MANUEL BORRÀS I FERRÉ

BISBE AUXILIAR del Cardenal de la Pau,

Dr. VIDAL I BARRAQUER

Va néixer a La Canonja el dia 9 de setembre de 1880 i fou batejat el 12 de setembre del mateix any. Va rebre l'ordenació sacerdotal el 19 de març de 1903, El Dr. Borràs era un home alt, fornit senzill en el tracte i capaç d'admiració i respecte. Un home de govern, intel·ligent, comprensiu, bondadós i serè, però també recte i enèrgic.

Visitava molt sovint la seva vila nadiua, i s'interessava per tot, en aquell temps es va construir l'altar del Sentíssim Sagrament. Ell sempre repetia les paraules de Jesús: "Fa més feliç donar que rebre".

El 23 de juliol de 1934 el varen nomenar bisbe de Bisica per S.S. Pius XI i auxiliar de l'Emm. Sr. Cardenal Vidal i Barraquer, Arquebisbe de Tarragona i Primat de les Espanyes.

 

El dia 8 de juliol de 1934 confirma per primera vegada, Visita Pastoral a La Canonja, el seu Poble, essent aclamat pels canongins, a la plaça del Castell de Masricart, l'Alcalde Josep Canadell Ronguès li va donar la benvinguda, i va lliurar-li el bàcul adquirit per subscripció popular, es descobrí una placa que commemorava el naixement del Bisbe a la casa núm. 6 del Carrer Major de la qual n'era autor l'escultor Salvador Martorell.

El dia 24 de juliol de 1936, a les 10 del matí, entrava a la presó de Montblanc. El dia 12 d'agost del mateix any a les 15 hores, en el Coll de Lilla, a la vessant nord, va ésser immolat el fill predilecte de La Canonja. Avui encara ens fa memòria i per a perpetuar el sacrifici del venerable Prelat i servent de Déu Dr. Manuel Borràs i Ferré, Bisbe Auxiliar, fou erigit un monument en aquell lloc on sofrí sagnant martiri.

El monument consta d'una gran creu de pedra negra, encaixada sobre un mausoleu de pedra de Sta. Tecla, molt usada en les construccions Tarragonines. En el frontis del monument, fou col·locada una làpida esculpida per Salvador Martorell, Canongí Il·lustre, en la qual hi ha l'escut episcopal del Dr. Borràs i la llegenda:" Dei servo, Emmanuel Borràs et Ferré - Epco. Auxiliari - XII-VIII-MCMXXXVI". En l'altra cara del monument figura una altre làpida la inscripció de la qual fou dictada personalment per l'Emm. Sr. Cardenal. Diu així: "Crucem hanc Emmus. ac Rvdmus. Dnus. Beniaminus Card. de Arriba y Castro benedixit martirumque ommium tarraconensium Episcopo parentique optimo dicavit. XIV-VI-MCMLIX".

El disseny del monument és obra del dibuixant tarragoní Sr. Enric Baixeres i la instal·lació fou realitzada per l'empresa Plana.

Les cendres del Màrtir Bisbe Borràs soterrades al cementiri de Lilla, i no s'han pogut recuperar.

L’Ajuntament de La Canonja el dia 15 d'agost de 1980 va saber donar un merescut lloc en la Galeria de Fills Il·lustres de La Canonja, al seu Bisbe Auxiliar, Dr. Manuel Borràs i Ferré.

 

LA CANONJA DEL BISBE BORRÀS (FRAGMENTS)


Mes quan ix el brillant sol
els astres del cel s'apaguen.
Vós sou, Sr. Bisbe nou
el més alt valor de casa.
Com entre xais un pastor,
com cloquer entre cabanes
com entre joncs un xiprer
sureu entre tots els altres.
En la munió d'escultors,
de poetes i cantaires,
hom no hi veu res més que fills,
Vós porteu bàcul de pare:
en llurs testes hi ha llorers,
mes vostra testa és mitrada;
nosaltres som sacerdots,
vós també ho sou però magne.
I perquè sou fill gran
del poble que tant vos aima
amb lletres d'or vostre nom
volem gravar-lo en el marbre.
I quan en temps a venir
els fills preguntin als pares:
qui fou el Bisbe Borràs?
quin nom du la nostra plaça?,
aquests diran amb orgull
a la vinenta nissaga:
fou varó ple de virtuts
i savi en ciències sagrades,
qui pujà al temple de Déu
fins dalt la darrera escala,
i el nostre, on nasqué,
i que ell aima sobre els altres,
volgué eternitzar son nom
amb marbre i lletres daurades
I quan al peu de l'altar,
tocat amb mitra brodada,
confirmeu als infantons
de nostre volguda pàtria
feu-los braus soldats de Crist,
infongueu-los-hi fe santa.
I quan rublert d'emocions,
deixeu la vileta blanca
per a tornar a la llar
de Tarraco, la romana,
del dalt del turó on seu
la nostra Església Primada
no deixeu com nou Moisès
d'alçar els braços enlaire
i pregar sempre pels fills
de vostra Canonja aimada.

Mn. Josep Roca Català, Prev.
Fill de La Canonja

 
Poema extret del diari "La Cruz" (8-juliol-1934) amb motiu de la visita pastoral del nostre Bisbe.
CREU SUSPESA
XLIVè aniversari de l'holocaust del fill il·lustre de La Canonja, Doctor
Manuel Borràs i Ferré, Bisbe Auxiliar de Tarragona.

Tot, pau, deliri encès, on l'olivera
argent de calze, acer de glavi fi,
escola el cant en feu de romeguera
i esbarzeroles hàbils de munyir.
Pontífex d'un migdia de quimera,
només, cap viu, la mà d'obrir camí
als límits de l'amor, la mà drecera,
la nua mà d'un somni de pa i vi,
redolta o capficó, un himne clar
damunt l'incendi foll del teu altar.
Qui sap del cos on és, ací o enlloc,
furor de llum, endut com un profeta,
mà destre, creu suspesa, Crist de foc?
Només veiem la llum de la mà dreta!

Joan Montalà, Pvre. Mestre en Gai Saber


( PĀGINA PRINCIPAL )
( Manuel Borrās )-( Antoni Brosa )-( Josep Canadell )-( Jaume Gils )
( Salvador Martorell )-( Josep Martorell )-( Pau Vidal )-( Jose M. Vilanova )