Pągina optimitzada per a Netscape & Explorer 4.0 o superiors
amb resolució de 1024*768
(c) 2002  Joan Xatruch & Oriol Arnau
J_Andante@hotmail.com
marnau@tinet.fut.es