BIBLIOGRAFIA

SOBRE

SALVADOR

MARTORELL

 


1917
- "La Ilustració Catalana" (Barcelona), 727, 13 de maig 1917, p. 338
- "La Ilustració Catalana" 749, 21 octubre 1917, p. 734.
- "La Veu de Catalunya" (Barcelona), 403, 16 abril 1917, [Pàgines Art Català]
- "La Ilustració Catalana" 385, 30 abril 1917, [Pàgines Art Català].
- "La Ilustració Catalana" 403, 8 octubre 1917, [Pàgines Art Català].
- "Vell i Nou" (Barcelona), 41, 15 abril 1917, p. 356.
- "Vell i Nou" 52, 1 octubre 1917, p. 584.


1925
- Los trabajos en piedra, mármol, marfil y bronce del escultor Salvador Martorell. "Revue Universalle lnternationale (Publication d'informations industrielles et comerciales. Répertoire consultatif)" (París), 48 (1925).
- FERRATER, C, Salvador Martorell, escultor "Revista del Centre de Lectura" (Reus),VI (1925), 103.


1926
- Foment de les Arts Decoratives. Anuari 1924-1925. Ed. Oliva de Vilanova, Barcelona, 1926.
- "Gaseta de les Arts" (Barcelona), 43, 15 febrer 1926.
- "Gaseta de les Arts" (Barcelona), 47, 15 abril 1926.


1927
- FOLCH i TORRES, J., La primera exposició de l'Associacíó d'Escultors. "Gaseta de les Arts" (Barcelona), 74, 1 juny 1927


1928
- ELIAS, F., L'escultura catalana moderna, II (Ed. Barcino, Barcelona, 1928), 134


1929
- BUSQUETS, E. Les Arts decorativos a I'Exposició Internacional de Barcelona, "Arts i Bells Oficis" (Barcelona), (desembre 1929), 219.


1930
- "Arts i Bells Oficis" (Barcelona), (octubre 1930).
- "L'Art Vivant" (París), 126, 1 5 març 1930.
- SACS, J., Els artistes reunits, I-III, "La Publicitat" (Barcelona), 13 febrer i 1 març 1930.


1931
- "Barcelona Atracción " (Barcelona), 243 (1931)
- Exposición en las Galerias Layetanas, "El Noticiero Universal" (Barcelona), 14 abril 1931.


1932
- DE SALVADOR, LI., L'obra de l'Ateneu, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 19 abril 1932. "La Veu de Catalunya" (Barcelona), 20 abril 1932, p. 4.


1934
- Exposició de Primavera 1934. Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Barcelona, 1934.
- "Diari de Tarragona" (Tarragona), 17 octubre 1934.
- "La Cruz" (Tarragona), 17 octubre 1934.


1936
- ALBERICH, J.M., Salvador Martorell. "Estímul. Butlletí de l'Orfeó Canongí" (La Canonja), 1-5 (1936).
- BERTRAN i BARRUFET, J., A Salvador Martorell, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 12 juny 1936.
- DE SALVADOR, LI., Un cop més l'art vencedor de la mort, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 12 juny 1936.
- EDITORIAL, Salvador Martorell, "Catalónia, Diari d'avisos i noticies" (Tarragona), 12 juny 1936.
- LUDWIG, Salvador Martorell, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 12 juny 1936


1938
- EDITORIAL, Dues obres d'art entre el terror de les bombes, 19 de juliol Diari comarcal antifeixista" (Tarragona), 26, 16 setembre 1938.


1943
- Algunos apuntes sobre el escultor Salvador Martorell, "Diario Español" (Tarragona),15 gener 43.
- ALSINA, J. Nuestros artistas a través de sus palabras, "Diario Español" (Tarragona),15 gener 43.


1944
- GENE, M., Diari Personal, juny 1944, [inèdit].
- Hoy se inaugura el certamen "José Tapiró' y "Julio Antonio' de la Excma. Diputación Provincial, "Diario Español" (Tarragona), 10 juny


1944.
- Los premios Tapiró y Julio Antonio a J. Morató y S. Martorell, "Diario Español de Falange Española Tradicionalista y de las JONS " (Tarragona), 11 juny 1944.
- OBSERVADOR, La exigencia de un éxito, "Diario Español" (Tarragona), 11 juny 1944.


1945
- AUGURIO, Tarragona. Certamen anual de arte, "La Estafeta Literaria" (Madrid), l0 juliol 1945.
- Fallo del concurso de las medallas Tapíró y Julio Antonio organizado por la Excma. Diputación Provincial, "Diario Español" (Tarragona), 5 abril 1945.
- La Medalla "Julio Antonio' 1945 de la Excma. Diputación Provincial, "Diario Español" (Tarragona), 12 abril 1945.
- Los premios 'Tapiró" y "Julio Antonio", comentados por sus ganadores en 1945, "Diario Español", (Tarragona) 25 maig 1945.
- RIERA GÜELL, M., Artistas tarraconenses, "Revista quincenal Gong" (Tarragona) (2a. quinzena novembre 1945).


1946
- MIDAS DE F., La III Medalla Julio Antonio, "Diario Español" (Tarragona), 30 abril 1946.


1947
- CIRART, J., Segundo aniversario fundacional del Círculo Artístico de Educación y Descanso, de Reus. "Diario Español" (Tarragona), 16 gener 1947.
- Círculo Artístico de Educación y Descanso de Reus. >"Diario Español" (Tarragona), 3 gener 1947.
- DOMINGO BLAY, J., Tarragona, cuna de célebres escultores. "Diario Español" (Tarragona), 11 juliol 1947.
- Segundo aniversari fundacional del Círculo Artístico de Educación y Descanso, de Reus. "Lérida. Seminario de los lunes" (Lleida), 19 gener 1947.


1948
- MEZQUIDA, L.M., El escultor Salvador Martorell, "Diario Español" (Tarragona), 29 juliol 1948.
- VERRIE, F.-P., La escultura catalana contemporánea, "Ariel (Barcelona), 15 (1948).


1952
La III Feria de Arte y Artesanía, "Diario Español" (Tarragona), 13 setembre 1952.


1953
- RAFOLS, J.F. Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, III,(Barcelona, Ed. Millá, 1953), 128.


1954
- Solemne inauguración del nuevo edificio de la Caja de Pensiones para la vejez y de Ahorros, "Diario Español" (Tarragona),5 octubre 1954.


1959
- DE LA FUENTE TORRON, D., "Salvador Martorell", "Diario Español" (Tarragona), 21 octubre 1959.
- PETROFILO, Mercurio en el pedestal, "Diario Español" (Tarragona), 31 desembre 1959.
- PETROFILO, Mercurio o Castellamau, "Diario Español" (Tarragona), 14 gener 1960.


1960
- PETROFILO, Monumento a Clavé, "Diario Español" (Tarragona), 27 juliol 1960.
- PETROFILO, Monumento a Clavé, "Diario Español" (Tarragona), 13 agost 1960.


1968
- DE LA FUENTE TORRON, D., Salvador Martorell, un escultor que siempre será recordado, "Diario Español" (Tarragona), 14 maig 1968.
- PETROFILO, Escultor Salvador Martorell i Oller In memoriam, "Diario Español" (Tarragona), 14 maig 1968.
- ROCA GARCIA, J., Tarragona debe rendir homenaje póstumo al escultor Salvador Martorell, "El Correo Catalán" (Barcelona), 19 julio 1968.


1969
- DE LA FUENTE TORRON, D., Exposición homenaje al escultor Salvador Martorell, "Diario Español" (Tarragona), 17 gener 1969.
- Diccionari Biográfic Albertí, III (Barcelona, Albertí editor, 1969), 116. 
- Exposición-homenaje de las obras del fallecido escultor D. Salvador Martorell Oller adquiridas por esta Excma. Diputación y exhibidas en la Rotonda del Palacio Provincial, del 16 de enero al 16 de febrero de 1969, Comisión de Educación, Deportes y Turismo de la Excma. Diputación, Tarragona, 1969.
- PETROFILO, Legado artístico, "Diario Español" (Tarragona), 17 gener 1969, p. II.


1975
- ROIG 1 QUERALT, F., Salvador Martorell, I'escultor del silenci, "Esgarips" (La Canonja), 5 (1975).


1976
INFIESTA, J.M., "Escultura". Modemísmo en Cataluña, 1 (Barcelona, Editorial de Nuevo Arte Thor, 1976), 141-226 [2ona, ed. 1981].


1979
- FONTBONA [DE VALLESCAR], F., "Quatre escultors de la Generació del 1917". 4 Escultors del 99 (Fenosa, Granyer Rebull, viladomat), Caixa d'Estalvis de Barcelona. Març-Abril 1979, (Barcelona, 1979).


1980
-RECASENS 1 COMES, J.M., "Salvador Martorell i Oller". La Canonja als seus fills Il·lustres (Associació de Veïns, La Canonja. 1980).


1981
- ROIG 1 QUERALT, F., Salvador Martorell, l'escultor de la modèstia, "Diario Español" Tarragona), 8 i 9 maig 1981.
- ROIG 1 QUERALT, F., Salvador Martorell en la intimitat del taller, "Diario Español" (Tarragona), 11 juny 1981.


1982
- GARCIA SEGARRA, F. d'A., "El paso Jesús Nazareno" en Real Hermandad de Jesús Nazareno. Semana Santa. Tarragona 1982 (Tarragona, 1982), s.p.


1983
- MIRALLES, F., "L'època de les avantguardes, 1917-1970", Història de l'Art Català, VIII (Barcelona, Ed. 62 S.A., 1983) 13-157.


1984
- GARCIA MARTIN, M., Estatuària pública de Barcelona, 1, Barcelona, Catalana de Gas i Electricitat, 1984.


1985
- Catàleg de l'obra escultòrica d'en Salvador Martorell i Oller exposada al Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví'. La Canonja - agost 1985, La Canonja, Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví", 1985.
- Escultura Española 1900/1936, Madrid, Ministerio de Cultura - Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1985.
- PUIG, A., Recuperació d'un escultor oblidat, "Avui" (Barcelona), 6 octubre 1985.
- RicomA VENDRELL, F.X., [Presentació] Catàleg de l'obra escultòrica d'en Salvador Martorell i Oller exposada al Centre d'Estudis Canongins [ .. 1.
- ROIG 1 QUERALT, F., Exposició-homenatge a l'escultor Salvador Martorell, "Diario Español de Tarragona" (Tarragona), 7 agost 1985.
- ROIG 1 QUERALT, F., Exposicíó-homenatge a l'il·lustre escultor canongí Salvador Martorell i Oller "Circular Informativa. Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví" (La Canonja), 8 (1985).
- ROIG 1 QUERALT, F., "Perfil humà,, Catàleg de l'obra escultòrica d'en Salvador Martorell i Oller exposada al Centre d'Estudis Canongins [... ].
- ROIG 1 QUERALT, F., Salvador Martorell: el campió de La Canonja, "Estímul" (La Canonja), 75 (1985).
- ROIG 1 QUERALT, F., Salvador Martorell, un escultor de perennitat, "Diario Español de Tarragona" (Tarragona), 16 agost 1 985.
- V[ILANOVA], R., Exposicíó-homenatge Salvador Martorell, "Estímul" (La Canonja), 75 (1985).
- ROIG 1 QUERALT, F., Salvador Martorell i Oller Vi Exposició Filatèlica (catàleg) (La Canonja), 14-15 desembre 1985.


1986
- A., Noves aportacions a l'obra de Salvador Martorell, Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví" (El Porxo, 3), La Canonja, 1986.
- CAROD ROVIRA, J.-LI., "Salvador Martorell i Oller", Cent personatges. Del Baix Penedès al Montsià (Tarragona, Caixa d'Estalvis de” Penedès - Ed. El Mèdol, 1986), 106-107.
- GARCIA SEGARRA, F. d'A., "Salvador Martorell i els Natzarens de Tarragona a la postguerra". Noves aportacions a l'obra de Salvador Martorell >(La Canonja, Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví", 1986), 17-24.
- Ricomà VALLHONRAT, R.-M., "Noves incorporacions d'obres de Salvador Martorell al Museu d'Art Modern de Tarragona", ibid., 57-62.
- ROIG 1 QUERALT, F., "L'orfebreria a l'obra de Salvador Martorell", ibid., 63-70
- ROIG 1 QUERALT, F., "Obres d'en Salvador Martorell al patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona", ibid., 49-55.
- ROIG 1 QUERALT, F., "Records d'un deixeble. Testimoni d'Eustaqui Vallés", ibid., 71-81.
- ROIG 1 QUERALT, F., "Salvador Martorell en el record. Testimoni de Lluís Maria Saumeiis", ”bid., 7-16. - SOLER ALVAREZ, E.-A., "L'adquisició d'obres de Salvador Martorell per la Diputació de Tarragona el 1968", ibid., 25-48.


1987
- BELLMUNT, C.G., Noves aportacions sobre les obres de Martorell, "Catalunya-Sud" (Tarragona), 20 gener 1987.
- BELLMUNT, C.S., (transc.), "Paraules de Daniel Giralt-Miracle a l'acte de presentació de” llibre Noves aportacions a l'obra de Salvador Martorell",Documentació 1985-1986, Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví, La Canonja, 1987, 21-30.
- ROIG 1 QUERALT, F., Daniel Giralt elogià l'obra de Salvador Martorell, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 20 gener 1 987.
- ROIG 1 QUERALT, Noves aportacions a l'obra de Salvador Martorell", "'Estímul" (La Canonja), 92 (1987).
- VILLAGRASA, Salvador Martorell, íntimo, "Claxon" núm. 916 (Tarragona). Del 20 al 26 juliol 1987.


1988
- S[OLER], E[Liseu]., Coronació d'un projecte: El catàleg General de l'obra de l'escultor Salvador Martorell. "Circular Informativa. Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví" (La Canonja), 19, (1988).


1989
- REDACCION: Presentación del libro 'Salvador Martorell' de Francesc Roig, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 12 gener 1989.
- ROIG, F., Homenatge a l'escultor Salvador Martorell durant les festes de La Canonja. "Diari de Tarragona" (Tarragona), 19 gener 1989.
- VILLAGRASA, E., Presentación de la monografía plástica del escultor Martorell. "Diari de Tarragona" (Tarragona), 21 gener 1989.
- EDITORIAL: El sembrador de belleza. "Diari de Tarragona" (Tarragona), 28 gener 1989.
- DOW patrocina un libro sobre el escultor Salvador Martorell. "DOW Diálogos Flash" (Madrid), 63, (1989).
- Llibres. "Església de Tarragona. Revista diocesana d'informació i Pensament 14, (1989).
- ILDARIBAL, Salvador Martorell y su obra. "Clàxon" (Tarragona), 27 febrer 1989.
- EDITORIAL: Rere les petjades. L'aventura constant de l'art, "Estímul" (La Canonja), 114, (1989).
- VILANOVA MATA, R., Fet del mes. Salvador Martorell. Escultor (1895-1968)'. "Estímul" (La Canonja), 114, (1989).
- GILS MATEU, J., Exportar cultura. " Estímul " (La Canonja), 1 14, (1989).
- Acte d'homenatge a l'escultor Salvador Martorell í Oller (1895-1968). Catàleg Excma. Diputació de Tarragona, març 1989.
- VALERO IGLESIAS, L.F., Salvador Martorell o la Presencia del oficio, "Diari de Tarraqona" (Tarragona), 11 març 1989.
- VILLAGRASA, E., Homenaje al escultor Salvador Martorell en la Diputacíón. "Diari de Tarragona" (Tarragona), 1 5 març 1989.
- PUJALS, J.M., Perfil humà de Salvador Martorell, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 18 març 1989.
- BONADA, LI., Ser escultor a Tarragona. "Avui" (Barcelona), 18 març 1989.
- M[IRALLES], F[rancesc]., Homenaje al escultor Martorell, "La Vanguardia" (Barcelona), 24-25 març 1989.
- M[ATEU], A[ntoni]., Salvador Martorell, definitivament reivindicat, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 26 març 1989.
- Els actes Martorell. "Circular Informativa. Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví" (La Canonja), 20, (1989).
- ROIG QUERALT, F., Salvador Martorell.- un escultor recuperar. " Niu d'Art" (Tarragona), 11, (1989).
- M[ANENT], A[lbert].. Salvador Martorell un escultor de La Canonja. "Serra d'Or" (Barcelona), 353, (1989).
- F.O.M., Notas bibliográficas. "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló), abril-juny 1989.
- El libro sobre el escultor Salvador Martorell presentado en la Diputación de Tarragona. " DOW Ibérica" (Madrid), 1, (1989).
- DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A., Memoria 1989. "DOW Chemical Ibérica S.A." (Madrid), 1989. 


1990
- ROIG QUERALT, F., "últimes aportacions a l'obra de Salvador Martorell". Treballs Canongins 1990. (La Canonja, Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví", 1990), 79-98.


1991
- GIRALT-MIRACLE, D., "Presentació del llibre "Salvador Martorell, escultor (1895-1968)" de Francesc Roig i Queralt". Documentació 1989-1990. Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví. La Canonja, 1991, 15-22.


1993
- M.M., Substitueixen l'escultura de la plaça dels Carros, "Nou Diari" (Tarragona), 26 febrer 1993.
- M[ARSAL], J.M., "Mercuri deja la Plaça dels Carros para ir a La Canonja". "Diari de Tarragona" (Tarragona), 27 febrer 1993.
- ROIG, F., El 'Mercuri' de Salvador Martorell al Castell de Masricart, "Estímul" (La Canonja), 160 (1993).
- ROIG, F., Més obres de Salvador Martorell, "Circular Informativa. Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví" (La Canonja), 33, (1993).
- Salvador Martorell, escultor La Canonja 1895-1968 (Dossier escolar). Col·legi Públic La Canonja-Museu d'Art Modern de Tarragona (1 993).


1994
- ROIG, F, El castell de Masricart acollirà una nova peca de l'escultor Canongí Salvador Martorell, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 24 maig 1994.
- REDACCIO: Al castell de Masricart de la Canonja s'obre l'Espai Martorell. "Diari de Tarragona" (Tarragona), 29 maig 1994.
- ROIG QUERALT, F., Una obra de Salvador Martorell propietat de La Canonja, "Estímul" (La Canonja), 174 (1994).
- REDACCIO: Inaugurat l'Espai Martorell al castell de Masricart, "Estímul" (La Canonja), 175 (1994).
- Sortint del bany, "Impacte-48" (Reus), 85 (1994).


1995
- ROIG QUERALT, F., Reivindicar de nou l'escultor Salvador Martorell, "Niu d'Art" (Tarragona), 50 (1995).
- Salvador Martorell, "Butlletí Informacions i Notícies Casino de Tarragona" (Tarragona), 7 (1995).
- ROIG, F., Commemoració del centenari del naixement de Salvador Martorell, "Diari de Tarragona" (Tarragona), 11 agost 1995.
- ROIG QUERALT, F., Salvador Martorell: la intuïció de l'art ben treballat, "Estímul" (La Canonja), 191(1995).
- ROIG QUERALT, F., Salvador Martorell: L'ideal noucentista en escultura. XV Exposició Filatèlica (catàleg). (La Canonja), 13-14 gener 1996

Publicitat:
implantes dentales