Annex a l'estudi

Les preposicions per i per a
Recapitulem i afegim-hi alguna cosa més

de Joan S. Beltran i Cavaller

Recull complet de les ocurrències sobre les quals es fonamenta aquest treball, 
publicat l'octubre del 2014 per Pagès editors. 
ISBN: 978-84-9975-540-3


Vegeu la fitxa del llibre a Pagès editors.

En aquest annex hi reproduïm, degudament classificades,
la totalitat de les ocurrències recollides en els textos antics
que hem fet servir per a confeccionar el capítol cinquè d'aquell treball,
concretament, 27.000 ocurrències extretes de textos de procedències variades
escrits entre els segles XIII i XIX (32 autors i 74 obres contingudes en 61 volums).Joan S. Beltran i Cavaller
Annex a l'estudi Les preposicions per i per a.
Recapitulem i afegim-hi alguna cosa més.
[Tortosa]: novembre 2014, 2 volums.

Volum I (p. 1-708).
Annex-Les-preposicions-per-i-per-a-Volum-I.pdf (8,4 MB) 

Volum II (p. 709-1410).
Annex-Les-preposicions-per-i-per-a-Volum-II.pdf (7,6 MB)

Índex volums I i II (p. 1409-1410).
Index-Annex-Les-preposicions-per-i-per-a-Volum-I-II.pdf (160 KB)