PRESENTACIÓ

 
sacarie.gif (28306 bytes)

El sac de gemecs és un instrument de música de la família de les gaites o cornamuses, instruments de vent, caracteritzats pel fet d'anar proveïts d'una reserva on s'emmagatzema l'aire, abans de sortir pel tub o tubs sonors. Amb presència documentada des de l'edat mitjana, l'instrument patí una davallada molt important a Catalunya durant el segle XX (arribà a extingir-se). Si bé trobem multitud de denominacions, el terme més emprat a Catalunya, conservat en la memòria popular, és "sac de gemecs" i el sonador "sacaire". A Mallorca, on l'instrument no arribà a extingir-se, rep el nom de "ses xeremies"  i el sonador "xeremeier". S'emprà com a instrument solista o també fent "cobla" amb d'altres instruments, essent el més habitual, sobretot a Mallorca, l'agermanament amb el falbiol (i el tamborí).


 

Web al servei dels amants del sac de gemecs, 
pàgina en preparació 
11/05/01 
Aquesta web està en fase d'elaboració.Totes les persones interessades en publicar-hi qualsevol cosa relacionada amb el tema poseu-vos en contacte amb 

Jordi Tomàs

 

DESCRIPCIÓ