dia 03 a la hora 23:41
Baròmetre mínima    1006.5 mb en dia 03 a la hora 06:21
Baròmetreemàxima    1012.5 mb en dia 03 a la hora 23:51
màxima Vent       27.8 kmh de 169° en dia 03 a la hora 16:53
màxima rafaga Vent   33.3 kmh de 197° en dia 03 a la hora 18:39
màxima mitj       92 % en dia 03 a la hora 03:16
Màxim mitj       52 % en dia 03 a la hora 16:10
Màxim index de calor 17.4 °C en dia 03 a la hora 15:35
Tecla aquí pel   24 gráficos de la hora day:3 month:5 year:2002
mitj s\Extremes pel el dia:04
---------------------------------------------------
Temperatura mitj    13.4  °C
humitat mitj      48  %
Punt rosad medio    1.7  °C
mitj barometre     1015.3 mb
mitj Vent       16.5 kmh
mitj ràfagee      22.5 kmh
Direcció mitj     330  °
Pluja mensual     6.8 mm
Pluja anual      172.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minuto  0.0  mm en dia 04 a la hora 00:01
Temperatura màxima   19.9 °C en dia 04 a la hora 16:47
Temperatura mínima   7.2 °C en dia 04 a la hora 01:12
Baròmetre mínima    1012.2 mb en dia 03 a la hora 00:17
Baròmetreemàxima    1016.3 mb en dia 04 a la hora 23:59
màxima Vent       38.9 kmh de 324° en dia 04 a la hora 03:22
màxima rafaga Vent   48.1 kmh de 324° en dia 04 a la hora 03:22
màxima mitj       87 % en dia 03 a la hora 00:21
Màxim mitj       24 % en dia 04 a la hora 18:28
Màxim index de calor 19.9 °C en dia 04 a la hora 16:47
Pluja pela el dia: 0.2 mm
Tecla aquí pel   24 gráficos de la hora day:4 month:5 year:2002
mitj s\Extremes pel el dia:05
---------------------------------------------------
Temperatura mitj    10.2  °C
humitat mitj      69  %
Punt rosad medio    4.5  °C
mitj barometre     1017.1 mb
mitj Vent       12.4 kmh
mitj ràfagee      15.7 kmh
Direcció mitj     130  °
Pluja mensual     6.8 mm
Pluja anual      172.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minuto  0.0  mm en dia 05 a la hora 00:01
Temperatura màxima   15.4 °C en dia 05 a la hora 13:36
Temperatura mínima   3.2 °C en dia 05 a la hora 07:19
Baròmetre mínima    1015.5 mb en dia 05 a la hora 02:59
Baròmetreemàxima    1017.3 mb en dia 05 a la hora 11:58
màxima Vent       31.5 kmh de 142° en dia 05 a la hora 13:42
màxima rafaga Vent   38.9 kmh de 142° en dia 05 a la hora 13:42
màxima mitj       85 % en dia 05 a la hora 07:36
Màxim mitj       57 % en dia 05 a la hora 01:06
Màxim index de calor 15.4 °C en dia 05 a la hora 13:36
Tecla aquí pel   24 gráficos de la hora day:5 month:5 year:2002
mitj s\Extremes pel el dia:06
---------------------------------------------------

Temperatura mitj    10.9  °C
humitat mitj      68  %
Punt rosad medio    5.0  °C
mitj barometre     1015.3 mb
mitj Vent       13.6 kmh
mitj ràfagee      17.4 kmh
Direcció mitj     70  °
Pluja mensual     9.6 mm
Pluja anual      175.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minuto  0.2  mm en dia 06 a la hora 23:59
Temperatura màxima   14.7 °C en dia 06 a la hora 14:59
Temperatura mínima   6.2 °C en dia 06 a la hora 01:13
Baròmetre mínima    1012.7 mb en dia 06 a la hora 20:03
Baròmetreemàxima    1016.6 mb en dia 05 a la hora 00:32
màxima Vent       33.3 kmh de 108° en dia 06 a la hora 15:13
màxima rafaga Vent   44.4 kmh de 098° en dia 06 a la hora 14:29
màxima mitj       87 % en dia 06 a la hora 01:34
Màxim mitj       48 % en dia 06 a la hora 18:27
Màxim index de calor 14.7 °C en dia 06 a la hora 14:59
Tecla aquí pel   24 gráficos de la hora day:6 month:5 year:2002
------------------------------------------------------------

mitj s\extremas pel mes deMaig a 6 2002 --------------------------------------------------- Temperatura mitj 12.0 °C humitat mitj 72 % Punt rosad medio 6.7 °C mitj barometre 1012 mb mitj Vent 12 kmh mitj ràfagee 15 kmh Direcció mitj 104 ° Pluja mensual 9.6 mm Pluja anual 175.7 mm ----------------------------------------------------------- Pluja màxima minuto 0.2 mm en dia 06 a la hora 23:59 Temperatura màxima 19.9 °C en dia 04 a la hora 16:47 Temperatura mínima 3.2 °C en dia 05 a la hora 07:19 màxima mitj 95 % en dia 02 a la hora 05:02 Màxim mitj 24 % en dia 04 a la hora 18:28 Baròmetre mínima 1005.5 mb en dia 02 a la hora 18:40 Baròmetreemàxima 1017.3 mb en dia 05 a la hora 11:58 màxima Vent 38.9 kmh de 324° en dia 04 a la hora 03:22 màxima rafaga Vent 48.1 kmh de 324° en dia 04 a la hora 03:22 Màxim index de calor 19.9 °C en dia 04 a la hora 16:47 Growing degrees days :71.1 °C ------------------------------------------------------------ Totals Pluja diaria 2.8 mm en dia 1 3.8 mm en dia 2 0.2 mm en dia 3 ------------------------------------------------------------