CAMPANYA CONTRA EL BANC MUNDIAL - BARCELONA 2001


 El Banc Mundial ha suspès la Conferencia per por a les mobilitzacions!!!!!!!     -     La campanya, continua   !!!!!!


Ves al Manifest

Més informació, calendari accions i notícies  - Web de la campanya

Comunicat de Premsa de Reacció a la Suspensió de la Conferència:

                    AIXÒ NOMÉS ÉS EL PRINCIPI,

                   UN ALTRE MÓN SERÀ POSSIBLE


Davant l'anunci de suspensió de la Conferència sobre Desenvolupament Econòmic del Banc Mundial, la Comisió de Coordinació de la Campanya Contra el Banc Mundial Barcelona 2001 manifesta:

          - que la suspensió de la Conferència suposa un éxit sense precedents del moviment contra la globalització capitalista,
          - que la suspensió constitueix una clara demostració de que la mobilització ciutadana pot resultar determinant en el canvi de l'actual model neoliberal,
          - que els objectius del BM amb aquesta avortada conferència es reduïen a un rentat d'imatge, que hauria estat impossible degut a la força i amplitud de les mobilitzacions previstes,
          - que els arguments aportats pels portaveus del BM per justificar la seva marxa enrera demostren la nul·la cultura democràtica d'aquesta institució i la seva incapacitat d'entendre la realitat d'uns moviments molt més  representatius socialment que aquestes institucions,
          - que els motius que havien inspirat les protestes encara es mantenen i que,  en conseqüència,  les mobilitzacions continuaran tal com estaven previstes  malgrat la cancel·lació de la reunió,
          - que l'exit de les mobilitzacions previstes contra el Banc Mundial, així com el  renaixement de les lluites a Catalunya i a l'Estat espanyol (Sintel, el Plan Hidrológico Nacional, la lluita contra la Llei d'Estrangeria, etc), suposen un  nou revés als plans del govern del PP i CIU,
          - que el proper dimarts 22 de maig a les 19:30 ens reunirem en assemblea extraordinària per a valorar la nova situació, i convocarem una roda de  premsa el dimecres 23 (hora i lloc a determinar).

     COMISSIÓ DE COORDINACIÓ

     CAMPANYA CONTRA EL BANC MUNDIAL, BARCELONA 2001

 

 

MANIFEST DE LA CAMPANYA CONTRA EL BANC MUNDIAL, BARCELONA 2001
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE, GLOBALITZEM LES RESISTÈNCIES I LA SOLIDARITAT

El Banc Mundial (BM) farà del 25  al  27 de juny una reunió a Barcelona.  Aprofitem per posar una mica de seny en el món.

El BM és una institució pública internacional,  en  mans de les grans potències, al servei de les empreses transnacionals i del capital financer,  pagada pels impostos del Nord i pels interessos abusius del deute del Sud.

Des de la talaia  d'ocupacions  segures i ben pagades la tecnocràcia del BM  (amb  la  del Fons Monetari Internacional tenen més  de  10.000  persones empleades)  impulsa, conjuntament amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament  (OCDE) i l'Organització Mundial del Comerç (OMC),  polítiques  ultraliberals  com  privatitzacions i destrucció de serveis  públics, substitució de cultius necessaris per altres de luxe per rics, en benefici d'especuladors i empre- ses transnacionals, que reben enormes subvencions, sòl industrial gratuït i altres avantatges dels estats.

La campanya endegada denuncia  que  aquestes institucions,  sense legitimitat democràtica  (els vots són en proporció a les aportacions monetàries,  de forma que els països rics tenen assegu- rada sempre la majoria) imposen polítiques econòmiques i socials lesives als pobles del món.

Tot plegat,  en un context  d'empobriment  i  conflictes  armats  regionals,  sovint fomentats per interessos transnacionals  i  disfressats d' intervencions humanitàries  (p.e. en la regió africana dels grans llacs) s' empeny cada cop a més gent del Sud a desplaçar-se cap a un Nord que se'ls presenta com el corn de l'abundància.

Les conseqüències  d'aquestes  polítiques són  ben  evidents.  A nivell social  disminueixen els pressupostos en educació, salut, ajuda alimentària, etc... tot augmentant els pressupostos desti- nats a  armament  i  defensa, essent les dones les més afectades, fins al punt que un 70% de les persones pobres  del  món són dones.  A  nivell  mediambiental  acceleren  el  canvi  climàtic, destrueixen els pulmons verds  del  planeta o dilapiden els recursos hídrics i el desertitzen. A nivell  de  salut  creen  riscos  gravíssims  amb  una  agricultura i ramaderia desnaturalitzades (transgènics,  vaques  boges,  febre  aftosa)  i  monopolis  sobre  la  vida  mateixa,  mitjançant
patents sobre fàrmacs, llavors i dades del genoma. Ja no hi ha límits pel negoci!

Si els mitjans de  comunicació, ens venen la globalització del poder econòmic com a fenomen inevitable,  aquests interessos sotmeten  la  llibertat  de  les  persones i els pobles,  mitjançant l'explotació  i  el xantatge,  la fam,  la violència, les epidèmies que es cobren milions de vides cada any en els pobles  del  Sud i l'atur,  la precarietat  i  la pobresa de creixents sectors de la població del Nord, augmentant les desigualtats i reduint  els drets laborals i la protecció social, a tot arreu.

La globalització reforça un sistema sexista, excloent i patriarcal. Incrementa la feminització de la pobresa i exacerva totes les formes de violència contra les dones.  La igualtat entre homes i dones és una dimensió central de la nostra lluita. Sense igualtat, un altre món mai serà possible.

Enfront d'aquest model neoliberal de globalització, que se'ns vol imposar com l'únic possible, nosaltres apostem per les resistències, afirmem que un altre món és possible. Un món basat en el control democràtic dels béns i serveis públics i en la solidaritat.

Solidaritat entre pobles.  Exigim l'abolició del deute extern,  pagat amb escreix, i el reconeixe- ment del deute ecològic envers les zones perifèriques,  després de segles d'espoli dels seus re- cursos. Exigim, a més, la fi de les polítiques destructores de les cultures dels pobles.

Solidaritat entre persones, per garantir unes condicions de vida dignes per a tothom, a un treball digne  i  estable,  a un habitatge,  a  un  servei públic de qualitat  en  la  salut,  l'ensenyament,  el transport,  etc.   Apostem per globalitzar els drets socials i laborals,  a tot arreu del món,  sense cap discriminació, de gènere, d'origen (nacionals o immigrats) o de qualsevol altre tipus.

Solidaritat  entre  generacions  per  garantir  la  salut del planeta  i  dels seus habitants. Cal una economia  sostenible basada  en  la  cultura  de la  prevenció i la substitució dels combustibles fòssils per energies renovables. Amb un model agroalimentari respectuós amb l'equilibri ecolò- gic, que a més de proveir d'aliments tota la humanitat, garanteixi la seva qualitat per al consum.

Apostem per la fiscalització dels fluxos especulatius de capitals (1,8 bilions de dòlars, més de 300 bilions  de  pessetes, es mouen diàriament en intercanvis de divises) amb capacitat per fer trontollar  la  situació  de  qualsevol país que  no  satisfaci  els  gustos  dels  especuladors  (ho demostren  les  crisis successives  de  Mèxic,  del sud-est  d'Àsia,  de Rússia,  de Brasil,  i les actuals  de  l'Argentina  i  Turquia,  concentrades  en els darrers anys).  Defensem  establir  els mitjans i mecanismes necessaris que permetin al conjunt de la societat posar l'economia al seu servei.   Apostem,  igualment,   per  unes   relacions  de  comerç  just  que  garanteixin  millors
condicions de vida i de treball.

Defensem  la  cultura  de  la  pau,  el  respecte  als  drets  humans  i  la  solidaritat per sobre la persuasió  i  el  militarisme.  Rebutgem la fabricació  i  el comerç d armes  que enriqueixen els països rics i promou conflictes en els països pobres, que perpetua un ordre internacional injust tot  augmentant  els  pressupostos  de  defensa  i  reduint  les  despeses  socials.  Critiquem  les polítiques de control social  i  policials que impedeixen aprofundir en la democràcia participa- tiva.

Volem impulsar  un  model radical  de  ciutadania que no converteixi a les persones en simples usuàries de les polítiques socials, sinó en les seves protagonistes.

La campanya  de  Barcelona s'insereix en el moviment internacional de resistències i propostes alternatives que a Chiapas, Seattle, Bangkok, Praga, la Marxa Mundial de les Dones, al Fòrum Social Mundial  de  Porto Alegre  i  moltes altres,  on s'ha posat de relleu  que  un altre món es possible. Un món solidari i sostenible.

Des  d'aquesta  legitimitat  declarem  el  Banc  Mundial  institució  non  grata  i  denunciem  la violència de les seves mesures, que imposen per la força la misèria i l'angoixa a tot arreu. Fem una crida  a  mobilitzar-se de forma pacífica,  però contundent,  contra la presència del BM i a favor de la globalització de les resistències i la solidaritat.

Campanya contra el Banc Mundial, Barcelona 2001
 
 

Tornar a la pàgina principal