Quatre de Vuit amb Pilar de Sis el mig descarregat  per la colla

JOVES XIQUETS DE VALLS
Llorenç del Penedès 08/08/1999

Foto: Jordi Climent Brunel

Quatre de Vuit amb Pilar de Sis al mig  descarregat per la colla  
JOVES XIQUETS DE VALLS

Aquestes fotografies NO es poden reproduir per cap mitjà escrit, electrònic, web, sense l'autorització del seu autor i del seu origen:     www.jovesxiquetsdevalls.com   -  WEB  DE LA  JOVES XIQUETS DE VALLS

 

[ GRANS CASTELLS ]

.