INDUSTRIAS QUíMICAS ASOCIADAS, SA

Ctra. N-340, km 1 1 57 Apartat 193
43080 TARRAGONA
Telèfon: 54 90 76
Fax: 54 23 03


La primera operació d'envergadura en la línia d'instal·lar plantes de producció química al Camp de Tarragona, fou el procès de creació de la companyia INDUSTRIAS QUÍMICAS ASOCIADAS, SA (IQA), la qual es consolidà l'any 1961 amb la participació d'un 50% del capital per part espanyola i l'altre 50% per part holandesa i alemanya. La superfície de terreny que ocupava inicialment era de 80 hectárees. Es van invertir 3.800 milions de pessetes i es crearen 446 llocs de treball.

Cinc anys després, començà la posada en marxa de la unitat de nafta per produir etilè d'alta qualitat.

Actualment, IQA, SA és una filial de Shell, i el volum de producció global pot superar les 200.000 tones anuals.

 

PRODUCTES QUÍMICS DE DECLARACIO OBLIGATORIA

òxid d'etilè - òxid de propilè

  

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (t/any)


Dobanol..................... 8.000
Glicols..................... 85.000
òxid d'etiiè................100.000
Poliglicols................. 3.000
Poliols..................... 24.000

 

APLICACIONS

Glicols: fabricació de refrigerants, laques, tintes, dinamita, líquid de frens, anticongelants.
óxid d'etilé: fabricació d'acrilonitril, etilenglicols, poliols, etc.
Poliols: fabricació de poliuretans i pintores.


INVERSIONS ACUMULADES     25.000 milions de pts

PLANTILLA     155 Persones( PĄGINA PRINCIPAL )
( BASF )-( DOW )-( ERKOL )-( IQA )-( REPSOL )-( TDE )-( BAYER )-( ERKIMIA )