N O V E T A T S

Finalment s'ha aconseguit un dels objectius més importants que ens havien plantejat amb la creació de La Cana, la intervenció al Molí d'Oriol (cal recordar que en el capbreu de Flix de 1625 s'ha documentat l'existència del molí).

El departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'Ajuntament de Flix ha organitzat uns treballs d'excavació al Molí d'Oriol dirigits pels arqueòlegs Pere Rams i Josep M. Folch.

En aquest camp hi perticipen 25 nois i noies de 14 a 17 anys que en dos torns (del 3 al 16 i del 18 al 31 de juliol) realitzaran treballs d'excavació per veure de trobar les infraestructures del Molí.

Aquest camp de treball es realitza a través de la Fundació Escolta Josep Carol.

El passat 16 de juny es va presentar a Flix, a Ca Don Ventura, el resultat de les primeres investigacions realitzades durant els darrers 3 anys per un equip d'arqueòlegs encapçalats per la doctora Margarida Genera al poblat dels Castellons.

Amb el títol "El paratge dels Castellons" es presentà l'estudi del poblat ibèric que ha de permetre aprofundir en la vida i els costums d'aquest grup d'humans que va poblar el nostre territori fa més de 2000 anys a través de la reconstrucció del medi en que es van desenvolupar.

De moment s'han presentat uns tríptics informatius i divulgatius i un audiovisual sobre el mateix poblat. Els pas següent serà la sera obertura al públic (probablement a finals d'any) i la creació de material didàctic per a les escoles.

Els dies 28, 29 i 30 de juliol també la doctora Margarida Genera, en el marc de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre (UETE) impartirà un curs de 15 hores que inclou una classe pràctica amb un cisteller, un terrissaire i un picapredrer i tot un seguit de visites guiades a les mines de Bellmunt i als poblats del Puig Roig del Masroig, Castellet de Banyoles de Tivissa, Sant Miquel de Vinebre i Castellons de Flix. trobareu més informació a l'Ajuntament de Flix i a www.uete.org