Informe diari pel Febrer 2002
mitj.s\Extremes para el dia:04
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.9  °C
Humitat mitj.      80  %
Punt rosada mitj    4.3  °C
mitj. baròmetre     1026.9 mb
mitj. vent       6.5 kmh
mitj. ràfage      8.3 kmh
Dirrecció mitj.     50  °
Pluja mensual     0.6 mm
Pluja anual      28.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 04 a la hora 05:59
Temperatura màxima   18.0 °C en dia 01 a la hora 14:38
Temperatura mínima   0.5 °C en dia 02 a la hora 06:07
Baròmetre mínima    1023.1 mb en dia 04 a la hora 05:03
Barometro màxima    1029.8 mb en dia 02 a la hora 11:39
màxima vent       25.9 kmh de 324° en dia 04 a la hora 13:34
màxima ràfage vent   33.3 kmh de 346° en dia 04 a la hora 15:24
màxima mitj.      95 % en dia 03 a la hora 10:38
Màxim mitj.      41 % en dia 01 a la hora 13:37
Màxim index de calor 18.0 °C en dia 01 a la hora 14:38
Pluja para el dia: 0.2 mm
Pluja para el dia: 0.2 mm
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:4 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:05
---------------------------------------------------
Temperatura mitj.    9.8  °C
Humitat mitj.      78  %
Punt rosada mitj    5.8  °C
mitj. baròmetre     1018.6 mb
mitj. vent       7.7 kmh
mitj. ràfage      10.1 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     2.4 mm
Pluja anual      30.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 05 a la hora 22:55
Temperatura màxima   20.4 °C en dia 05 a la hora 15:15
Temperatura mínima   3.4 °C en dia 05 a la hora 06:12
Baròmetre mínima    1008.5 mb en dia 05 a la hora 00:05
Barometro màxima    1025.1 mb en dia 04 a la hora 00:25
màxima vent       46.3 kmh de 316° en dia 05 a la hora 21:26
màxima ràfage vent   66.6 kmh de 313° en dia 05 a la hora 21:42
màxima mitj.      92 % en dia 05 a la hora 09:39
Màxim mitj.      47 % en dia 05 a la hora 15:22
Màxim index de calor 25.3 °C en dia 05 a la hora 15:19
Pluja para el dia: 1.8 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:5 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:06
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.8  °C
Humitat mitj.      56  %
Punt rosada mitj    1.2  °C
mitj. baròmetre     1010.7 mb
mitj. vent       52.4 kmh
mitj. ràfage      73.3 kmh
Dirrecció mitj.     310  °
Pluja mensual     2.4 mm
Pluja anual      30.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 06 a la hora 00:05
Temperatura màxima   12.2 °C en dia 06 a la hora 15:33
Temperatura mínima   5.8 °C en dia 06 a la hora 10:16
Baròmetre mínima    1006.7 mb en dia 06 a la hora 03:26
Barometro màxima    1014.2 mb en dia 06 a la hora 23:40
màxima vent       85.1 kmh de 310° en dia 06 a la hora 15:13
màxima ràfage vent   116.6 kmh de 306° en dia 06 a la hora 17:32
màxima mitj.      85 % en dia 05 a la hora 00:22
Màxim mitj.      44 % en dia 06 a la hora 13:53
Màxim index de calor 12.2 °C en dia 06 a la hora 15:33
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:6 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:07
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.6  °C
Humitat mitj.      44  %
Punt rosada mitj    -2.5  °C
mitj. baròmetre     1018.4 mb
mitj. vent       30.7 kmh
mitj. ràfage      42.6 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     2.4 mm
Pluja anual      30.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 07 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.1 °C en dia 07 a la hora 16:32
Temperatura mínima   4.9 °C en dia 07 a la hora 23:46
Baròmetre mínima    1011.9 mb en dia 07 a la hora 04:13
Barometro màxima    1026.0 mb en dia 07 a la hora 00:05
màxima vent       68.5 kmh de 328° en dia 07 a la hora 03:36
màxima ràfage vent   88.8 kmh de 326° en dia 07 a la hora 03:11
màxima mitj.      69 % en dia 07 a la hora 01:23
Màxim mitj.      27 % en dia 07 a la hora 13:36
Màxim index de calor 14.1 °C en dia 07 a la hora 16:32
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:7 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:08
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    7.5  °C
Humitat mitj.      70  %
Punt rosada mitj    1.9  °C
mitj. baròmetre     1027.6 mb
mitj. vent       7.2 kmh
mitj. ràfage      8.9 kmh
Dirrecció mitj.     350  °
Pluja mensual     2.4 mm
Pluja anual      30.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 08 a la hora 00:05
Temperatura màxima   17.1 °C en dia 08 a la hora 14:42
Temperatura mínima   0.9 °C en dia 08 a la hora 08:35
Baròmetre mínima    1025.4 mb en dia 08 a la hora 00:04
Barometro màxima    1028.9 mb en dia 08 a la hora 10:41
màxima vent       22.2 kmh de 199° en dia 08 a la hora 15:38
màxima ràfage vent   27.8 kmh de 235° en dia 08 a la hora 16:11
màxima mitj.      87 % en dia 08 a la hora 05:34
Màxim mitj.      36 % en dia 08 a la hora 14:19
Màxim index de calor 17.1 °C en dia 08 a la hora 14:42
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:8 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:09
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.1  °C
Humitat mitj.      74  %
Punt rosada mitj    5.1  °C
mitj. baròmetre     1022.8 mb
mitj. vent       6.7 kmh
mitj. ràfage      8.5 kmh
Dirrecció mitj.     10  °
Pluja mensual     2.4 mm
Pluja anual      30.5 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 09 a la hora 00:05
Temperatura màxima   19.8 °C en dia 09 a la hora 15:24
Temperatura mínima   2.5 °C en dia 09 a la hora 06:18
Baròmetre mínima    1019.2 mb en dia 09 a la hora 16:33
Barometro màxima    1025.4 mb en dia 08 a la hora 00:55
màxima vent       22.2 kmh de 011° en dia 09 a la hora 08:21
màxima ràfage vent   31.5 kmh de 335° en dia 09 a la hora 16:54
màxima mitj.      94 % en dia 09 a la hora 08:08
Màxim mitj.      45 % en dia 09 a la hora 16:09
Màxim index de calor 19.8 °C en dia 09 a la hora 15:24
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:9 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:10
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.6  °C
Humitat mitj.      72  %
Punt rosada mitj    6.3  °C
mitj. baròmetre     1021.9 mb
mitj. vent       6.8 kmh
mitj. ràfage      8.6 kmh
Dirrecció mitj.     230  °
Pluja mensual     2.6 mm
Pluja anual      30.7 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 10 a la hora 09:21
Temperatura màxima   19.7 °C en dia 10 a la hora 14:47
Temperatura mínima   5.7 °C en dia 10 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1019.6 mb en dia 10 a la hora 16:36
Barometro màxima    1022.7 mb en dia 10 a la hora 12:00
màxima vent       22.2 kmh de 156° en dia 10 a la hora 17:06
màxima ràfage vent   25.9 kmh de 160° en dia 10 a la hora 17:05
màxima mitj.      89 % en dia 10 a la hora 23:44
Màxim mitj.      46 % en dia 10 a la hora 15:48
Màxim index de calor 19.7 °C en dia 10 a la hora 14:47
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:10 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:11
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.2  °C
Humitat mitj.      80  %
Punt rosada mitj    5.6  °C
mitj. baròmetre     1021.7 mb
mitj. vent       4.5 kmh
mitj. ràfage      5.5 kmh
Dirrecció mitj.     200  °
Pluja mensual     2.8 mm
Pluja anual      30.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 11 a la hora 06:05
Temperatura màxima   18.9 °C en dia 11 a la hora 15:39
Temperatura mínima   2.4 °C en dia 11 a la hora 08:27
Baròmetre mínima    1019.5 mb en dia 11 a la hora 17:10
Barometro màxima    1022.1 mb en dia 11 a la hora 10:56
màxima vent       18.5 kmh de 177° en dia 11 a la hora 14:28
màxima ràfage vent   20.4 kmh de 177° en dia 11 a la hora 14:28
màxima mitj.      94 % en dia 11 a la hora 09:57
Màxim mitj.      54 % en dia 11 a la hora 15:37
Màxim index de calor 18.9 °C en dia 11 a la hora 15:39
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:11 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:12
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    12.8  °C
Humitat mitj.      66  %
Punt rosada mitj    6.2  °C
mitj. baròmetre     1022.6 mb
mitj. vent       11.6 kmh
mitj. ràfage      15.0 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     2.8 mm
Pluja anual      30.9 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 12 a la hora 00:05
Temperatura màxima   19.7 °C en dia 12 a la hora 15:54
Temperatura mínima   3.4 °C en dia 12 a la hora 02:22
Baròmetre mínima    1020.5 mb en dia 12 a la hora 04:18
Barometro màxima    1023.2 mb en dia 12 a la hora 00:05
màxima vent       37.0 kmh de 323° en dia 12 a la hora 12:29
màxima ràfage vent   46.3 kmh de 331° en dia 12 a la hora 12:47
màxima mitj.      95 % en dia 12 a la hora 03:35
Màxim mitj.      44 % en dia 12 a la hora 15:52
Màxim index de calor 19.7 °C en dia 12 a la hora 15:54
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:12 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:13
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.0  °C
Humitat mitj.      78  %
Punt rosada mitj    6.0  °C
mitj. baròmetre     1019.9 mb
mitj. vent       5.5 kmh
mitj. ràfage      6.9 kmh
Dirrecció mitj.     220  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 13 a la hora 07:19
Temperatura màxima   19.4 °C en dia 13 a la hora 14:36
Temperatura mínima   3.3 °C en dia 13 a la hora 07:35
Baròmetre mínima    1013.0 mb en dia 13 a la hora 00:05
Barometro màxima    1023.5 mb en dia 12 a la hora 00:54
màxima vent       22.2 kmh de 175° en dia 13 a la hora 15:06
màxima ràfage vent   27.8 kmh de 175° en dia 13 a la hora 15:06
màxima mitj.      93 % en dia 13 a la hora 00:05
Màxim mitj.      51 % en dia 13 a la hora 14:43
Màxim index de calor 19.4 °C en dia 13 a la hora 14:36
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:13 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:14
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.4  °C
Humitat mitj.      60  %
Punt rosada mitj    2.2  °C
mitj. baròmetre     1012.2 mb
mitj. vent       16.5 kmh
mitj. ràfage      21.9 kmh
Dirrecció mitj.     290  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 14 a la hora 00:05
Temperatura màxima   15.3 °C en dia 14 a la hora 15:50
Temperatura mínima   5.4 °C en dia 14 a la hora 05:24
Baròmetre mínima    1009.1 mb en dia 14 a la hora 07:41
Barometro màxima    1013.2 mb en dia 13 a la hora 00:26
màxima vent       48.1 kmh de 248° en dia 14 a la hora 08:26
màxima ràfage vent   66.6 kmh de 311° en dia 14 a la hora 06:09
màxima mitj.      95 % en dia 14 a la hora 05:38
Màxim mitj.      32 % en dia 14 a la hora 15:40
Màxim index de calor 15.3 °C en dia 14 a la hora 15:50
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:14 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:15
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    8.0  °C
Humitat mitj.      60  %
Punt rosada mitj    0.5  °C
mitj. baròmetre     1015.9 mb
mitj. vent       13.7 kmh
mitj. ràfage      18.3 kmh
Dirrecció mitj.     290  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 15 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.6 °C en dia 15 a la hora 13:56
Temperatura mínima   4.0 °C en dia 15 a la hora 07:14
Baròmetre mínima    1011.4 mb en dia 15 a la hora 02:33
Barometro màxima    1018.0 mb en dia 15 a la hora 00:01
màxima vent       61.1 kmh de 312° en dia 15 a la hora 02:14
màxima ràfage vent   77.7 kmh de 314° en dia 15 a la hora 02:26
màxima mitj.      78 % en dia 15 a la hora 22:03
Màxim mitj.      40 % en dia 15 a la hora 13:56
Màxim index de calor 14.6 °C en dia 15 a la hora 13:56
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:15 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:16
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    6.7  °C
Humitat mitj.      70  %
Punt rosada mitj    1.5  °C
mitj. baròmetre     1019.6 mb
mitj. vent       7.2 kmh
mitj. ràfage      9.0 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 16 a la hora 00:05
Temperatura màxima   8.2 °C en dia 16 a la hora 13:52
Temperatura mínima   4.3 °C en dia 16 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1017.6 mb en dia 16 a la hora 04:06
Barometro màxima    1020.3 mb en dia 16 a la hora 11:45
màxima vent       24.1 kmh de 319° en dia 16 a la hora 01:08
màxima ràfage vent   33.3 kmh de 312° en dia 16 a la hora 01:02
màxima mitj.      75 % en dia 16 a la hora 00:05
Màxim mitj.      63 % en dia 16 a la hora 18:15
Màxim index de calor 8.2 °C en dia 16 a la hora 13:52
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:16 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:17
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    5.8  °C
Humitat mitj.      70  %
Punt rosada mitj    0.5  °C
mitj. baròmetre     1019.1 mb
mitj. vent       11.9 kmh
mitj. ràfage      15.4 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 17 a la hora 00:05
Temperatura màxima   10.8 °C en dia 17 a la hora 14:04
Temperatura mínima   0.9 °C en dia 17 a la hora 04:02
Baròmetre mínima    1016.8 mb en dia 17 a la hora 15:59
Barometro màxima    1019.9 mb en dia 16 a la hora 00:42
màxima vent       35.2 kmh de 323° en dia 17 a la hora 14:46
màxima ràfage vent   44.4 kmh de 329° en dia 17 a la hora 15:49
màxima mitj.      87 % en dia 17 a la hora 04:06
Màxim mitj.      51 % en dia 17 a la hora 14:31
Màxim index de calor 10.8 °C en dia 17 a la hora 14:04
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:17 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:18
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    6.8  °C
Humitat mitj.      64  %
Punt rosada mitj    0.2  °C
mitj. baròmetre     1021.9 mb
mitj. vent       10.0 kmh
mitj. ràfage      13.2 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 18 a la hora 00:05
Temperatura màxima   12.8 °C en dia 18 a la hora 13:58
Temperatura mínima   0.8 °C en dia 18 a la hora 07:59
Baròmetre mínima    1019.1 mb en dia 18 a la hora 04:17
Barometro màxima    1024.3 mb en dia 18 a la hora 00:05
màxima vent       33.3 kmh de 325° en dia 18 a la hora 15:52
màxima ràfage vent   42.6 kmh de 337° en dia 18 a la hora 15:43
màxima mitj.      87 % en dia 18 a la hora 08:07
Màxim mitj.      41 % en dia 18 a la hora 13:57
Màxim index de calor 12.8 °C en dia 18 a la hora 13:58
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:18 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:19
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    8.2  °C
Humitat mitj.      53  %
Punt rosada mitj    -1.8  °C
mitj. baròmetre     1027.6 mb
mitj. vent       11.3 kmh
mitj. ràfage      14.8 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 19 a la hora 00:05
Temperatura màxima   14.3 °C en dia 19 a la hora 16:26
Temperatura mínima   0.3 °C en dia 19 a la hora 06:18
Baròmetre mínima    1024.2 mb en dia 18 a la hora 00:11
Barometro màxima    1028.9 mb en dia 19 a la hora 00:05
màxima vent       33.3 kmh de 334° en dia 19 a la hora 13:31
màxima ràfage vent   46.3 kmh de 324° en dia 19 a la hora 14:35
màxima mitj.      85 % en dia 19 a la hora 06:25
Màxim mitj.      29 % en dia 19 a la hora 17:36
Màxim index de calor 14.3 °C en dia 19 a la hora 16:26
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:19 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:20
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.7  °C
Humitat mitj.      49  %
Punt rosada mitj    -0.7  °C
mitj. baròmetre     1022.1 mb
mitj. vent       21.3 kmh
mitj. ràfage      29.4 kmh
Dirrecció mitj.     310  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 20 a la hora 00:05
Temperatura màxima   15.2 °C en dia 20 a la hora 15:22
Temperatura mínima   4.6 °C en dia 20 a la hora 05:19
Baròmetre mínima    1010.8 mb en dia 20 a la hora 00:03
Barometro màxima    1029.3 mb en dia 20 a la hora 01:45
màxima vent       83.3 kmh de 313° en dia 20 a la hora 23:14
màxima ràfage vent   124.0 kmh de 313° en dia 20 a la hora 23:14
màxima mitj.      67 % en dia 20 a la hora 08:31
Màxim mitj.      34 % en dia 20 a la hora 21:06
Màxim index de calor 15.2 °C en dia 20 a la hora 15:22
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:20 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:21
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.3  °C
Humitat mitj.      43  %
Punt rosada mitj    -1.5  °C
mitj. baròmetre     1013.1 mb
mitj. vent       33.0 kmh
mitj. ràfage      45.2 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 21 a la hora 00:05
Temperatura màxima   15.4 °C en dia 21 a la hora 15:46
Temperatura mínima   8.1 °C en dia 21 a la hora 23:44
Baròmetre mínima    1008.3 mb en dia 21 a la hora 04:29
Barometro màxima    1014.8 mb en dia 21 a la hora 23:18
màxima vent       72.2 kmh de 303° en dia 21 a la hora 02:26
màxima ràfage vent   105.5 kmh de 312° en dia 21 a la hora 01:42
màxima mitj.      64 % en dia 21 a la hora 04:06
Màxim mitj.      20 % en dia 21 a la hora 16:51
Màxim index de calor 15.4 °C en dia 21 a la hora 15:46
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:21 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:22
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    10.5  °C
Humitat mitj.      47  %
Punt rosada mitj    -1.3  °C
mitj. baròmetre     1017.5 mb
mitj. vent       15.5 kmh
mitj. ràfage      20.8 kmh
Dirrecció mitj.     330  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 22 a la hora 00:05
Temperatura màxima   18.0 °C en dia 22 a la hora 15:22
Temperatura mínima   6.1 °C en dia 22 a la hora 08:01
Baròmetre mínima    1013.6 mb en dia 22 a la hora 03:48
Barometro màxima    1019.6 mb en dia 22 a la hora 20:47
màxima vent       46.3 kmh de 319° en dia 22 a la hora 02:05
màxima ràfage vent   57.4 kmh de 014° en dia 22 a la hora 12:25
màxima mitj.      82 % en dia 22 a la hora 23:11
Màxim mitj.      28 % en dia 22 a la hora 15:40
Màxim index de calor 18.0 °C en dia 22 a la hora 15:22
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:22 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:23
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    12.2  °C
Humitat mitj.      59  %
Punt rosada mitj    4.0  °C
mitj. baròmetre     1017.7 mb
mitj. vent       18.8 kmh
mitj. ràfage      25.9 kmh
Dirrecció mitj.     310  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 23 a la hora 00:05
Temperatura màxima   17.3 °C en dia 23 a la hora 16:04
Temperatura mínima   5.1 °C en dia 23 a la hora 08:14
Baròmetre mínima    1015.2 mb en dia 23 a la hora 17:46
Barometro màxima    1018.6 mb en dia 23 a la hora 09:53
màxima vent       55.5 kmh de 303° en dia 23 a la hora 20:39
màxima ràfage vent   79.6 kmh de 305° en dia 23 a la hora 20:52
màxima mitj.      84 % en dia 23 a la hora 08:22
Màxim mitj.      42 % en dia 23 a la hora 16:43
Màxim index de calor 17.3 °C en dia 23 a la hora 16:04
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:23 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:24
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    12.9  °C
Humitat mitj.      60  %
Punt rosada mitj    5.0  °C
mitj. baròmetre     1018.2 mb
mitj. vent       19.8 kmh
mitj. ràfage      26.8 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     3.0 mm
Pluja anual      31.1 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 24 a la hora 00:05
Temperatura màxima   20.2 °C en dia 24 a la hora 14:34
Temperatura mínima   5.5 °C en dia 24 a la hora 00:05
Baròmetre mínima    1015.1 mb en dia 24 a la hora 03:32
Barometro màxima    1019.8 mb en dia 24 a la hora 00:05
màxima vent       59.2 kmh de 319° en dia 24 a la hora 02:18
màxima ràfage vent   81.4 kmh de 319° en dia 24 a la hora 02:18
màxima mitj.      88 % en dia 24 a la hora 00:01
Màxim mitj.      42 % en dia 24 a la hora 14:30
Màxim index de calor 25.3 °C en dia 24 a la hora 14:37
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:24 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:25
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    9.5  °C
Humitat mitj.      73  %
Punt rosada mitj    4.3  °C
mitj. baròmetre     1019.1 mb
mitj. vent       7.6 kmh
mitj. ràfage      9.9 kmh
Dirrecció mitj.     170  °
Pluja mensual     3.2 mm
Pluja anual      31.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.2  mm en dia 25 a la hora 05:15
Temperatura màxima   19.2 °C en dia 25 a la hora 14:49
Temperatura mínima   2.2 °C en dia 25 a la hora 07:10
Baròmetre mínima    1016.0 mb en dia 25 a la hora 17:28
Barometro màxima    1020.0 mb en dia 25 a la hora 09:06
màxima vent       33.3 kmh de 178° en dia 25 a la hora 14:55
màxima ràfage vent   38.9 kmh de 200° en dia 25 a la hora 15:20
màxima mitj.      92 % en dia 25 a la hora 09:04
Màxim mitj.      40 % en dia 25 a la hora 14:29
Màxim index de calor 19.2 °C en dia 25 a la hora 14:49
Pluja para el dia: 0.2 mm
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:25 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:26
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    11.7  °C
Humitat mitj.      63  %
Punt rosada mitj    3.4  °C
mitj. baròmetre     1016.4 mb
mitj. vent       6.3 kmh
mitj. ràfage      8.2 kmh
Dirrecció mitj.     340  °
Pluja mensual     3.2 mm
Pluja anual      31.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 26 a la hora 00:05
Temperatura màxima   21.8 °C en dia 26 a la hora 14:11
Temperatura mínima   4.1 °C en dia 26 a la hora 04:48
Baròmetre mínima    1014.4 mb en dia 26 a la hora 17:49
Barometro màxima    1017.5 mb en dia 26 a la hora 01:32
màxima vent       31.5 kmh de 326° en dia 26 a la hora 16:00
màxima ràfage vent   42.6 kmh de 335° en dia 26 a la hora 15:36
màxima mitj.      92 % en dia 26 a la hora 01:19
Màxim mitj.      24 % en dia 26 a la hora 14:58
Màxim index de calor 25.1 °C en dia 26 a la hora 13:49
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:26 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:27
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    15.3  °C
Humitat mitj.      47  %
Punt rosada mitj    3.8  °C
mitj. baròmetre     1013.6 mb
mitj. vent       14.8 kmh
mitj. ràfage      19.5 kmh
Dirrecció mitj.     320  °
Pluja mensual     3.2 mm
Pluja anual      31.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 27 a la hora 00:05
Temperatura màxima   20.5 °C en dia 27 a la hora 16:21
Temperatura mínima   11.8 °C en dia 27 a la hora 05:50
Baròmetre mínima    1010.7 mb en dia 27 a la hora 17:11
Barometro màxima    1015.1 mb en dia 26 a la hora 00:25
màxima vent       35.2 kmh de 286° en dia 27 a la hora 06:05
màxima ràfage vent   51.8 kmh de 286° en dia 27 a la hora 06:05
màxima mitj.      71 % en dia 27 a la hora 20:10
Màxim mitj.      35 % en dia 27 a la hora 16:38
Màxim index de calor 25.1 °C en dia 27 a la hora 15:30
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:27 month:2 year:2002
mitj.s\Extremes para el dia:28
---------------------------------------------------

Temperatura mitj.    13.5  °C
Humitat mitj.      63  %
Punt rosada mitj    6.4  °C
mitj. baròmetre     1012.5 mb
mitj. vent       10.4 kmh
mitj. ràfage      13.3 kmh
Dirrecció mitj.     300  °
Pluja mensual     0.0 mm
Pluja anual      31.3 mm
-----------------------------------------------------------
Pluja màxima minut   0.0  mm en dia 00 a la hora 00:05
Temperatura màxima   17.6 °C en dia 28 a la hora 11:56
Temperatura mínima   9.9 °C en dia 28 a la hora 23:09
Baròmetre mínima    1010.5 mb en dia 28 a la hora 04:38
Barometro màxima    1013.4 mb en dia 28 a la hora 11:29
màxima vent       31.5 kmh de 329° en dia 28 a la hora 02:40
màxima ràfage vent   42.6 kmh de 314° en dia 27 a la hora 00:40
màxima mitj.      83 % en dia 00 a la hora 00:05
Màxim mitj.      38 % en dia 28 a la hora 12:17
Màxim index de calor 17.6 °C en dia 28 a la hora 11:56
Tecla aquí per avui24 gráfics de la hora day:28 month:2 year:2002
------------------------------------------------------------

mitj.s\extremes para el mes deFebrer a 28 2002 --------------------------------------------------- Temperatura mitj. 9.8 °C Humitat mitj. 65 % Punt rosada mitj 2.8 °C mitj. baròmetre 1019 mb mitj. vent 13 kmh mitj. ràfage 18 kmh Dirrecció mitj. 318 ° Pluja mensual 3.2 mm Pluja anual 31.3 mm ----------------------------------------------------------- Pluja màxima minut 0.2 mm en dia 25 a la hora 05:15 Temperatura màxima 21.8 °C en dia 26 a la hora 14:11 Temperatura mínima 0.3 °C en dia 19 a la hora 06:18 màxima mitj. 95 % en dia 14 a la hora 05:38 Màxim mitj. 20 % en dia 21 a la hora 16:51 Baròmetre mínima 1006.7 mb en dia 06 a la hora 03:26 Barometro màxima 1029.8 mb en dia 02 a la hora 11:39 màxima vent 85.1 kmh de 310° en dia 06 a la hora 15:13 màxima ràfage vent 124.0 kmh de 313° en dia 20 a la hora 23:14 Màxim index de calor 25.3 °C en dia 24 a la hora 14:37 Growing degrees days :265.3 °C ------------------------------------------------------------ Totals Pluja diaria 0.2 mm en dia 1 0.2 mm en dia 3 0.2 mm en dia 4 1.8 mm en dia 5 0.2 mm en dia 10 0.2 mm en dia 11 0.2 mm en dia 13 0.2 mm en dia 25 ------------------------------------------------------------