BIBLIOGRAFIA

En aquesta secció trobareu tota la biliografia emprada per a realitzar la web així com un seguit d'enllaços a altres webs que us poden ser d'utilitat.

ALCOVER, ANTONI Ma. i B. MOLL, FRANCESC. "Diccionari Catala-Valencià-Balear", vol. 1: Impremta Mn. Alcover, 1930. Vol. 10: Gràfiques Miramar, 1961. Palma de Mallorca.

AMADES, JOAN. "Les esposalles, costums i creences", Biblioteca de tradicions populars, vol. XXII. Barcelona, 1934.

AMADES, JOAN. "Gegants, nans i altres entremesos". 1m. La Neotípia. Barcelona, 1934.
AMADES, JOAN. "Costumari català", vols. I al V. Salvat Editors, S.A. Edicions 62, S.A. Barcelona, 1982-1983.
AMADES, JOAN. "La cornamusa a Catalunya". Tirada a part de la Revista Musical Catalana, butlletí mensual de l'Orfeó. Editada per l'Orfeó Català. Barcelona, 1932.
ANGLES, HIGINI. "Historia de la música española" a WOLF, JOHANES. "Historia de la música". Editorial Labor. Barcelona. Madrid. Buenos Aires, 1934.
ANGLES, HIGINI. "El músic Jacomí al servei de Joan 1". A la miscel·lània d'estudis literaris històrics i lingüístics Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, vol. l. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1936. Pags. 613 a 625.
ANGLES, HIGINI. "La música a Catalunya fins al segle XIII". Impremta Casa de la Caritat Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1935.
ANGLES, HIGINI. "La música en la corte real de Aragón y de Nápoles durante el reinado de Alfonso V El Magnánimo". A Cuadernos de Trabajos de la Escuela de Historia y Arqueología en Roma, tom XI. Madrid, 1961. Pags. 81-142.
ARTIGUES, TONI. "Xeremeiers". Editorial Cort Mallorca, 1982.
BOSCH DE LA TRINXERIA, C. et aliii. "Miscelanea folk-lorica". Llibreria d' Alvar Verdaguer. Barcelona, 1887. Edició facsímil per l'editor J. de Olañeta. Barcelona, 1981.
BUCHNER ALEXANDER "Encyclopédie des instruments de musique". Gründ. París, 1980.
CAPMANY, AURELIO. "El baile y la danza". A "Folklore y costumbres de España". Editorial A. Martín. Barcelona.
CAPMANY, AURELI. "La dansa a Catalunya", vol. l. Editorial Barcino. Barcelona, 1930. Vol. 11. Editorial Barcino. Barcelona, 1953.
CAPMANY, AURELI. "La sardana a Catalunya". Montaner i Simón, S.A. Barcelona, 1948.
CASALS, RICARD. "Noticia de Begues: terra de sacaires", a Fulls de treball de Ca1TUtxa, núm. 14. Edita Carrutxa, Grup de recerca i acció entorn de festes i cultura populars. Reus, 1983.
COROMINES, JOAN. "Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana", vol. 11. Curial Edicions Catalanes. Caixa de Pensions "La Caixa". Barcelona, 1981.
COROMINES, JOAN. "Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana", vol. 11. Editorial Gredos. Madrid, 1976.
DIAGRAM GROUP (diversos autors). "Gli instrumenti musicali". Fabbri editori. Milano, 1977.
DONOSTIA, J.A. "Música y músicos en el País Vasco". Editorial Itxaropena. Biblioteca Vascongada de los Amigos del País (monografias Vascongadas, n.o 5). Donosti (S. Sebastián), 1951.
DONOSTIA, J.A. "Historia de las danzas de Guipúzcoa, de sus melodías antiguas y de sus versos. Instrumentos musicales del Pueblo Vasco". Editorial Itxaropena. Zarauz.
ESQUELLA DE LA TORRATXA. "Los borrachos". Del pintor català Antoni Fabrés. Reproducció del que va ésser exposat a l'exposició de París de 1896 (pp. 264-265). Editada per Librería Española. Any 1896.
ESQUELLA DE LA TORRATXA. "Entrant a la Bòria".Reproducció del quadre de M. Moliné ( capta pública que es feia per pagar un berenar als presos per Carnaval) (pp. 472-473). Editada per Librería Española. Barcelona, 1896.
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, ISMAEL. "Historia de la música española", vol. l. Alianza Editorial. Madrid, 1983.
FONT I SAGUÉ, NORBERT. "Les gàrgoles de Barcelona". Establiment Tipografich de Vives y Susany (carrer de Muntaner, núm. 36). Barcelona, 1898.
GARCÍA MA TOS, MANUEL. "Instrumentos musicales folklóricos de España", a Anuario musical, vol. XI (Instituto Español de Musicología). Barcelona, 1956.
GARRUT, J. M.a. "Ramón Amadeu y la maravilla de sus belenes". Editorial Herder. Barcelona, 1950.
GÓMEZ MUNTANÉ, Mª C. "La música en la casa real Catalano-Aragonesa, 1336-1442". Antoni Bosch Editor. Barcelona, 1979.
GÓMEZ I MUNTANÉ, Mª C. "La música medieval". Amelia Romero, Editor/ Hogar del Libro (Els llibres de la frontera, "Coneguem Catalunya"). Barcelona, 1983.
GUDIOL RICART, JOSÉ. "Arte de España; Cataluña". Editorial Seix Barral. Barcelona, 1955.
HERNANDO, FCO. JAVIER "La dulzaina". Amigos de la música. Burgos, 1979.
HOLLINGER, ROLAND. "Les musiques a bourdons". Editorial La Flute de pan. Pans, 1982.
HUTCHINS, C. M. "Acústica de las tabas del violín", a Investigación y Ciencia, n.º 63. 1981.
LAMAÑA, J. Mª."Los instrumentos musicales en la España renacentista". Separata de Miscellanea Barcinonensia. Revista d'investigació i alta cultura. N.os XXXVIII-XL. Ajuntament de Barcelona. Delegació SS. de Cultura. Impremta Vda. Rodríguez Vidal. Barcelona,1975.
LAMAÑA, J. Mª."Los instrumentos musicales en los últimos tiempos de la dinastia de la casa de Barcelona", Miscellanea Barcinonensia, n.os XXI-XXII. Barcelona, 1969.
MADURELL, J.M. "Documentos para la historia de los músicos, maestros de danza, instrumentos y libros de música s. XIV-XVIII", Separata del Anuario musical, vol V. Barcelona, 1950.
MANSO DE ZUÑIGA, GONZALO. "Las cornamusas", a Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, any VII. San Sebastián, 1951. Pag.281.
MARCO, JOAQUIM. "Antologia de la poesia catalana del segle d'Or". Editorial Salvat Barcelona, 1970.
MASSOT, FRANCESC XAVIER "La pèrdua d'una cornamusa catalana", a Fulls de treball de Carrutxa, n.o 14. Reus, 1983.
OLARZAN DE ESTELLA, P. HlLARIO. "Tratado de txistu y gaita". Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1972.
PUIGJANER YGUAL, FRANCISCO. "Historia de la villa de Valls". Impremta de Francisco Pellicer. Valls, 1881.
ROMA, JOSEFINA. "La gaita al Sobrarbe", a Gralla, circular de la secció folklòrica de la Societat Coral La Unió Vilanovina, n.o 2. Vilanova i la Geltrú, 1977.
SACHS, CURT. "La música en la antigüedad". Editorial Labor. Colección Labor, n.o 112. Barcelona-Buenos Aires, 1927.
SACHS, CURT. "Historia universal de los instrumentos musicales". Ediciones Centurión. Buenos Aires, 1947.
SALRACH, JOSEP M. "Història dels Països Catalans", vol. l. Edhasa. Barcelona, 1980.
A. SCHOLES, PERCY. "Diccionario Oxford de la música". Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1964.
TELESECOMPTE, A. i NIEDERMAIER, E. "Les rajoles catalanes d'arts i oficis". Editorial Scriba. Barcelona, 1981.
TORELLÓ, PELEGRÍ. "Monografia històrico-pintoresca de Sant Sadurní d'Anoya". Impremta Fco. X. Altés i Alabart Sant Sadurní d' Anoia, 1909.
UN TROS DE PAPER. "Los porquets de Snt. Antoni", n.o 1. 1 Vol. Any 1. 1865.
"Si d'aixó'n diuhen porquets no se que seran porchs". Editada per Innocenci López. Barcelona.
URBELTZ, JUAN ANTONIO. "Dantzak. Notas sobre las danzas tradicionales de los vascos". Editada per la Caja Laboral Popular. Bilbao, 1978.
VEUZE, SONNEURSDE. "Sonneurs de veuze".Rue de la Martinière,5. Nantes, 1979. ..
VIOLANTI SIMORRA, RAMON. "Instrumentos músicos de construcción infantil y pastoril en Cataluña". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Centro de Etnología Peninsular del CSIC. Madrid,
VIOLANT I SIMORRA, RAMON. "Els pastors i la música". Editorial Barcino (Biblioteca Folklòrica Barcino), n.º 10. Barcelona, ,1953.

 

ENLLAÇOS:

Una de les primeres webs amb abundant documentació sobre els instruments i els constructors.
Directori molt complert sobre sacs de gemecs, gaites d'arreu del món.
Web feta pels Grallers de la Torre. Força interessant.
Centre de recursos sobre les nostres festes
Abundant informació i recursos sobre la gaita asturiana.
Web de l'escola de grallers de sitges. Interessants arxius "mp3" de gralla