Segon  Quatre de Nou descarregat fet a Vilafranca  per la colla

JOVES XIQUETS DE VALLS
Sant Fèlix  30-08-2001

Video: Jordi Climent i Ferré

Temps per carregar amb modem de 28.800 bps uns 6 minuts

Segon
Quatre de Nou descarregat a Vilafranca per la colla  
JOVES XIQUETS DE VALLS

Aquestes fotografies NO es poden reproduir per cap mitjà escrit, electrònic, web, sense l'autorització del seu autor i del seu origen:     www.jovesxiquetsdevalls.com   -  WEB  DE LA  JOVES XIQUETS DE VALLS

 

[ Grans Castells ]

.