Sac "Reig"

Anterior Braguers

torello

Dipositat al Museu Darder de Banyoles. Tot el sac és de mides més reduides que els altres.

Conserva dues inxes de les bunes i una del grall.