Erkol, SA

Ctra. de Valéncia, s/n
Apartat 1388
43080 TARRAGONA
Teléfon: 54 80 11
Fax: 54 73 00

 

La societat ERKOL, SA és una filial propietat al 100% de l'empresa Pardies Acetiques, la qual pertany al grup canadenc ACETEX.

ERKOL, SA disposa a Tarragona de plantes de producció d'alcohol polivinílic i àcid acètic.

PRODUCTES QUÍMICS DE DECLARACIÓ OBLIGATÓRIA ---------

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (t/any)

Àcid acètic............................. 9.000
Alcohol polivinílic................... 11.000

APLICACIONS

Àcid acètic: fabricació de butadiè.
Alcohol polivinílic: fabricació de coles, adhesius, ceràmiques i teixits.

INVERSIONS ACUMULADES     9.600 milions de pts

PLANTILLA     46 persones


( P└GINA PRINCIPAL )
( BASF )-( DOW )-( ERKOL )-( IQA )-( REPSOL )-( TDE )-( BAYER )-( ERKIMIA )