I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE TIVISSA
Detall d'una pàtera del Castellet de Banyoles (Tivissa)
IBERS A L'EBRE.  RECERCA I INTERPRETACIÓ

P   R   E   S   E   N   T   A   C   I   Ó
 

OBJECTIUS

La celebració d'aquestes Jornades respon a una sèrie de necessitats derivades de la intensificació de la recerca arqueològica en l'àmbit de la cultura ibèrica a les comarques meridionals de Catalunya, de la progressiva revalorització social d’aquest patrimoni arqueològic en les terres de l'Ebre, i de la necessitat de comunicació entre els diferents grups de recerca actius en aquest territori, així com de la col·laboració amb les diferents institucions locals i comarcals, en aquest cas l'Ajuntament de Tivissa i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

COL·LECTIU AL QUAL S'ADREÇA

LLOC

A Tivissa, municipi de la comarca de la Ribera d'Ebre (Tarragona), els dies 23 i 24 de novembre de 2001.

PROGRAMA

PONÈNCIES

Joan Santacana (Universitat de Barcelona): Patrimoni, musealització i difusió.

Emili Junyent (Universitat de LLeida): Els segles de formació: Bronze Final / Primer Ferro.

Pierre Moret (Université Tolouse-le Mirail): Ibèric Ple en el curs inferior de l’Ebre.

Francisco Burillo (Colegio Universitario de Teruel): Ibèric Tardà i Romanització en el Baix Aragó, Terra Alta i Baix Ebre: Ciutats estat i ètnies.

Francesc Gusi (Diputació de Castelló): Conclusions.

COMUNICACIONS

 David Garcia, Francesc Gracia, Glòria Munilla, El poblat protohistòric de Sant Jaume mas d'en Serra (Alcanar, Montsià).

 David Bea, Jordi Diloli, Albert Vilaseca, El nucli protohistòric del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta).

 Pierre Moret, El nucli protohistòric del Tossal Montanyés (Valdeltormo, Terol).

 Ma. Carme Belarte, Jaume Noguera, Joan Sanmartí, El poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre).

 David Bea, Jordi Diloli, Albert Vilaseca, El poblat ibèric de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre).

 Marc Jornet, J. Ma. Pérez, Pere Rams, El nucli del Barranc de Mosselló (Flix, Ribera d’Ebre).

 David Asensio, Maite Miró, Joan Sanmartí, El poblat del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre).

 David Garcia, Ma. Mar Villalbí L’enterrament ibèric de la Carrova (Amposta, Montsià).

 José Antonio Benavente, El poblado ibèrico de la Torre Cremada (Valdeltormo, Teruel).

Ma. Cinta Montanyés, Ma. Mar Villalbí, Toni Forcadell, El poblat del Castell d’Amposta (Amposta, Montsià). Un hàbitat fortificat a la desembocadura de l’Ebre.

Ramón Álvarez, Toni Forcadell, David Garcia, Ana López, Excavacions en el nucli ibèric del Castell d’Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt.

José Antonio Benavente, Fernando Galve, Miguel Ángel Laguéns, La reconstrucción del poblado ibérico de El Cabo (Andorra, Teruel): Un proyecto de reinterpretación de la cultura ibérica del Bajo Aragón.

Margarida Genera, El poblat ibèric de sant Miquel de Vinebre (Vinebre, Ribera d'Ebre).  L'establiment protohistòric del Puig Roig (Masroig, Priorat).

Joan Martínez, Les troballes ibèriques a la ciutat deTortosa (Baix Ebre).

Jordi Juan-Tresserras, L'agricultura i l'explotació dels recursos vegetals al curs inferior de l'Ebre en època ibèrica: un estat de la qüestió.
 
  
 
 
PRESENTACIÓ
PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
CRÈDITS