Des del 26 d'octubre de 2001, data en què es va constituir l'associació, La Cana va començar a caminar, gent de Flix preocupada per la conservació i recuperació del nostre patrimoni van començar a treballar amb molta il·lusió per tal d'aconseguir uns objectius que d'antuvi poden semblar utòpics, però, amb el seu esforç, la col·laboració del vilatans i la implicació de les institucions, tard o d'hora, poden esdevenir una realitat.

EXPOSICIÓ DEL CATÀLEG ARQUITECTÒNIC, ETNOLÒGIC
I CULTURAL
DEL TERME
DE LA PALMA D'EBRE

A la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Flix
del 23 de maig
al 7 d'abril

A C T I V I T A T S
Exposició a Mostra Flix 2001 per donar a conèixer el nostre important patrimoni arqueològic.
Hem donat la nostra opinió referent als treballs realitzats al Parc de les Casetes, on hi ha restes de l'antiga muralla del castell vell.
Hem donat la nostra opinió en l'obertura del carrer de la perllongació de l'avinguda La Llum que ha deixat al descobert importants restes d'un antic molí. Proposant la seva recuperació per la ubicació d'un museu d'àmbit local.

Estem confeccionant un inventari del patrimoni local que consta de 25 apartats.
Hem estat presents a les Jornades Arqueològiques de Tivissa on els arqueòlegs després de mostrar-nos l'importantíssim patrimoni que tenim a les terres de l'Ebre pel que fa als ibers, van expressar la seva opinió de què s'hauria de fer un projecte comarcal que agrupés els esforços per excavar, divulgar i explorar culturalment i turísticament aquest patrimoni. Amb aquesta idea hem mantingut contactes a nivell institucional per mirar de tirar endavant aquesta proposta que tindrà tres eixos principals: fer una reunió amb les pobles interessats a treballar conjuntament en aquesta direcció, encarregar a un equip d'arqueòlegs la direcció d'un inventari dels jaciments existents a Flix que són ara per ara gairebé desconeguts i, finalment, aconseguir que s'iniciïn les excavacions, que es publiquin els resultats i que els materials que surtin a la llum puguin anar al futur museu, que creiem que haurien de ser d'àmbit comarcal amb seus a Tivissa, Vinebre i Flix.
Hem aconseguit que s'iniciïn les excavacions al poblat ibèric dels Castellons. De moment s'ha procedit al desbrosament de l'àrea a excavar
Hem fet per encàrrec de l'Ajuntament un inventari provisional de les restes del molí d'Oriol.
 
Hem fet un inventari dels refugis antiaeris de Flix pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya .
L'Ajuntament ens ha cedit la gestió dels baixos de l'antiga Philips, per a ubicar-hi les nostres dependències i un centre d'interpretació on s'exposaran les troballes arqueològiques i material etnogràfic.
Del 23 de març al 7 d'abril de 2002 Exposició del catàleg arquitectònic, etnològic i cultural del terme de La Palma d'Ebre.
Hem iniciat el catàleg corresponent al terme de Flix.

Hem fet una exposició de rellotges de sol a càrrec de la Societat Catalana de Gonmònica.

Sala d'exposicions de Caixa Tarragona del 14 al 24 d'abril de 2003

El sis de febrer de 2003 hem adreçat un escrit a l'Ajuntament Flix, al Departament de Cultura de les Terres de l'Ebre i a l'arqueòleg territorial de les Terres de l'Ebre per a que facin urgentment les gestions necessàries per a protegir el nostre patrimoni davant del projecte del regadiu Garrigues sud etapa IV fase 1, ja que del seu traçat i de la seva amplada es desprèn que quedaran afectats greument o es destruiran totalment, dos elements patrimonials de gran interès històric situats entre la carretera C-233 (que uneix Flix amb Bovera) i el riu Ebre i que són:

1 .- Una antiga teuleria, que conserva els forns i diverses estructures.

 

2 .- Una antiga pedrera de la que està documentat que es va extraure part de la pedra del frontis de la Catedral de Tortosa i on es poden observar encara moltes pedres treballades i les tècniques emprades per a la seva extracció.

Aquests dos elements estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni de Flix que aquesta associació està elaborant en el marc de l'Agenda-21 de Flix i que encara no estan dotats de protecció.

El dia 31 de març de 2003, La Cana, Associació per la defensa del Patrimoni Històric i Arqueològic de Flix, basant-nos en la informació que hem recopilat hem presentat una bateria d'al·legacions al projecte E-R-01910.1, "Projecte de regadiu Garrigues Sud, etapa IV. TM. Juncosa, Bellaguarda i Els Torms. Fase 1ª dels termes municipals de Flix i Bovera".

El document amb les al·legacions presentades dabant d'aquest projecte queda a disposició de tothom a les nostres oficines.

 
 
 
 
 

Durant els dies 17, 18 i 19 d'octubre de 2003 es va celebrar a Flix la cinquena edició de la Mostra. Durant aquests dies es van desenvolupar un seguit d'activitats en les que La Cana hi va tenir molt a veure:

Exposicions a Can Don Ventura

CA DON VENTURA
CENTRE D'INTERPRETACIÓ
LA CANA ASSOCIACIÓ DE DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC DE FLIX
ILERCAVÒNIA: LO MÓN DE LA MORT
  SEGONA MOSTRA ARQUEOLÒGICA PRO-FUNDACIÓ MUSEU LOCAL 2003
   
RETROSPECTIVA: LA BATALLA DE L'EBRE. 115 dies contra la babàrie franquista
 

Tanmateix el diumenge 19 d'octubre hi va haver una demostració d'activitats quotidianes d'una tribu ibèrica i una mostra d'oficis de mestralia

ELS ILERCAVONS
Pl. Església esquerra (baixant)
Elaboració d'eines prehistòriques i talla de sílex
Encesa i reproducció de foc
Encunyació de moneda ibèrica
Obtènció de teixits, telers verticals i plaquetes
Pl. Església dreta (baixant)
Cisteller
Pl. Església (freixe)
Filadora
Ferrer
MENESTRALIA
Pl. de l'Obrera
Ceramista
Pl. Peixos
Ferrer
Pl. Espanya
Elaboració manual de paper
C/Major/Magallanes
Escloper