antroponímia

Bibliografia sobre la llengua de les comarques centrals dels PPCC, juliol 2021

 

PAL (La Palometa, Biblioteca Trinitari Fabregat, Alcanar) BTF (Biblioteca Trinitari Fabregat, Alcanar)

BMD (Biblioteca Marcel·lí Domingo, Tortosa) BSJA (Biblioteca Sebastià Juan Arbó, Amposta)

BPT (Biblioteca Popular de Tarragona) CDS (Centre de Documentació de Sociolingüística, Barcelona)

CRP Montsià (Amposta) CRP Baix Ebre (Tortosa) CRP Terra Alta (Gandesa)

CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius, Vinaròs)

 

 

ONOMÀSTICA

Aspectes generals

Repertoris bibliogràfics

 

ANTROPONÍMIA

Obres generals

Monografies

  Matarranya

  Terra Alta

  Ribera d'Ebre

  Baix Ebre

  Montsià

  els Ports

  Maestrat

  Altres

 

ONOMÀSTICA VÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

Onomàstica   (inici)

 

Aspectes generals   (inici)

 

Gimeno Betí, Lluís  (1993b)  ”Sobre la normalització de la nostra onomàstica: dialectalismes, deformacions, castellanismes",  Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXIX (Julio-Sept.), pàg. 385-393.

 

Gimeno Betí, Lluís  (1993d)  ”Problemes d'onomàstica castellonenca",  Actes del Congrés d'Onomàstica. Dissetè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica (Barcelona, 27-29 de febrer de 1992). Universitat de Barcelona, pàg. 299-304.

 

Navarro Gómez, Pere (2016). "Onomàstica i dialectologia de les Terres de l’Ebre". Noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre i altres estudis d'onomàstica. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, p. 31 i ss.

 

Pradilla, Miquel Àngel (2000) "Consideracions onomàstiques i (socio)lingüístiques rossellanes", dins Pradilla, Miquel Àngel (coord.). Rossell. Història i territori. Castelló: Grup d'Estudis "Rossell 750 Aniversari", pàg.

 

Quintana, Artur  (1997)  “L’onomàstica en la literatura popular catalana a l’Aragó”,  Actes del Dinovè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (Fraga, 21 i 22 d’octubre de 1994). Cinga. Anuari de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1. Ajuntament de Fraga, Institut d’Estudis del Baix Cinca, Calaceit, pàg. 13-26. També a: Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura/Estudios aragoneses de lengua y literatura/Estudis aragonesos de llengua i literatura. Associació Cultural del Matarranya, Institut d'Estudis del Baix Cinca, Calaceit, 2007, p. 263-279.

 

Veny, Joan (1996) "Onomàstica i dialectologia",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXVII (desembre 1996), pàg. 11-28.

 

 

 Repertoris bibliogràfics   (inici)

 

Amigó, Ramon (1984) "Treballs de recol·lecció toponímica al Camp de Tarragona i a les seves comarques veïnes",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XVIII (setembre), pàg. 2 i ss.

 

Amigó, Ramon (1993) "Notícia estadística de l'estat dels reculls integrals d'onomàstica en 9 comarques del sector meridional del Principat de Catalunya i una part de la Franja de Ponent el dia 29 de febrer de 1992",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LIII (juny), pàg. 121-141.

 

Amigó, Ramon (1995) "Reculls d'onomàstica de termes municipals (En premsa i en elaboració)",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXII (setembre), pàg. 44-46.

 

Amigó, Ramon; Manent, Albert (1996) "Reculls d'onomàstica de termes municipals",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXIV (març), pàg. 41-42.

 

Casanova, Emili (en premsa) "Bibliografia onomàstica valenciana",  Estudis de toponímia valenciana en honor a Vicent Rosselló.

 

Guardiola, Ferran. "Els treballs d'Eixarch Frasno", Actes de la I Jornada d'Onomàstica Sant Mateu 2006. València: AVL, 2007, p. 149-162. [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-I-Jornada-d-Onom-stica--Sant-Mateu--2006/contentDocument/Actes_01.pdf>.

 

Moret, Hèctor  (1997)  “”Onomàstica de l’Aragó catalanòfon”,  Actes del Dinovè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (Fraga, 21 i 22 d’octubre de 1994), (1997) Cinga. Anuari de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1. Ajuntament de Fraga, Institut d’Estudis del Baix Cinca, Calaceit, pàg. 56-64.

 

 

ANTROPONÍMIA   (inici)

 

 Obres generals   (inici)

 

MOREU-REY, Enric (1991). Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms. Barcelona: Universitat de Barcelona.

 

Querol Ernest (1993) "La metodologia en els deu anys d'estudis d'antroponímia de la Societat d'Onomàstica",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LIV-LV (setembre-desembre), pàg. 421-437.

 

 

 Monografies   (inici)

 

Álvarez Delgado, Juan  (1955)  “Problemas lingüísticos del nombre “Iberos” = Ebro”,  VII Congreso Internacional del Lingüística Románica, vol. 2, tomo II. Universitat de Barcelona, Barcelona, pàg. 843-848.

 

Baena i Poy, Pere (1999) “El dialecte tortosí a través dels cognoms”,  Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, LXXIX, Actes del XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997), 1, pàg. 232-250. PAL, BTF, BMD, BPT

 

Beltran i Cavaller, Joan (2016). “Ebrenc. Un gentilici amb problemes, que mira d’obrir-se camí”, beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 6, p. 177-184. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/304259/393954>.

 

Biosca, Mercè; Cornadó, M. Pau; Gilabert, Teresa; Ripollès, Roser (1991a) "Antroponímia castellonenca procedent de toponímia lleidatana",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XLIII (gener), pàg. 13-83.

 

Buj Alfara, Àngela; Bernat Agut, Jesús. "Lingüistes pel carrer. (Coneixement, divulgació i valoració dels nostres lingüistes en el nomenclàtor urbà)". beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, 7 (2018), p. 199-205.

 

Massip i Bonet, J.F.  (1981b)  ”Els malnoms al Delta de l'Ebre",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, V (juny) pàg. 40-41.

 

Pons i Brualla, J.M.  (1997)  “Antroponímia de la Franja a partir del refraner”, Actes del Dinovè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (Fraga, 21 i 22 d’octubre de 1994). Cinga. Anuari de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1. Ajuntament de Fraga, Institut d’Estudis del Baix Cinca, Calaceit, pàg. 247-252.

 

 

 Matarranya   (inici)

 

Cervera Canyelles, Teresa (1989) "Malnoms d'Aiguaviva (de Bergantes)",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XXXVI (juny), pàg. 49-50. PAL

 

Lombarte, Desideri (1988a) "Antroponímia pena-rogina",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XXXII (juny), pàg. 15-25. PAL

 

Lombarte, Desideri (1989a) Pena-roja (Matarranya). Noms de les pena-rogines dels ss. XV, XVI i XVII",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XXXVI (juny), pàg. 73-77. PAL

 

Lombarte i Arrufat, Desideri. "Implantació de cognoms a la vila de Pena-roja (Matarranya). (s. XIV al s. XX)", Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, 88 (març de 2002).

 

Lombarte Arrufat, Desideri. "Implantació de cognoms a la vila de Pena-roja (Matarranya) (s. XI al s. XX)", BISO, 89 (juny 2002), p. 19-35.

 

Lombarte Arrufat, Desideri. "Llista d'habitants de Pena-roja (1600-1700)", BISO, 90 (desembre 2002), p. 11-19.

 

Pallarés Soro, Carmeta  (1997)  “Los mots o motes de la Ginebrosa”, Actes del Dinovè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica (Fraga, 21 i 22 d’octubre de 1994). Cinga. Anuari de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1. Ajuntament de Fraga, Institut d’Estudis del Baix Cinca, Calaceit, pàg. 228-233.

 

Sancho, Carles; Puch, Enric. Toponímia i antroponímia de Vall-de-roures. Asocciació Cultural del Matarranya, Calaceit. (Lo Trill; 7)

 

 

 Terra Alta   (inici)

 

Cortés i Manyà, Antoni (2010). Toponímia i renoms de Bot. Una aproximació. L’autor. 87 pp. (2 mapes). Ressenya: Jaume Nabona. Noms. Revista de la Societat d'Onomàstica, 1 (2014), p. 7-8. PAL

 

Navarro, Pere (2000a) “Gentilicis, renoms col·lectius i dites tòpiques de la comarca de la Terra Alta”,  XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997). Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXXXII (setembre), pàg. 304-312. BTF

 

Serres Buenaventura, Antònia (2010). «Els noms de lloc i de persona del Pinell de Brai», beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 4, p. 65-73. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/224952/348344>.

 

Vercher Lletí, Salvador  (1992)  “Antroponímia de la vila de Corbera: 1616-1754”,  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XLIX (març), pàg. 433-441.

 

Vernet, Juan (1965) “Antropònimos musulmanes en los actuales partidos judiciales de Falset y Gandesa”, Homenaje a Jaime Vicens-Vives, Barcelona, I, p. 123-126. També a Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 5 (1988), p. 203-206.

 

Villagrasa i Gil, Miquel (2013). “La Fatarella. La població de 1817. Cens de la població fet pel rector de la parròquia”; “Els batlles i regidors de la Fatarella als segles XVIII i XIX”, dins

Actes de les Jornades d’Estudi sobre el municipi abans de la Nova Planta (1716). El cas de la Fatarella. Tarragona: Diputació de Tarragona, p. 343-353 i 355-366.

 

 

 Ribera d’Ebre   (inici)

 

Castellvell, Ventura (1993) "Antroponímia de Rasquera del 1348 al 1553",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LII (març), pàg. 22-29.

 

Castellvell Díez, Ventura (2011). “Els habitants d'Ascó de l'any 1917”, Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, núm. 22, p. 63-84.

 

Castellvell Díez, Ventura (2012). “Els habitants de Móra l'any 1332”, Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, núm. 23, p. 111-128

 

Castellvell, Ventura (2013). “Els habitants de Móra l’any 1332”. Misceŀània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 23 (2013 [coberta: 2012]), p. 111–128.

 

Castellvell Díez, Ventura (2016). "Panoràmica onomàstica de la Ribera d’Ebre. De la monografia a la notícia local". Noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre i altres estudis d'onomàstica. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, p. 169 i ss.

 

Castellvell, Ventura (2017). “Apunts sobre els noms dels musulmans de Benissanet (s. XIV i XV)”. Misceŀània del CERE, 27, p. 31–52.

 

Castellvell Díez, Ventura (2019). "El fogatge de Vinebre de l'any 1515. De musulmans a cristians". Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, núm. 29, p. 59-78. [En línia:] <https://raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/article/view/36

 

Collazos Ribera, Josep Antoni. “Noms, cognoms i renoms de Flix. El registre de conductes del cirurgià Josep Arnavat (1797-1803)”, comunicació presentada en la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, IV Jornada de la Societat d’Onomàstica, VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, 17 i 18 d’octubre de 2015 (Móra d’Ebre i Ascó). Inèdit.

 

Col·legi Públic "Lluís Viñas" de Móra d'Ebre (1998) "Renoms de cases de Móra d'Ebre",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXXII (març), pàg. 57-64.

 

Cubells Bartolomé, Olga (2010). "Els noms de casa de la localitat de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre)". BISO, núm. 119, p. 127-140. Comunicació presentada al XXXVI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica (les Borges Blanques, 25/26 d'abril de 2009).

 

Ferrús, Jordi. “Carmel Biarnés i l'estudi de la toponímia i l'antroponímia”, ponència presentada en la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, IV Jornada de la Societat d’Onomàstica, VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, 17 i 18 d’octubre de 2015 (Móra d’Ebre i Ascó). Publicat a Noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica. Flix: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016,  p. 11 i ss.

 

Piñol Puig, Gemma. “Origen i història dels cognoms de Rasquera”, treball de recerca premiat pel CIRIT. (inèdit)

 

Manent, Albert (1998) "Renoms de cases de Llaberia",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXXIII (juny) pàg. 58.

 

Medina Mañé, Joana. “Noms de casa. Benissanet 2004”, comunicació presentada en la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, IV Jornada de la Societat d’Onomàstica, VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, 17 i 18 d’octubre de 2015 (Móra d’Ebre i Ascó). Publicat a Noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica. Flix: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016, p. 335 i ss.

 

Roset, Joaquim; Navarro Gómez, Pere (2010). «"De la glòria en baixa la Munda Culot, la Milagros Merla i el vell de Panxot". Intent de sistematització del renoms de la vila de Tivissa (Ribera d'Ebre)». BISO, núm. 119, p. 169-178. Comunicació presentada al XXXVI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica (les Borges Blanques, 25/26 d'abril de 2009).

 

Serrano Daura, Josep (1996) "L'onomàstica sarraïna i dels cristians nous de Flix (Baronia de Barcelona, a la Ribera d'Ebre), els segles XIV al XVII",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXVI (setembre), pàg. 38-48. PAL

 

Veà Vila, Sílvia. “Evolució de la manera d’anomenar les dones entre  els segles XIV i XX, segons documentació relativa a Vinebre”. Noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica. Flix: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016, p. 395 i ss. Comunicació presentada en la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, IV Jornada de la Societat d’Onomàstica, VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, 17 i 18 d’octubre de 2015 (Móra d’Ebre i Ascó).

 

Veà Vila, Sílvia (2015). L’onomàstica de Vinebre. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Tesi doctoral dirigida per Pere Navarro Gómez. [En línia:] <http://www.tesisenred.net/handle/10803/380038>.

 

Veà, Sílvia (2015). “Onomàstica dels vinebrans (segles XIV–XX)”. Misceŀània del CERE, 25 (2015), p. 111–134.

 

Veà Vila, Sílvia (2019). "La continuació de la recerca onomàstica després de la publicació de l'inventari. Apunts a l'onomàstica de Vinebre". Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, núm. 29, p. 13-20. [En línia:] <https://raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/article/view/365328>.

 

Veà Vila, Sílvia (2021). Onomàstica de la Torre de l’Espanyol. Barcelona: Institutd’Estudis Catalans, Societat d’Onomàstica. Col. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica; XXX. I Premi d’Investigació Ramon Amigó i Anglès 2016-2018. Ressenya de Pere Navarro Gómez. Noms. Revista de la Societat d’Onomàstica, 15 (2021), p. 12-14.

 

Vega, Carles  (1991)  “Estudi de gentilicis: el cas de ‘flixanco’”,  Miscel·lània, 8 (juny). Centre d’Estudis Comarcals de la Ribera d’Ebre, pàg. 45-50. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/article/view/204979>.PAL

 

Veny, Joan. “El cognom Gamundí/Gamundi, germanisme o arabisme?”, Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, II, 1980, p. 583-595.

 

- (1983) "Gamundi/Gamundí",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XII, pàg. 52.

 

- Noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre i altres estudis d'onomàstica. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 2016.

 

 

 Baix Ebre   (inici)

 

Aragonés Salvat, Albert (1999) “Noms i malnoms gentilicis de la gent del Baix Ebre i el Montsià”,  XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997), Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXXIX (desembre 1999) pàg. 12-37. PAL, BTF, BMD

 

Àlvarez, Clara (2002) “Els malnoms de Campredó”,  dins Arasa, Neus; Subirats, Emigdi (coord.) Campredó. Orígens i actualitat. Campredó-Tortosa, pàg. 411-415. BMD

 

Buera Boyer, Ramon; Ferré Margalef, Joel (2019). Els llinatges perellonencs, caleros i ampolleros. Aproximació històrica a 270 cognoms ebrencs. El Perelló: L'autor. 490 pp. Ressenya a Noms, 13 (2020), p. 16.

 

Grau, Adrian; Camacho, Tomàs (1999) Els Reguers. Cinctorresclub, Tortosa, esp. pàg. 39-45: “Toponímia...”, pàg. 47-48, “Renoms i malnoms”, pàg.. 95-101: “Dites. Refranys i cançons”.

 

Muñoz, Joan-Hilari. “La demografia de la ciutat de Tortosa en el primer terç del segle XVI”, Col·loquis de la VIII Festa del Renaixement, Tortosa: Centre d’Estudis “Francesc Martorell- Ajuntament de Tortosa”, pàg. 31-67. [Conté la transcripció íntegra del fogatge de l'any 1515 a la ciutat de Tortosa.]

 

Reckel, Karin i Erik (2003) Famílies, renoms i cases paülsenques. Ajuntament de Paüls.

 

Villamón Piñol, Ismael; Aliern Pons, Francesca (1997) Aldover, “passat i present”.

Roquetes, esp. pàg. 97-106: “El refraner”, pàg. 107-115: “Rondalles populars...”, 117-123: “Els malnoms”. BMD

 

 

 Montsià   (inici)

 

Almuni, Victòria; Serra, Manel. “La gent de la sénia a principis del segle XIX. El padró de 1817”, Lo Senienc. Memòria, natura i llengua, 1 (2004), pàg. 34 i ss. [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/BIBID111111160/A2004N000001V000000/BIBID111111160A2004N000001V000000article6.pdf> [Consulta 07/03/2006]

 

Aragonés Salvat, Albert (1999) “Noms i malnoms gentilicis de la gent del Baix Ebre i el Montsià”,  XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997), Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXXIX (desembre 1999) pàg. 12-37. PAL, BTF, BMD

 

Beltran i Reverter, J.B. (1999) “Toponímia i malnominació als montes de la gent d’Alcanar”,  Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, LXXIX, Actes del XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997), 1, pàg. 102-118. PAL, BTF, BMD

 

Castell i Vicente, Andreu (1986) "Malnoms vigents a Freginals (Montsià)",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica XXV (setembre), pàg. 86 i ss.

 

Folch, Roberto. "Malnoms", Sant Jaume d'Enveja - Els Muntells - Balada. Recopilació històrica. L'autor, 2007, pàg. 363-373.

 

Folia i Campos, Marta (1987) "Malnoms d'Amposta",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XXVII (març), pàg. 46 i ss.

 

Galià, Estíbaliz. “Malnoms de la Sénia”, Lo Senienc. Memòria, natura i llengua, 1 (2004), pàg. 92 i ss. [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/BIBID111111160/A2004N000001V000000/BIBID111111160A2004N000001V000000article14.pdf> [Consulta 07/03/2006]

 

Itarte i Vericat, Francesc (2002) "Els malnoms a Ulldecona", Raïls, 18, p. 62 i ss.

 

Lleixà i Tal, M. Carme (1996) "Cançons burlesques, penjaments i renoms col·lectius a la comarca del Montsià",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXVI (setembre), pàg. 21-37. PAL

 

Lleixà i Tal, Carme (1994) “Com més veïns...", Raïls, 4, p. 82 i ss. BPT

 

Millan i Roca, Lluís; Carles i Guàrdia, Paco (1996) “Els malnoms de la Ràpita”, La Ràpita en el temps. Sant Carles de la Ràpita, p. 275-278. BMD  Ressenya a Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXVIII (març 1997), pàg.76-77. PAL

 

Millan, Lluís (1997) “Noms, llinatges, malnoms i topònims mariners. De la Tortosa del segle XIX a la Ràpita actual”,  Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, LXXIX, XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997), 1, pàg. 87-101. PAL, BTF, BMD

 

Moya i Reverté, M. Teresa (1999) “Estudi sobre els malnoms de Sant Carles de la Ràpita. Aproximació als significats, motivacions i característiques formals”,  Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, LXXIX, Actes del XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 26 d’octubre de 1997), 1, pàg. 215-231. PAL, BTF, BMD

 

Muñoz i Sebastià, Hilari. “El fogatge de l'any 1515 a La Sénia”, Lo Senienc. Memòria, natura i llengua, 1 (2004), pàg. 24 i ss. [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/BIBID111111160/A2004N000001V000000/BIBID111111160A2004N000001V000000article4.pdf> [Consulta 07/03/2006]

 

Muñoz Sebastià, Joan-Hilari. “Els habitants de Santa Bàrbara, segons un recompte de l'any 1815”, CEP, 5 (2002), pàg. 73 i ss. [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/BIBID179733160/A2002N000005V000000/BIBID179733160A2002N000005V000000article4.pdf> [Consulta 07/03/2006]

 

Muñoz, Joan-Hilari. “El fogatge de l’any 1515 a la vila d’Ulldecona i als llocs dels Freginals i les Ventalles”, Raïls, 21, (2005), pàg. 16-22.

 

Poy, Pere (1998) "Els cognoms d'Ulldecona",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, LXXV (desembre), pàg. 49-53. PAL

 

Poy i Baena, Pere. “Genealogia dels Poy: Ulldecona, 1607-1993”, Raïls, 5 (1995). [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/ISSN11334851/A1995N000005V000000/ISSN11334851A1995N000005V000000article1.pdf> [Consulta: 26/02/2006]

 

Poy i Baena, Pere. “Apunts per a l'estudi de les famílies, a propòsit dels Poy d'Ulldecona”, Raïls, 15 (2000). [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/ISSN11334851/A2000N000015V000000/ISSN11334851A2000N000015V000000article12.pdf> [Consulta: 26/02/2006]

 

Salvadó Arrufat, Joan (2003) Reculls. Les masies d’Amposta, topònims, malnoms, dites i cançons. Ajuntament d’Amposta. BSJA

 

Sabaté Abella, Rodrigo. “Antroponímia. Renoms i malnoms de gent de la Sénia”, Intuïcions sobre història de la Sénia. Ajuntament de la Sénia, la Sénia, 1990, p. 61-63.

 

Tomás i Prats, Josep M. "Els nostres avantpassats", Pedania de Sant Jaume d'Enveija: història i etnografia. Germans Tomás Prats, Sant Carles de la Ràpita, 2007, pàg. 213-218.

 

 

els Ports   (inici)

 

Castellvell, Ventura (2011). "Els habitants de la Tinença de Benifassà l’any 1817", Actes de la IV Jornada d'Onomàstica Vila-real 2010. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 31-56.  [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-IV-Jornada-d-Onom-stica--Vila-real--2010/contentDocument/Actes_05.pdf>.

 

Castellvell, Ventura (2015). “Antroponímia de la visita pastoral de l’any 1314 a la comarca dels Ports i la Tinença de Benifassà”, Actes de la VIII Jornada d'Onomàstica Vinaròs 2014. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 47-58. [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf>.

 

Gargallo, Josep. “El nom de les cases d’Herbers”. [En línia:] <http://sacaries.en.telepolis.com/carrers/casesdherbers.htm> [Consulta: 27/02/2006]

 

Peñarroya i Prats, Miquel. "Noms, cognoms i discriminació femenina", Actes de la XL Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Morella, vol 2. Castelló: Diputació de Castellón, 2001.

 

- (1988) "Renoms i noms de casa de Morella",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XXXI (març), pàg. 66. PAL

 


 Maestrat   (inici)

 

Barreda Edo, Pere-Enric (2008) "Antropònims medievals de l’Alt Maestrat als comptes de la dècima papal (1325-1456)", beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, 3. CEL, Alcanar, p. 145-159. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/123551>. PAL

 

Barrreda Edo, Pere-Enric (1995). «Antroponímia femenina benassalenca (1239-1549)». Boletín de la Sociedad Castellonens de Cultura, 71, 2, p. 199-209.

 

Bernat, Jesús; Guardiola, Ferran (eds.). Noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica. Edició de Jesús Bernat & Ferran Guardiola. Barcelona: Societat d'Onomàstica, 2019, 407 pp. Col. L’Estralla, 3. [En línia:] <https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Noms-lloc-persona-terres-Penyagolosa.pdf>. Ressenya de Carles M. Castellà a Noms, 13 (2020), p. 13-15.

 

Bernat Agut, Jesús (2013). «Noms i cognoms medievals en la nostra toponímia». Llibret de festes d’Atzeneta del Maestrat.

 

Bernat Agut, Jesús (2014). «Del nom viu a l’arxiu. Alguns exemples d’antrotopònims ocults». Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 4, p. 197-207.

 

Bellés, Paco. "Els malnoms de Culla", Actes de la I Jornada d'Onomàstica (Sant Mateu, 2006). Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2007, p. 21-36. [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-I-Jornada-d-Onom-stica--Sant-Mateu--2006/contentDocument/Actes_01.pdf>.

 

Brugués Palau, Josep (1982) "Antroponímia castellonenca. I. Motius de la gent de Vinaròs",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, VII, pàg. 9 i ss.

 

Castellvell Díez, Ventura (2019). "Antroponímia de Xodos segons un padró del Bisbat de Tortosa de 1817". Noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis d’onomàstica. Barcelona: Societat d'Onomàstica, p. 59-82. [En línia:] <https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Noms-lloc-persona-terres-Penyagolosa.pdf>.

 

Ferrer, Ramon. “Ullada a l'antroponímia medieval de Sant Mateu”, Actes de la I Jornada d'Onomàstica (Sant Mateu, 2006). Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2007, p. 143-147. [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-I-Jornada-d-Onom-stica--Sant-Mateu--2006/contentDocument/Actes_01.pdf>.

 

Ferreres i Nos, Joan (2015). “Onomàstica moderna de Vinaròs”, Actes de la VIII Jornada d'Onomàstica Vinaròs 2014. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 63-75. [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VIII-Jornada-d-Onom-stica--Vinar-s--2014/contentDocument/Actes_14.pdf>.

 

Carbonell Boria, M. José; Simó Querol, Encarnación (1991) "La tradició antroponímica a la Jana en la transció de l'època medieval a la moderna (ss.XIV-XVI)",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XLIII (gener), pàg. 66-83. PAL

 

Garcia Grau, Manuel; Candela i Gonzàlvez, Glòria (1991) "Aproximació als antropònims de procedència de les Cartes-pobles del segle XIII al Baix i Alt Maestrat",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XLIII (gener), pàg. 94-100. PAL

 

Gargallo, Josep. “El nom de les cases de Coratxà”. [En línia:] <http://coratxa.iespana.es/carrers/nomcases.htm> [Consulta: 27/02/2006]

 

Muñoz, Joan-Hilari. “Els habitants de Peníscola l’any 1549, segons una llibreta de Compliment Pasqual”, Butlletí del Centre d'Estudis del Maestrat, núm. 68 (juliol-desembre 2002), pàg. 107-117. [En línia]: <http://www.scgenealogia.org/fitxers/tarragona/peniscola.doc>. (09/06/2006).

 

Muñoz Sebastià, Hilari. “Antropònims de Traiguera a principis del segle XVI, segons els llibres de l'Oficialat de la Cúria de Tortosa (1504-1506)”, Traiguera núm. 352 (febrer 2007), p. 10.

 

Redó, Ramon. "Els malnoms de Vinaròs", ponència presentada a la I Jornada d'Onomàstica, toponímia i antroponímia del Maestrat i dels Ports (Sant Mateu, 24 i 25 de novembre de 2006).

 

Rolíndez Fonollosa, Jaume; Manchón Pau, Pedro. Famílies tradicionals de Benicarló. Cinquanta renoms (Volum I). Benicarló: Onada, 2015.

 

-“Possible origen dels cognoms habituals de La Jana”. [En línia:] <http://www.lajana.net/curiositats/cognoms/index.html> [Consulta: 27/02/2006]

 

 

 

 altres   (inici)

 

Beltran Zaragozà, Andreu, “El llibre parroquial de Benlloc (1554-1593)”, Actes de la I Jornada d'Onomàstica (Sant Mateu, 2006). Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2007, p. 37-48. [En línia:] <http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-I-Jornada-d-Onom-stica--Sant-Mateu--2006/contentDocument/Actes_01.pdf>.

 

Biosca Postius, Mercè (1991b) "Noms de casa, renoms i zoònims en l'obra de Jesús Moncada",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XLIII (gener), pàg. 269-277. PAL

 

Forcadell Saport, Josep  (1996)  Renoms de Castelló de la Plana.  Ajuntament de Castelló de la Plana, Castelló de la Plana.

 

Jové i Hortoneda, Ferran (2013). Onomàstica del terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A cura de Ramon Amigó i Anglès. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

 

Pelejà Muntaner, Marta; Teixidó Montalà, Jaume (2016). "Els renoms de casa de Capçanes (1931-1935)". Noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre i altres estudis d'onomàstica. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, p. 363 i ss. Comunicació presentada en la Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre, IV Jornada de la Societat d’Onomàstica, VII Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, 17 i 18 d’octubre de 2015 (Móra d’Ebre i Ascó).

 

 

ONOMÀSTICA VÀRIA  (inici)

 

Álvarez Chavarria, Clara & Gil Solés, Daniel: “Els noms de les biblioteques de les Terres de l’Ebre”, dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) Art i Lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 2008, p. 37-53.

 

Cot Ardévol, Maite." Carponímia de la Ribera d’Ebre". Noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre i altres estudis d'onomàstica. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 2016, p. 191 i ss.

 

Curto Homedes, Albert; Tienda Martínez, Laura. "Els noms de les embarcacions fluvials i costeres segons les inscripcions de l’Ajudantia Militar de Marina de Tortosa (1860-1942)". Noms de lloc i de persona de la Ribera d'Ebre i altres estudis d'onomàstica. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 2016, p. 239 i ss.

 

Ollé Albiol, Manel (1987) "Noms de remugants d'un ramat del Montsià",  Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, XXVII (març), pàg. 36 i ss.

 

 

 

 

Escriviu-nos a locel@tinet.org

Visiteu la nostra web a http://usuaris.tinet.org/locel/

Seguiu el nostre bloc a http://blocs.tinet.cat/beceroles/