Informe diari pel Marzo 2002
mitj.s\Extremes para el dia:17
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.5  °C
Humitat mitj.      82  %
Punt rosada mitj    8.4  °C
mitj. baròmetre     1007.1 mb
mitj. vent       6.2 kmh
mitj. ràfage      8.0 kmh
Dirrecció mitj.     150  °
Pluja mensual     0.0 mm
Pluja anual      31.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 01 a la hora 00:05
Temperatura màxima   16.1 °C en dia 01 a la hora 14:21
Temperatura mínima   9.7 °C en dia 01 a la hora 23:11
Baròmetre mínima    1003.7 mb en dia 01 a la hora 16:34
Barometro màxima    1010.8 mb en dia 00 a la hora 00:08
màxima vent       24.1 kmh de 159° en dia 01 a la hora 14:06
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 171° en dia 01 a la hora 13:52
màxima mitj.      91 % en dia 01 a la hora 23:19
Màxim mitj.      69 % en dia 01 a la hora 15:27
Màxim index de calor 16.1 °C en dia 01 a la hora 14:21
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:1 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:02
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.3  °C
Humitat mitj.      71  %
Punt rosada mitj    4.0  °C
mitj. baròmetre     1009.4 mb
mitj. vent       10.2 kmh
mitj. ràfage      13.2 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     4.6 mm
Pluja anual      35.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.8  mm en dia 02 a la hora 09:42
Temperatura màxima   12.7 °C en dia 02 a la hora 16:59
Temperatura mínima   2.8 °C en dia 02 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1005.4 mb en dia 02 a la hora 03:17
Barometro màxima    1013.6 mb en dia 02 a la hora 00:04
màxima vent       27.8 kmh de 326° en dia 02 a la hora 03:43
màxima ràfage vent   38.9 kmh de 327° en dia 02 a la hora 03:42
màxima mitj.      90 % en dia 02 a la hora 00:05
Màxim mitj.      49 % en dia 02 a la hora 04:35
Màxim index de calor 12.7 °C en dia 02 a la hora 16:59
Pluja para el dia: 4.6 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:2 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:03
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.8  °C
Humitat mitj.      69  %
Punt rosada mitj    2.3  °C
mitj. baròmetre     1015.5 mb
mitj. vent       7.9 kmh
mitj. ràfage      9.7 kmh
Dirrecció mitj.     80  °
Pluja mensual     4.6 mm
Pluja anual      35.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 03 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.6 °C en dia 03 a la hora 14:47
Temperatura mínima   2.0 °C en dia 03 a la hora 01:23
Baròmetre mínima    1013.2 mb en dia 03 a la hora 05:39
Barometro màxima    1016.7 mb en dia 03 a la hora 11:37
màxima vent       27.8 kmh de 140° en dia 03 a la hora 14:53
màxima ràfage vent   35.2 kmh de 159° en dia 03 a la hora 14:51
màxima mitj.      92 % en dia 03 a la hora 01:28
Màxim mitj.      39 % en dia 03 a la hora 14:08
Màxim index de calor 14.6 °C en dia 03 a la hora 14:47
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:3 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:04
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    5.8  °C
Humitat mitj.      76  %
Punt rosada mitj    1.3  °C
mitj. baròmetre     1009.3 mb
mitj. vent       7.7 kmh
mitj. ràfage      10.0 kmh
Dirrecció mitj.     10  °
Pluja mensual     10.4 mm
Pluja anual      41.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.3  mm en dia 04 a la hora 23:56
Temperatura màxima   13.2 °C en dia 04 a la hora 16:32
Temperatura mínima   2.3 °C en dia 04 a la hora 03:26
Baròmetre mínima    982.5 mb en dia 04 a la hora 18:49
Barometro màxima    1016.1 mb en dia 03 a la hora 00:41
màxima vent       29.6 kmh de 327° en dia 04 a la hora 00:05
màxima ràfage vent   44.4 kmh de 332° en dia 04 a la hora 00:00
màxima mitj.      90 % en dia 04 a la hora 05:58
Màxim mitj.      35 % en dia 04 a la hora 18:58
Màxim index de calor 13.2 °C en dia 04 a la hora 16:32
Pluja para el dia: 5.8 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:4 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:05
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    8.2  °C
Humitat mitj.      77  %
Punt rosada mitj    4.5  °C
mitj. baròmetre     1001.9 mb
mitj. vent       28.0 kmh
mitj. ràfage      37.5 kmh
Dirrecció mitj.     350  °
Pluja mensual     37.4 mm
Pluja anual      68.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.5  mm en dia 05 a la hora 06:11
Temperatura màxima   10.3 °C en dia 05 a la hora 14:12
Temperatura mínima   5.7 °C en dia 05 a la hora 07:41
Baròmetre mínima    998.0 mb en dia 05 a la hora 07:44
Barometro màxima    1006.0 mb en dia 05 a la hora 00:00
màxima vent       66.6 kmh de 315° en dia 05 a la hora 07:44
màxima ràfage vent   90.7 kmh de 313° en dia 05 a la hora 07:54
màxima mitj.      88 % en dia 05 a la hora 23:40
Màxim mitj.      66 % en dia 05 a la hora 01:44
Màxim index de calor 10.3 °C en dia 05 a la hora 14:12
Pluja para el dia: 20.8 mm
Pluja para el dia: 26.9 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:5 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:06
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.7  °C
Humitat mitj.      69  %
Punt rosada mitj    4.2  °C
mitj. baròmetre     1010.8 mb
mitj. vent       7.3 kmh
mitj. ràfage      9.4 kmh
Dirrecció mitj.     360  °
Pluja mensual     37.4 mm
Pluja anual      68.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 06 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.1 °C en dia 06 a la hora 16:17
Temperatura mínima   6.6 °C en dia 06 a la hora 02:26
Baròmetre mínima    1005.2 mb en dia 06 a la hora 04:49
Barometro màxima    1017.1 mb en dia 06 a la hora 23:57
màxima vent       31.5 kmh de 295° en dia 06 a la hora 04:44
màxima ràfage vent   38.9 kmh de 211° en dia 06 a la hora 04:47
màxima mitj.      89 % en dia 06 a la hora 02:35
Màxim mitj.      54 % en dia 06 a la hora 16:30
Màxim index de calor 14.1 °C en dia 06 a la hora 16:17
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:6 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:07
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.1  °C
Humitat mitj.      67  %
Punt rosada mitj    4.1  °C
mitj. baròmetre     1019.8 mb
mitj. vent       5.3 kmh
mitj. ràfage      7.0 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     37.4 mm
Pluja anual      68.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 07 a la hora 00:05
Temperatura màxima   15.7 °C en dia 07 a la hora 15:10
Temperatura mínima   6.5 °C en dia 07 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1016.7 mb en dia 06 a la hora 00:27
Barometro màxima    1020.7 mb en dia 07 a la hora 10:34
màxima vent       18.5 kmh de 303° en dia 07 a la hora 11:16
màxima ràfage vent   24.1 kmh de 355° en dia 07 a la hora 15:58
màxima mitj.      85 % en dia 07 a la hora 00:05
Màxim mitj.      46 % en dia 07 a la hora 15:11
Màxim index de calor 15.7 °C en dia 07 a la hora 15:10
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:7 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:08
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.4  °C
Humitat mitj.      73  %
Punt rosada mitj    6.4  °C
mitj. baròmetre     1019.4 mb
mitj. vent       8.7 kmh
mitj. ràfage      11.1 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     37.4 mm
Pluja anual      68.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 08 a la hora 00:05
Temperatura màxima   19.7 °C en dia 08 a la hora 16:50
Temperatura mínima   6.1 °C en dia 08 a la hora 01:05
Baròmetre mínima    1016.9 mb en dia 08 a la hora 16:38
Barometro màxima    1020.0 mb en dia 08 a la hora 10:01
màxima vent       24.1 kmh de 198° en dia 08 a la hora 17:03
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 359° en dia 08 a la hora 14:22
màxima mitj.      90 % en dia 08 a la hora 00:05
Màxim mitj.      46 % en dia 08 a la hora 15:55
Màxim index de calor 19.7 °C en dia 08 a la hora 16:50
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:8 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:09
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.9  °C
Humitat mitj.      71  %
Punt rosada mitj    6.4  °C
mitj. baròmetre     1017.2 mb
mitj. vent       9.4 kmh
mitj. ràfage      12.4 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     37.6 mm
Pluja anual      68.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.3  mm en dia 09 a la hora 05:47
Temperatura màxima   18.4 °C en dia 09 a la hora 16:23
Temperatura mínima   5.0 °C en dia 09 a la hora 03:51
Baròmetre mínima    1013.0 mb en dia 09 a la hora 18:07
Barometro màxima    1018.8 mb en dia 08 a la hora 00:09
màxima vent       29.6 kmh de 332° en dia 09 a la hora 15:57
màxima ràfage vent   38.9 kmh de 331° en dia 09 a la hora 13:47
màxima mitj.      94 % en dia 09 a la hora 04:50
Màxim mitj.      50 % en dia 09 a la hora 18:12
Màxim index de calor 18.4 °C en dia 09 a la hora 16:23
Pluja para el dia: 0.3 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:9 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:10
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    12.2  °C
Humitat mitj.      65  %
Punt rosada mitj    5.6  °C
mitj. baròmetre     1018.0 mb
mitj. vent       9.8 kmh
mitj. ràfage      12.4 kmh
Dirrecció mitj.     290  °
Pluja mensual     37.6 mm
Pluja anual      68.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 10 a la hora 00:05
Temperatura màxima   19.8 °C en dia 10 a la hora 14:56
Temperatura mínima   6.0 °C en dia 10 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1015.7 mb en dia 10 a la hora 16:54
Barometro màxima    1018.9 mb en dia 10 a la hora 10:08
màxima vent       25.9 kmh de 328° en dia 10 a la hora 02:17
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 328° en dia 10 a la hora 02:17
màxima mitj.      89 % en dia 10 a la hora 00:04
Màxim mitj.      44 % en dia 10 a la hora 14:17
Màxim index de calor 19.8 °C en dia 10 a la hora 14:56
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:10 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:11
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.7  °C
Humitat mitj.      84  %
Punt rosada mitj    7.2  °C
mitj. baròmetre     1018.4 mb
mitj. vent       9.7 kmh
mitj. ràfage      11.8 kmh
Dirrecció mitj.     140  °
Pluja mensual     37.6 mm
Pluja anual      68.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 11 a la hora 00:05
Temperatura màxima   13.6 °C en dia 11 a la hora 14:54
Temperatura mínima   4.4 °C en dia 11 a la hora 07:39
Baròmetre mínima    1016.3 mb en dia 11 a la hora 19:27
Barometro màxima    1019.7 mb en dia 11 a la hora 10:46
màxima vent       22.2 kmh de 162° en dia 11 a la hora 12:24
màxima ràfage vent   27.8 kmh de 162° en dia 11 a la hora 12:24
màxima mitj.      92 % en dia 11 a la hora 00:05
Màxim mitj.      73 % en dia 11 a la hora 14:32
Màxim index de calor 13.6 °C en dia 11 a la hora 14:54
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:11 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:12
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.8  °C
Humitat mitj.      88  %
Punt rosada mitj    9.9  °C
mitj. baròmetre     1016.3 mb
mitj. vent       9.2 kmh
mitj. ràfage      11.3 kmh
Dirrecció mitj.     170  °
Pluja mensual     37.8 mm
Pluja anual      69.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 12 a la hora 06:23
Temperatura màxima   15.4 °C en dia 12 a la hora 14:18
Temperatura mínima   8.6 °C en dia 12 a la hora 23:43
Baròmetre mínima    1013.7 mb en dia 12 a la hora 18:04
Barometro màxima    1017.1 mb en dia 12 a la hora 10:49
màxima vent       24.1 kmh de 170° en dia 12 a la hora 01:46
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 174° en dia 12 a la hora 02:03
màxima mitj.      94 % en dia 12 a la hora 23:59
Màxim mitj.      74 % en dia 12 a la hora 14:07
Màxim index de calor 15.4 °C en dia 12 a la hora 14:18
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:12 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:13
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    12.5  °C
Humitat mitj.      73  %
Punt rosada mitj    7.3  °C
mitj. baròmetre     1009.4 mb
mitj. vent       14.3 kmh
mitj. ràfage      18.7 kmh
Dirrecció mitj.     90  °
Pluja mensual     46.2 mm
Pluja anual      77.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   1.6  mm en dia 13 a la hora 23:42
Temperatura màxima   20.0 °C en dia 13 a la hora 13:14
Temperatura mínima   5.7 °C en dia 13 a la hora 07:40
Baròmetre mínima    1003.9 mb en dia 13 a la hora 18:20
Barometro màxima    1014.6 mb en dia 12 a la hora 00:08
màxima vent       53.7 kmh de 104° en dia 13 a la hora 13:07
màxima ràfage vent   66.6 kmh de 104° en dia 13 a la hora 13:07
màxima mitj.      94 % en dia 13 a la hora 08:44
Màxim mitj.      46 % en dia 13 a la hora 16:28
Màxim index de calor 20.0 °C en dia 13 a la hora 13:14
Pluja para el dia: 8.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:13 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:14
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    10.0  °C
Humitat mitj.      79  %
Punt rosada mitj    6.3  °C
mitj. baròmetre     1007.4 mb
mitj. vent       9.0 kmh
mitj. ràfage      11.3 kmh
Dirrecció mitj.     180  °
Pluja mensual     47.8 mm
Pluja anual      79.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 13 a la hora 00:36
Temperatura màxima   17.0 °C en dia 14 a la hora 15:04
Temperatura mínima   3.6 °C en dia 14 a la hora 06:52
Baròmetre mínima    1005.3 mb en dia 14 a la hora 16:33
Barometro màxima    1007.9 mb en dia 14 a la hora 09:46
màxima vent       25.9 kmh de 324° en dia 14 a la hora 02:27
màxima ràfage vent   35.2 kmh de 322° en dia 14 a la hora 02:25
màxima mitj.      92 % en dia 14 a la hora 08:33
Màxim mitj.      56 % en dia 14 a la hora 16:14
Màxim index de calor 17.0 °C en dia 14 a la hora 15:04
Pluja para el dia: 1.8 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:14 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:15
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    11.4  °C
Humitat mitj.      69  %
Punt rosada mitj    5.3  °C
mitj. baròmetre     1011.0 mb
mitj. vent       9.6 kmh
mitj. ràfage      12.4 kmh
Dirrecció mitj.     310  °
Pluja mensual     48.0 mm
Pluja anual      79.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 15 a la hora 01:08
Temperatura màxima   19.7 °C en dia 15 a la hora 15:07
Temperatura mínima   5.1 °C en dia 15 a la hora 05:55
Baròmetre mínima    1006.9 mb en dia 14 a la hora 00:29
Barometro màxima    1013.0 mb en dia 15 a la hora 23:14
màxima vent       29.6 kmh de 219° en dia 15 a la hora 15:21
màxima ràfage vent   37.0 kmh de 222° en dia 15 a la hora 15:32
màxima mitj.      91 % en dia 15 a la hora 05:00
Màxim mitj.      41 % en dia 15 a la hora 14:42
Màxim index de calor 19.7 °C en dia 15 a la hora 15:07
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:15 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:16
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    10.5  °C
Humitat mitj.      82  %
Punt rosada mitj    7.4  °C
mitj. baròmetre     1012.0 mb
mitj. vent       8.4 kmh
mitj. ràfage      10.4 kmh
Dirrecció mitj.     80  °
Pluja mensual     48.0 mm
Pluja anual      79.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 16 a la hora 00:05
Temperatura màxima   15.6 °C en dia 16 a la hora 16:14
Temperatura mínima   6.7 °C en dia 16 a la hora 03:15
Baròmetre mínima    1008.9 mb en dia 16 a la hora 18:12
Barometro màxima    1012.7 mb en dia 15 a la hora 00:18
màxima vent       20.4 kmh de 104° en dia 16 a la hora 17:55
màxima ràfage vent   25.9 kmh de 107° en dia 16 a la hora 17:54
màxima mitj.      93 % en dia 16 a la hora 06:30
Màxim mitj.      57 % en dia 16 a la hora 16:19
Màxim index de calor 15.6 °C en dia 16 a la hora 16:14
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:16 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:17
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.9  °C
Humitat mitj.      79  %
Punt rosada mitj    8.3  °C
mitj. baròmetre     1013.1 mb
mitj. vent       9.7 kmh
mitj. ràfage      12.2 kmh
Dirrecció mitj.     350  °
Pluja mensual     53.0 mm
Pluja anual      84.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 17 a la hora 16:39
Temperatura màxima   16.2 °C en dia 17 a la hora 17:38
Temperatura mínima   8.1 °C en dia 17 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1010.3 mb en dia 17 a la hora 04:39
Barometro màxima    1014.8 mb en dia 17 a la hora 21:49
màxima vent       25.9 kmh de 02° en dia 17 a la hora 12:24
màxima ràfage vent   33.3 kmh de 356° en dia 17 a la hora 12:20
màxima mitj.      91 % en dia 17 a la hora 00:05
Màxim mitj.      58 % en dia 17 a la hora 17:51
Màxim index de calor 16.2 °C en dia 17 a la hora 17:38
Pluja para el dia: 5.0 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:17 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:18
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    13.6  °C
Humitat mitj.      65  %
Punt rosada mitj    6.9  °C
mitj. baròmetre     1015.1 mb
mitj. vent       11.3 kmh
mitj. ràfage      14.9 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     53.0 mm
Pluja anual      84.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 18 a la hora 00:05
Temperatura màxima   19.4 °C en dia 18 a la hora 14:48
Temperatura mínima   7.2 °C en dia 18 a la hora 01:36
Baròmetre mínima    1013.1 mb en dia 18 a la hora 06:36
Barometro màxima    1016.1 mb en dia 18 a la hora 00:04
màxima vent       37.0 kmh de 293° en dia 18 a la hora 23:50
màxima ràfage vent   53.7 kmh de 315° en dia 18 a la hora 23:58
màxima mitj.      91 % en dia 17 a la hora 00:33
Màxim mitj.      46 % en dia 18 a la hora 16:41
Màxim index de calor 19.4 °C en dia 18 a la hora 14:48
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:18 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:20
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    16.6  °C
Humitat mitj.      62  %
Punt rosada mitj    8.9  °C
mitj. baròmetre     1021.3 mb
mitj. vent       13.0 kmh
mitj. ràfage      17.5 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     53.0 mm
Pluja anual      84.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 20 a la hora 00:05
Temperatura màxima   24.8 °C en dia 20 a la hora 15:11
Temperatura mínima   9.6 °C en dia 20 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1015.7 mb en dia 19 a la hora 01:29
Barometro màxima    1025.5 mb en dia 20 a la hora 23:41
màxima vent       50.0 kmh de 327° en dia 19 a la hora 02:26
màxima ràfage vent   74.0 kmh de 326° en dia 19 a la hora 02:25
màxima mitj.      89 % en dia 20 a la hora 00:04
Màxim mitj.      40 % en dia 19 a la hora 16:20
Màxim index de calor 25.8 °C en dia 20 a la hora 14:59
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:20 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:21
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    14.9  °C
Humitat mitj.      75  %
Punt rosada mitj    10.0  °C
mitj. baròmetre     1024.7 mb
mitj. vent       6.5 kmh
mitj. ràfage      8.1 kmh
Dirrecció mitj.     160  °
Pluja mensual     53.2 mm
Pluja anual      84.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 21 a la hora 00:05
Temperatura màxima   24.6 °C en dia 21 a la hora 15:02
Temperatura mínima   7.2 °C en dia 21 a la hora 07:35
Baròmetre mínima    1021.8 mb en dia 21 a la hora 17:50
Barometro màxima    1025.6 mb en dia 21 a la hora 08:00
màxima vent       24.1 kmh de 170° en dia 21 a la hora 15:13
màxima ràfage vent   27.8 kmh de 176° en dia 21 a la hora 15:14
màxima mitj.      94 % en dia 21 a la hora 08:40
Màxim mitj.      49 % en dia 21 a la hora 15:31
Màxim index de calor 25.7 °C en dia 21 a la hora 15:02
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:21 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:22
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    16.3  °C
Humitat mitj.      59  %
Punt rosada mitj    8.0  °C
mitj. baròmetre     1023.5 mb
mitj. vent       10.2 kmh
mitj. ràfage      12.8 kmh
Dirrecció mitj.     130  °
Pluja mensual     53.2 mm
Pluja anual      84.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 22 a la hora 00:05
Temperatura màxima   22.8 °C en dia 22 a la hora 13:19
Temperatura mínima   10.8 °C en dia 22 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1020.9 mb en dia 22 a la hora 18:11
Barometro màxima    1025.4 mb en dia 22 a la hora 10:13
màxima vent       27.8 kmh de 025° en dia 22 a la hora 06:07
màxima ràfage vent   35.2 kmh de 216° en dia 22 a la hora 14:34
màxima mitj.      87 % en dia 22 a la hora 00:05
Màxim mitj.      37 % en dia 22 a la hora 04:04
Màxim index de calor 25.2 °C en dia 22 a la hora 11:33
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:22 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:23
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    13.5  °C
Humitat mitj.      76  %
Punt rosada mitj    9.1  °C
mitj. baròmetre     1020.1 mb
mitj. vent       8.1 kmh
mitj. ràfage      10.0 kmh
Dirrecció mitj.     150  °
Pluja mensual     53.2 mm
Pluja anual      84.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 23 a la hora 00:05
Temperatura màxima   21.7 °C en dia 23 a la hora 13:09
Temperatura mínima   7.2 °C en dia 23 a la hora 06:22
Baròmetre mínima    1018.2 mb en dia 23 a la hora 17:28
Barometro màxima    1021.3 mb en dia 22 a la hora 00:24
màxima vent       22.2 kmh de 152° en dia 23 a la hora 16:32
màxima ràfage vent   29.6 kmh de 160° en dia 23 a la hora 16:17
màxima mitj.      94 % en dia 23 a la hora 07:58
Màxim mitj.      48 % en dia 23 a la hora 12:48
Màxim index de calor 25.0 °C en dia 23 a la hora 13:03
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:23 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:24
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.9  °C
Humitat mitj.      80  %
Punt rosada mitj    7.4  °C
mitj. baròmetre     1020.0 mb
mitj. vent       8.9 kmh
mitj. ràfage      10.9 kmh
Dirrecció mitj.     140  °
Pluja mensual     53.4 mm
Pluja anual      84.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 24 a la hora 03:26
Temperatura màxima   15.0 °C en dia 24 a la hora 14:21
Temperatura mínima   6.8 °C en dia 24 a la hora 05:18
Baròmetre mínima    1017.9 mb en dia 24 a la hora 05:02
Barometro màxima    1020.4 mb en dia 24 a la hora 22:33
màxima vent       25.9 kmh de 136° en dia 24 a la hora 11:52
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 186° en dia 24 a la hora 15:08
màxima mitj.      94 % en dia 24 a la hora 07:36
Màxim mitj.      64 % en dia 24 a la hora 17:06
Màxim index de calor 15.0 °C en dia 24 a la hora 14:21
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:24 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:25
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.1  °C
Humitat mitj.      76  %
Punt rosada mitj    7.0  °C
mitj. baròmetre     1019.4 mb
mitj. vent       0.4 kmh
mitj. ràfage      0.5 kmh
Dirrecció mitj.     150  °
Pluja mensual     53.4 mm
Pluja anual      84.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 25 a la hora 00:05
Temperatura màxima   13.6 °C en dia 25 a la hora 12:21
Temperatura mínima   9.6 °C en dia 25 a la hora 03:57
Baròmetre mínima    1017.1 mb en dia 25 a la hora 17:12
Barometro màxima    1020.2 mb en dia 25 a la hora 00:05
màxima vent       7.4 kmh de 132° en dia 25 a la hora 04:06
màxima ràfage vent   7.4 kmh de 132° en dia 25 a la hora 04:57
màxima mitj.      85 % en dia 25 a la hora 00:05
Màxim mitj.      67 % en dia 25 a la hora 13:02
Màxim index de calor 13.6 °C en dia 25 a la hora 12:21
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:25 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:26
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.9  °C
Humitat mitj.      80  %
Punt rosada mitj    7.3  °C
mitj. baròmetre     1020.6 mb
mitj. vent       5.9 kmh
mitj. ràfage      7.6 kmh
Dirrecció mitj.     180  °
Pluja mensual     53.4 mm
Pluja anual      84.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 26 a la hora 00:05
Temperatura màxima   16.8 °C en dia 26 a la hora 14:18
Temperatura mínima   6.3 °C en dia 26 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1018.1 mb en dia 26 a la hora 19:14
Barometro màxima    1021.4 mb en dia 26 a la hora 10:45
màxima vent       35.2 kmh de 165° en dia 26 a la hora 15:54
màxima ràfage vent   42.6 kmh de 165° en dia 26 a la hora 15:54
màxima mitj.      91 % en dia 26 a la hora 08:12
Màxim mitj.      57 % en dia 26 a la hora 14:22
Màxim index de calor 16.8 °C en dia 26 a la hora 14:18
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:26 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:27
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    10.1  °C
Humitat mitj.      79  %
Punt rosada mitj    6.5  °C
mitj. baròmetre     1019.2 mb
mitj. vent       9.1 kmh
mitj. ràfage      11.7 kmh
Dirrecció mitj.     130  °
Pluja mensual     53.4 mm
Pluja anual      84.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 27 a la hora 00:05
Temperatura màxima   15.6 °C en dia 27 a la hora 13:51
Temperatura mínima   5.7 °C en dia 27 a la hora 02:44
Baròmetre mínima    1017.2 mb en dia 27 a la hora 17:21
Barometro màxima    1019.4 mb en dia 27 a la hora 12:37
màxima vent       27.8 kmh de 154° en dia 27 a la hora 12:19
màxima ràfage vent   33.3 kmh de 156° en dia 27 a la hora 12:21
màxima mitj.      92 % en dia 27 a la hora 03:07
Màxim mitj.      61 % en dia 27 a la hora 13:57
Màxim index de calor 15.6 °C en dia 27 a la hora 13:51
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:27 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:28
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.7  °C
Humitat mitj.      64  %
Punt rosada mitj    3.0  °C
mitj. baròmetre     1018.1 mb
mitj. vent       22.0 kmh
mitj. ràfage      29.1 kmh
Dirrecció mitj.     80  °
Pluja mensual     53.4 mm
Pluja anual      84.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 28 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.0 °C en dia 28 a la hora 15:20
Temperatura mínima   6.6 °C en dia 28 a la hora 03:06
Baròmetre mínima    1015.7 mb en dia 28 a la hora 17:40
Barometro màxima    1019.0 mb en dia 28 a la hora 10:23
màxima vent       51.8 kmh de 089° en dia 28 a la hora 15:33
màxima ràfage vent   66.6 kmh de 085° en dia 28 a la hora 12:19
màxima mitj.      80 % en dia 28 a la hora 06:02
Màxim mitj.      44 % en dia 28 a la hora 14:54
Màxim index de calor 14.0 °C en dia 28 a la hora 15:20
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:28 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:29
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    8.2  °C
Humitat mitj.      78  %
Punt rosada mitj    4.5  °C
mitj. baròmetre     1018.7 mb
mitj. vent       13.0 kmh
mitj. ràfage      17.1 kmh
Dirrecció mitj.     40  °
Pluja mensual     58.2 mm
Pluja anual      89.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 29 a la hora 19:58
Temperatura màxima   9.0 °C en dia 29 a la hora 07:37
Temperatura mínima   7.4 °C en dia 29 a la hora 09:26
Baròmetre mínima    1015.1 mb en dia 29 a la hora 04:20
Barometro màxima    1021.0 mb en dia 29 a la hora 00:05
màxima vent       33.3 kmh de 062° en dia 28 a la hora 00:11
màxima ràfage vent   46.3 kmh de 052° en dia 28 a la hora 00:07
màxima mitj.      90 % en dia 29 a la hora 21:15
Màxim mitj.      58 % en dia 29 a la hora 01:40
Màxim index de calor 9.0 °C en dia 29 a la hora 07:37
Pluja para el dia: 4.8 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:29 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:30
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    7.8  °C
Humitat mitj.      82  %
Punt rosada mitj    4.9  °C
mitj. baròmetre     1022.0 mb
mitj. vent       7.4 kmh
mitj. ràfage      8.4 kmh
Dirrecció mitj.     10  °
Pluja mensual     58.2 mm
Pluja anual      89.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 30 a la hora 00:05
Temperatura màxima   11.6 °C en dia 30 a la hora 19:02
Temperatura mínima   5.7 °C en dia 30 a la hora 07:25
Baròmetre mínima    1020.1 mb en dia 30 a la hora 04:52
Barometro màxima    1022.7 mb en dia 30 a la hora 21:42
màxima vent       22.2 kmh de 328° en dia 30 a la hora 05:50
màxima ràfage vent   27.8 kmh de 328° en dia 30 a la hora 05:50
màxima mitj.      90 % en dia 30 a la hora 00:05
Màxim mitj.      79 % en dia 30 a la hora 02:37
Màxim index de calor 11.6 °C en dia 30 a la hora 19:02
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:30 month:3 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:31
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    11.2  °C
Humitat mitj.      78  %
Punt rosada mitj    7.2  °C
mitj. baròmetre     1020.1 mb
mitj. vent       7.7 kmh
mitj. ràfage      9.8 kmh
Dirrecció mitj.     180  °
Pluja mensual     0.0 mm
Pluja anual      89.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 31 a la hora 07:03
Temperatura màxima   18.9 °C en dia 31 a la hora 16:13
Temperatura mínima   4.2 °C en dia 31 a la hora 08:10
Baròmetre mínima    1017.0 mb en dia 31 a la hora 18:57
Barometro màxima    1022.2 mb en dia 30 a la hora 00:24
màxima vent       24.1 kmh de 199° en dia 31 a la hora 17:05
màxima ràfage vent   29.6 kmh de 198° en dia 31 a la hora 17:13
màxima mitj.      94 % en dia 31 a la hora 09:18
Màxim mitj.      50 % en dia 31 a la hora 16:16
Màxim index de calor 18.9 °C en dia 31 a la hora 16:13
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:31 month:3 year:2002
------------------------------------------------------------

mitj.s\extremes para el mes deMarzo a 31 2002 --------------------------------------------------- Temperatura mitj. 11.2 °C Humitat mitj. 74 % Punt rosada mitj 6.4 °C mitj. baròmetre 1016 mb mitj. vent 10 kmh mitj. ràfage 13 kmh Dirrecció mitj. 38 ° Pluja mensual 58.4 mm Pluja anual 89.7 mm ----------------------------------------------------------- Pluja màxima minut 1.6 mm en dia 13 a la hora 23:42 Temperatura màxima 24.8 °C en dia 20 a la hora 15:11 Temperatura mínima 2.0 °C en dia 03 a la hora 01:23 màxima mitj. 94 % en dia 31 a la hora 09:18 Màxim mitj. 35 % en dia 04 a la hora 18:58 Baròmetre mínima 982.5 mb en dia 04 a la hora 18:49 Barometro màxima 1025.6 mb en dia 21 a la hora 08:00 màxima vent 66.6 kmh de 315° en dia 05 a la hora 07:44 màxima ràfage vent 90.7 kmh de 313° en dia 05 a la hora 07:54 Màxim index de calor 25.8 °C en dia 20 a la hora 14:59 Growing degrees days :341.5 °C ------------------------------------------------------------ Totals Pluja diaria 4.6 mm en dia 2 5.8 mm en dia 4 26.9 mm en dia 5 0.3 mm en dia 8 0.2 mm en dia 12 8.2 mm en dia 13 1.8 mm en dia 14 0.2 mm en dia 15 5.0 mm en dia 17 0.2 mm en dia 21 0.2 mm en dia 24 4.8 mm en dia 29 ------------------------------------------------------------