Repsol Petróleo, SA
Complex Industrial de Tarragona

Apartat 472 43080 TARRAGONA
Telèfon: 75 80 00 Fax: 84 10 62
 

REPSOL es va constituir l'any 1987 amb motiu de la reorganització realitzada en l'Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) per agrupar participacions disperses en els sectors del petroli, de la química i del gas. El Complex Industrial de Tarragona de REPSOL

PETRÓLEO, SA ocupa una extensió de 340 ha situades als termes municipals de la Pobla de Mafumet, Constantí i Perafort. Aquestes instal.lacions inclouen:

- Unitats de combustibles, que permeten L'obtenció de productos acabats i intermedis per a altres processos.

- Planta d'olefines, que produeix els monómers petroquímics bàsics, materia primera per a moltes empreses químiques de la zona.

- Instal·lacions auxiliars, que subministren els serveis i l'energia necessaris per al Complex i tracten les aigües residuals abans de la seva evacuació.

Fora del Complex, cal remarcar:

REPSOL PETRÓLEO, SA dedica una part important de les seves inversions a la seguretat i protecció del medi ambient mitjançant la millora constant dels seus productes i de les seves instal·lacions de producció.

PRODUCTES QUÍMICS DE DECLARACIÓ OBLIGATÓRIA

El Butá - Buté - Cru - Etilè - Gasolines - Nafta - Propà - Querosè

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (t/any)

Bases per asfalts............ 560.000
Benzè............................ 155.000
1,3-Butadiè...................... 65.000
Butà-propà..................... 150.000
Butens............................. 75.000
Comp. Aromàtics............ 165.000
Cru............................. 8.000.000
Etilè............................... 500.000
Fracció C4..................... 140.000
Fuel oil........................ 2.000.000
Gas oil......................... 2.080.000
Gas oil pesat de buit........ 840.000
Gasolina...................... 1.400.000
Querosè......................... 430.000
Naftes............................ 450.000
Propilè........................... 260.000

APLICACIONS

Cru: obtenció de gasolines i carburants.
Combustibles: gasolines, gas oils, fuel oils. : etilè, propilè i altres matèries primeres per a la industria petroquímica.


INVERSIONS ACUMULADES     277.369 milions de pts

PLANTILLA    734 persones


( PĄGINA PRINCIPAL )
( BASF )-( DOW )-( ERKOL )-( IQA )-( REPSOL )-( TDE )-( BAYER )-( ERKIMIA )

Publicitat: