I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE TIVISSA
Detall d'una pàtera del Castellet de Banyoles (Tivissa)
IBERS A L'EBRE.  RECERCA I INTERPRETACIÓ

P   R   O   G   R   A   M   A
Divendres 23 de novembre

Matí

9:30 Matriculació dels preinscrits i entrega dels dossiers. Presentació i rebuda dels participants.

10:00 Emili Junyent Els segles de formació: El Bronze final i la Primera edat del Ferro a la depressió de l’Ebre.

10:45 David Garcia, Francesc Gracia, Glòria Munilla, El poblat de Sant Jaume mas d'en Serra (Alcanar, Montsià) i les influències fenícies a la costa meridional catalana.

11:15 Margarida Genera, L'establiment protohistòric del Puig Roig (Masroig, Priorat).

11:45 Pausa – cafè

12:00 Pierre Moret, Una casa-torre del Ibérico Antiguo en el Tossal Montañés (Valdeltormo, Teruel).

12:30 David Bea, Jordi Diloli, Albert Vilaseca, El Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta). Un recinte singular de la Primera Edat del Ferro al curs inferior de l'Ebre.

13:00 Ma. Carme Belarte, Jaume Noguera, Joan Sanmartí, El poblat del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) . Un patró d’hàbitat ibèric en el curs inferior de l’Ebre.

13:30 Torn obert d’intervencions

14:00 Dinar

Tarda

16:00 Pierre Moret, Reflexiones sobre el período ibérico pleno (siglos V a III a.C.) en el curso inferior del Ebro.

16:30 Jordi Diloli, Albert Vilaseca, David Bea, Roc Arola, Enric Vilalta., Primeres intervencions a l'assentament protohistòric de l'Assut (Tivenys, Baix Ebre).

17:15 Marc Jornet, J. Ma. Pérez, Pere Rams, El nucli ibèric del Barranc de Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre).

17:45 Pausa – cafè

18:00 Ma. Cinta Montanyés, Ma. Mar Villalbí, Toni Forcadell El poblat del Castell d’Amposta (Amposta, Montsià). Un hàbitat fortificat a la desembocadura de l’Ebre.

18:30 Ramón Álvarez, Toni Forcadell, David Garcia, Ana López, Excavacions en el nucli ibèric del Castell d’Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt.

19:00 David Asensio, Maite Miró, Joan Sanmartí, El Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre) i el procés de jerarquització  del poblament ibèric en el curs inferior de l’Ebre.

19:30 Torn obert d’intervencions
 
 


Dissabte 24 de novembre

Matí

9:00 Francisco Burillo, Ibérico tardio y Romanización en el Bajo Aragón, Terra Alta y Baix Ebre: Ciudades estado y etnias.

9:45 José Antonio Benavente, Pierre Moret, El poblado ibérico tardío de la Torre Cremá (Valdeltormo, Teruel). Un hábitat de los siglos II y I aC en el Bajo Aragón.

10:15 David Garcia, Ma. Mar Villalbí L'enterrament ibèric de la Carrova (Amposta, Montsià). Restes d’una necròpoli del segle II aC a la desembocadura de l’Ebre.

10:45 Margarida Genera, El poblat ibèric de sant Miquel de Vinebre (Vinebre, Ribera d'Ebre).

11:15 Visita al poblat ibèric del Castellet de Banyoles, comentada pels directors de les excavacions arqueològiques.

14:00  Dinar

Tarda

16:00 Joan Santacana, Musealització i difusió del patrimoni ibèric. Un potencial de futur a les Terres de l'Ebre.

16:45 José Antonio Benavente, Fernando Galve, Miguel Ángel Laguéns, La reconstrucción del poblado ibérico de El Cabo (Andorra, Teruel): Un proyecto de reinterpretación de la cultura ibérica del Bajo Aragón.

17:30 Joan Martínez, Les troballes ibèriques a la ciutat deTortosa (Baix Ebre).

18:00 Jordi Juan-Tresserras, L'agricultura i l'explotació dels recursos vegetals al curs inferior de l'Ebre en època ibèrica: un estat de la qüestió.

18:30 Francesc Gusi, Conclusions

19:15 Taula Rodona i Acte de cloenda de les Jornades
 
 PRESENTACIÓ
PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
AJUTS
CRÈDITS