100  Tres de Vuit descarregat per la colla

JOVES XIQUETS DE VALLS
El Vendrell, 14/10/1990

Foto: Enric

100 Tres de Vuit descarregat  al 14/10/1990 per la colla
JOVES XIQUETS DE VALLS

Aquestes fotografies NO es poden reproduir per cap mitjà escrit, electrònic, web, sense l'autorització del seu autor i del seu origen:     www.jovesxiquetsdevalls.com   -  WEB  DE LA  JOVES XIQUETS DE VALLS

 

[ GRANS CASTELLS ]

.