Dow Chemical
Ibérica, SA

 Autovia de Salou, s/n Apartat 195
43080 TARRAGONA
Teléfon: 55 92 00 Fax: 55 92 28

 

DOW CHEMICAL IBÉRICA, SA és la filial espanyola de The Dow Chemical Company, segona empresa química d'Estats Units i sisena del món segons el seu volum de vendes. 

 

Des que l'any 1967 posá en funcionament la seva primera planta a Tarragona, no deixà d'ampliar les seves instal.lacions fins a arribar al moment actual, en què té una planta d'etilè al Polígon Nord i diverses plantes de derivats al Polígon Sud, en les quals obté polietilè de baixa densitat i d'alta densitat, polietilè lineal (Dowiex*), un copolímer d'etilè i àcid acrílic (Primacor*) i poliols. 

Totes aquestes plantes, de la més moderna tecnologia, donen ocupació a una plantilla de 443 persones i a una mitjana de 300 persones d'empreses contractades. El cost de reposició de totes les instal·lacions és de 143.650 milions de pessetes. DOW CHEMICAL IBÉRICA, SA presenta un dels millors resultats de seguretat en el conjunt de la indústria química mundial.

* Marca registrada de The Dow Chemical Company.

 

PRODUCTES QUÍMICS DE DECLARACIÓ OBLIGATÓRIA
Etilè - Òxid de propilè - Propilè

 

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (t/any)

Components aromàtics............56.900


Etilè..................................... 475.000
Fracció C4............................ 130.000
Fuel oil de piròlisi.................... 79.888
Polietilè alta densitat i lineal... 215.000
Polictilè baixa densitat............. 91.200
Poliols..................................... 60.000
Primacor................................. 18.800
Propilè.................................. 225.500

 

APLICACIONS

Components aromàtics: dissolvents industrials.


Etilè: fabricació de polietilè, òxid d'etilè, etc.
Polietilè: envasos i embalatges, tubs, etc.
Poliols: fabricació de poliuretans, pintores.
Primacor: envasos i embalatges.
Propilè: fabricació de polipropilè, acrilonitril.
 

INVERSIONS ACUMULADES    57.200 milions de pts.

PLANTILLA    449 persones( PĄGINA PRINCIPAL )
( BASF )-( DOW )-( ERKOL )-( IQA )-( REPSOL )-( TDE )-( BAYER )-( ERKIMIA )