FAQ (Frecuently Asked Questions)
De Les Llistes De Discussió


(O COM SUBSCRIURE'S I COM DESUBSCRIURE'S)


1.- Presentació
1.1.- Objectiu de les Llistes de Discussió.
1.2.- Però què és una Llista de Discussió?
1.3.- Tot són avantatges. Utilitat.
1.4.- Quines llistes disposo a Tinet.

2.- Com em subscric a una Llista?
2.1- Subscripció mitjançant correu electrònic.
2.2.- Subscripció mitjançant formulari WEB.

3.- Com envio missatges a una Llista?

4.- Com em dónc de Baixa d'una Llista?

5.- Qui és el majordomo?

6.- Com és que no rebo missatges de la llista?

7.- Com? Encara tens dubtes?

8.- Agraïments


1.- PRESENTACIÓ:

Les Llistes de Discussió són molt importants per a la comunicació activa entre persones que tenen gustos semblants, per això em cregut molt oportú la redacció d'una FAQ (Respostes a les Preguntes Més Freqüents) que resolgui qualsevol dubte referent a les llistes.

Aquesta FAQ doncs, apart del seu contingut educatiu, vol plasmar que a Tinet tenim disponibles per a tots els tinetaires i internautes en general, una serie de llistes de dicussió que tracten multitut de temes diversos.

1.1. Objectiu de les Llistes de Discussió:

Les Llistes de Discussió són el complement ideal del correu electrònic. El seu principal objectiu és posar en contacte per mitjà del correu electònic a totes aquelles persones que hi estan subscrites en temes que els interessen particularment.

Per fer un símil entenedor, és com un fòrum de debat on pots prendre el protagonisme activament, informant, preguntant o resolent totes les questions plantejades a la llista utilitzant només el teu programa de correu electrònic.

I a més el seu ús és GRATUÏT!!!!

1.2-Però què és una Llista de Discussió?

********** Atenció pregunta: <MEC> <MEC> ***********

Una llista de discussió és un replicador de missatges. Quan hom envia un missatge a una llista, aquest és reenviat automaticament a tothom que hi estigui subscrit. És un mecanisme àgil que permet posar en contacte a multitut de persones sense tenir que conèixer, per exemple, les seves adreces de correu.

En una llista de Discussió hom hi pot participar activament o passivament. A Tinet però, només es pot participar a les llistes de manera activa.

Activament: L'usuari s'ha donat d'alta a una llista en concret, aleshores aquest passa a rebre tots els missatges que s'envien a la llista i si aquest envia un missatge a la llista serà rebut per tots el subscrits incloent a qui l'ha enviat. Aquest és el mètode més freqüent a les llistes de distribució de TINET.

Passivament: L'usuari no s'ha donat d'alta a la llista, no rebrà, per tant cap missatge de la llista. Però podrà enviar missatges (que rebran tots els subscrits) encara que aquests missatges enviats així com possibles respostes d'aquests no seran rebudes per qui l'ha enviat ja que no s'hi ha subscrit.

Tota aquesta tasca la desenvolupa automàticament l'anomenat 'majordomo' que és qui replica els missatges a tots els abonats o subscrits a una llista.

1.3-Tot són avantatges. Utilitat.

La utilitat de les Llistes de Discussió queda per tant demostrada: Permetre que tot un colectiu de persones amb preferències sobre certs temes comuns formin part d'un fòrum de debat conjunt i actiu entre tots els subscrits.

1.4-Quines llistes disposo a Tinet?

Actualment a Tinet es disposen de les següents llistes:

CAMPUS:
Temas relacionats amb la Universitat.
CASTELLS:
Llista de discussió sobre el Món Casteller.
CIUTAT:
Temas relacionat amb qualsevol ciutat o poble.
CIVIC-NETS-L:
Llista sobre les Xarxes Cíviques.
COMPRAVENDA:
Llista per comprar o vendre qualsevol cosa.
CONSULTES:
Llista per realitzar consultes tècniques.
EACN:
Llista sobre la European Association Civic Networks.
FORUM:
Llista de Fòrum TINET.
GATEWAY:
Temes relacionats amb els radioaficionats i el Gateway via radio de TINET.
GCE:
Llista sobre la Guerra Civil Espanyola.
GRROUND:
Llista de la revista Web Portico
LAXARXA:
Llista relacionada amb les Xarxes Ciutadanes de Catalunya.
LINUX:
Llista sobre el Sistema Operatiu Linux.
MAC:
Temes relacionats amb el sistema Apple Macintosh.
NOVETATS:
Llista on es comunicaran diverses novetats dins a TINET. *Moderada
PARLEM:
Llista per parlar sobre qualsevol tema.
PC:
Llista relacionada amb el món del PC.
PUBLICITAT:
Llista per fer publicitat comercial o no del que es vulgui.
TEATRE:
Llista sobre Teatre.
TEST:
Llista per realitzar proves.
TINET-ONDE:
Llista de col.laboració amb ONDE, una xarxa ciutadana italiana.
VBASIC:
Llista sobre el llenguatge de programació Visual Basic.
VOLUNTARIS:
Llista dels voluntaris de Tinet.

Actualment estem preparant noves llistes per fer l'oferta de Tinet encara més interessant... Et mantindrem informat a la llista PARLEM i en aquestes planes.

Només per a Tinetaires,
Si vols propossar una llista, passant a ser el seu coordinador, referent a un tema que no estigui reflexat en les llistes disponibles escriu un missatge amb la teva proposta als voluntaris del grup de llistes volllistes@tinet.org

2.-Com em Subscric a una llista.

2.1-Subscripció per correu electrònic.

Per subscriure's per correu electrònic a una llista disponible hem de fer el següent:

- Enviar un e-mail a majordomo@llistes.tinet.org amb les següents característiques:

* Deixar el Subject en blanc.
* Al cos del missatge (Body) escriure:

subscribe nom_llista
end

Observacions:

* nom_llista correspon a la llista a que et vols subscriure.

* s'agafarà per defecte l'adreça de qui envia el missatge.

Exemple:

Així si volem subscriure's a la llista <PC> escriure'm:

subscribe PC
end

Un cop rebut i processat el teu missatge per part del majordomo, rebràs automàticament un missatge on se't notificarà, de la següent manera, que has estat donat d'alta a la llista en qüestió:

>>>>subscribe PC
Succeded

>>>>end
END OF COMMANDS

Juntament amb aquest missatge se'n rep un de presentació de la llista de discussió a la que t'has subscrit (també generat pel nostre majordomo particular).

2.2-Subscripció per formulari WEB.

Per subscriure's per mitjà del formulari web a una llista disponible hem de fer el següent:

- Omplir el formulari disponible aquí.

- Un cop enviada la informació i processat el teu formulari, rebràs automàticament un missatge on se't notificarà, de la següent manera, que has estat donat d'alta a la llista en qüestió:

>>>>subscribe nom_llista
Succeded

>>>>end
END OF COMMANDS

Juntament amb aquest missatge se'n rep un de presentació de la llista de discussió a la que t'has subscrit.

3.-Com envio missatges a una llista:

- Enviar el teu missatge (el que llegirà tothom subscrit) a:

nom_llista@llistes.tinet.org

Nota: Fixeu-vos que ja no enviem el e-mail al majordomo.

La cosa ja rutlla sola... tots els subscrits a la llista rebran el teu missatge.

Per tant, el nostre amic majordom només l'utilitzarem en les tasques de subscripció, manteniment i en la següent, donar-se de baixa d'una llista.

4.-Com em dónc de Baixa d'una llista:

Per donar-se de baixa a una llista tenim dues opcions,

- Omplir el formulari de baixa disponible aquí

O bé

- Enviar un e-mail a majordomo@llistes.tinet.org

REPETEIXO: majordomo@llistes.tinet.org

amb les següents característiques:

* El subject en blanc (com en la subscripció)

* I al cos del missatge (body):

unsubscribe nom_llista
end

Observacions:

- nom_llista correspon a la llista de discussió a donar de baixa.

- S'agafarà la teva adreça per defecte.

Un cop l'hagis enviat, rebràs la notificació per e-mail de que has estat donat de baixa de la llista de discussió en qüestió.

5.- Qui és el majordomo?

El majordomo a qui ens hem referit a la FAQ, explicant totes les tasques que desenvolupa, és realment un programa que es troba al servidor de Tinet que gestiona les llistes i replica els missatges que hom envia entre tots els subscrits.

6.- Com és que no rebo missatges de la llista?

Si no reps missatges d'una llista poden passar dues coses:

1. Que enviïs missatges a una llista de la que no hi reps resposta.

No rebràs resposta ja que escrius a una llista del que no hi estàs subscrit. Per tant, també no rebràs cap missatge de la llista.
Naturalment, si el que vols es rebre missatges, inclosos els teus, hauràs de subscriure't.

2. Que estiguis correctament subscrit i que no rebis cap missatge.

En aquest cas, recomano enviar un missatge a la llista per cridar l'atenció dels subscrits i donar noves idees per debatre, ja que sinó és així, una llista pot donar-se de baixa degut a la seva innactivitat.

7.- Com? Encara tens dubtes?

Si després de llegir aquesta FAQ encara tens dubtes sobre les Llistes de Discussió pots escriure a la llista dels voluntaris del grup de llistes de Tinet on et respondrem en un moment.

Per altra banda, si igualment tens algún dubte o bé algún suggeriment o vols una aclaració sobre la FAQ o les Llistes de Discussió pots escriure a l'autor de la FAQ, en David Llop.

També pots escriure a la resta de voluntaris del grup de llistes:

Luciano López Coejo
Carles A. Vallvè Guionnet
Marina Batet
Jordi Peradalta
Salvador Marco
Balti Boix

Et respondrem amb la major brevetat possible.

Per crear i mantenir la llista dels teus somnis llegeix el punt 1.4.

En canvi si els teus dubtes són de caire general, de connexió o bé de funcionament general de TINET remet la teva questió al servei de consultes de TINET.

8.- Agraïments

Hem d'agraïr a Tinet per disposar de les llistes de discussió, entre d'altres serveis, cosa que no tots els proveidors poden dir. Ah! Els tinetaires amb servei bàsic poden, naturalment, utilitzar aquest servei.

Hem d'agraïr també a TOT l'equip de Voluntaris, entre els que m'incloc, per tot el treball desinteressat que efectuem per un Tinet millor.

Si vols manifestar qualsevol opinió referent al món dels voluntaris pots escriure a la llista de discussió creada a tal efecte:
voluntaris@tinet.org

I recorda: Si vols estar comunicat a les llistes hauràs de fer cap.

Grup de Llistes de Discussió i News

Voluntaris de Tinet[ Llistes de discusió ] [ Tinet Home Page ]


[ Nettiqueta de les llistes ]

Versió: 3.00 - 3/12/1997
Webmaster: David Llop