Ctra. de Valéncia-CN 340, km 1156
Apartat 93
43080 TARRAGONA
Teléfon: 54 54 22 Fax: 54 50 06

 

BASF ESPAÑOLA, SA va començar la seva activitat industrial a Tarragona l'any 1969 amb una planta de poliestirè expandible d'una producció de 5.000 t/any. Amb els anys, s'han generat noves inversions i ampliacions.

 

Aquestes instal·lacions es troben ubicades en una superfície de terreny industrial propietat de la companyia, de 90 ha, al Polígon Sud. En aquestes, es disposa de tecnologia per a la cogeneració d'energia elèctrica, vapor i aire comprimit, així com per a la depuració d'aigües residuals, amb una planta de tractament biològic. A més a més, hi ha els laboratoris d'Aplicacions Tècniques de Plàstics, que permeten un assessorament ràpid i eficaç als clients.

 

Pel que fa a les darreres inversions, cal fer esment de la construcció d'una planta de poliesters insaturats amb una capacitat de 11.000 t/any, posada en marxa a finals de l'any 1992. L'any següent es va treballar en la desodoració de monòmers per a dispersions, la qual cosa va introduir una millora important per al producte i per al medi ambient.

 

PRODUCTES QUÍMICS DE DECLARACIÓ OBLIGATÓRIA

Acrilonitril - 1,3-Butadié - Propilé

 CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (t/any)


Acetats..................................................................... 8.000
Alcohols OXO ......................................................... 65.000
Anhídrid ftálic ......................................................... 16.500
Dispersions i solucions Gas de síntesi (Nml/h).......... 9.200
Maleat sódic ............................................................. 1.000
Neopentilglicol ........................................................ 12.000
Plástics ABS............................................................ 20.000
Plastificants ............................................................ 40.000
Poliamides ................................................................ 4.800
Poliesters ............................................................... 11.000
Poliestiré ................................................................ 27.000
Poliestiré expandible............................................... 20.000
Polipropilé .............................................................. 95.000

 APLICACIONS

 Acetats: teixits industrials.
Anhídrid ftàlic: pintures, vernissos i resines.
Alcohols OXO: fabricació de pintures i plastificants.
Neopentilglicol: fabricació d'espumes de poliester, repel·lent d'insectes, lubricants i plastificants.
Poliamides: fabricació de plàstics i fibres tèxtils.
Poliester: reforçat amb fibra de vidre, s'utilitza en la fabricació de dipòsits, vaixells, bústies...
Poliestirè: envasos, joguets, ordinadors i electrodomèstics.
  

INVERSIONS ACUMULADES     32.950 milions de pessetes

PLANTILLA    620 persones


( PĄGINA PRINCIPAL )
( BASF )-( DOW )-( ERKOL )-( IQA )-( REPSOL )-( TDE )-( BAYER )-( ERKIMIA )