IBERSDetall d'una pàtera del Castellet de Banyoles (Tivissa)A L'EBRE
CENTRE D'ESTUDIS DE LA RIBERA D'EBRE

 
CULTURA IBÈRICA
Els ibers de Catalunya
Ilercavònia
El Tresor de Tivissa
Els Ilergets
Les primeres monedes dels ilergets
Les monedes d'Iltirta
La moneda en la societat ibèrica
Les ibères
Servei d'Arqueologia (Castelló)
Els ibers (TVC)
Iberia: civilización oculta
Los Iberos de Kelin
Los Iberos en Aragón
Los iberos en Porcuna
Els ibers (Museu Soler Blasco)
Cultura Ibèrica (Museu d'Alacant) 
Monedas Ibéricas (Col·lecció particular)
Ilercavònia, terra d'ibers
La Ruta dels ilercavons
La Ruta dels Ibers
Cultura Ibèrica (Museu d'Alcoi)
Los iberos
La escritura ibera
Indíbil
Los iberos (Lectonet)
Los iberos y su expansión por el Valle del Ebro (El Portal de Navarra)
Página de Raul Balsera
Los íberos (revista Adiós)
La lengua y escritura ibérica
Els ibers (Castelló de Rugat)
Mercat ibèric d'Alcanar
Arte ibérico
Amigos de los iberos

Càlathos (Alcanar)


JACIMENTS
La Moleta del Remei (La Ruta dels Ibers)
La Moleta del Remei (Ajuntament d'Alcanar)
Vilars d'Arbeca
La ciutadella ibèrica de Calafell
La Fortalesa d'Arbeca
El Moli d'Espígol
Puig Castellar
Ullastret
Puig Castellet
El Castellet de Banyoles (La Ruta dels Ibers)
Iluro
L'Esquerda
El poblat ibèric de Montbarbat
Yacimientos arqueológicos de Castellar de Jaén
Blesa
Jaciments excavats pel Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló
Ciutat ibèrica d'Ullastret
El poblament ibèric del Maresme
La Bastida de les Alcusses (Mogente, Valencia)
Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz)
Poblado Ibérico del Cerro de Lucena
Asentamientos ibéricos en Aragón
Huelva
La Fonteta (Alacant)
Sant Miquel de Llíria
Cerro de la Luna
El Señorio de Molina (Celtiberia)
Los castellazos Mediana de Aragon
Santuario ibérico. La Cuevas del alto del Sotillo
Pueblos iberos
La Moleta dels Frares
Castelló de Rugat

Ampolla fenícia de Mas del  Mussol (L'Aldea)


EXPOSICIONS
Els ibers, prínceps d'Occident
Les ibères
La Cultura Ibérica a través de la fotografia de principios de siglo
Les arts del metall
Los griegos en España
Museo Nazionale di Reggio Calabria
The Iberians
Hispania. El legado de Roma 
Viaje al país de los íberos
Piezas del monográfico de Castulo
The Etruscans 
Argantonio. Rey de Tartessos


MUSEUS
Museu Arqueològic de Catalunya
Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi
Museu de la Prehistòria i les Cultures de València Museo Arqueológico Municipal de Cartagena
Museo Arqueológico de Lorca
Museu Arqueològic de Tarragona
British Museum
Museu del Montsià
Museu Arqueològic d'Alacant
Museo Arqueológico de Obulco (Porcuna)
Museu Municipal Soler Blasco. Xàbia
Museo Arqueológico Nacional
Museo Ibérico de Castellar de Jaen

Sivella del Mas del Mussol. L'Aldea


UNIVERSITATS I PROJECTES
Universitat de Barcelona
Fundació Universitària l'Alcúdia
Lab. de Documentación Virtual de la Cultura Ibérica
El caballo en la Cultura Ibérica
Laboratori d'Arqueologia. UPF
Universidad de Zaragoza
Projecto Dulcitius
L'Alcúdia d'Elx (museu i parc arqueològic)
Els ibers (curs UOC)
El món dels ibers    (Activitats escolars)
El Poblamiento Ibérico en el Sureste Peninsular 
Revista de Estudios Ibéricos
Centro de Estudios Fenicios y Púnicos
Area de Prehistoria. Universidad de Extremadura
Guerreros, caballos y dioses en la cultura ibérica 

Casc ilerget


II GUERRA PÚNICA
Hannibal Barca and the Punic Wars 
La II Guerra Púnica  (La legiones de Julio Cesar)
La II Guerra Púnica
Sombras de Cartago
Segunda  Guerra Púnica (Artehistoria)
Gerras Púnicas (El Prisma)
La II Gurra Púnica (José Lago)
Articulos sobre la II Guerra Púnica

Plom d'Ullastret


PROTOHISTÒRIA 
Arqueohispania
Hannibal
Hannibal Barca and the Punic Wars 
Celte et gaulois
La Hispania prerromana
La II Guerra Púnica
Derechos Prerromanos en la Península Ibérica
Los celtas en la Península Ibèrica
Grup d'Història del Casal (Mataró)
L'etnos ibèrica (Estudi del Dr. Pere Bosch-Gimpera)
Recreació d'un hàbitat
El món ibèric (Maestrat)
Arqueologia Celta Hispana en Internet
La colonizaciones fenicias en Cádiz
Cartago
Cartago 
Roma
Tour virtual por la Grecia clásica
Visita virtual a la antigua Roma
Història de Roma
Los iberos en Lleida
El web de les Ciències Socials
Grècia. Art i societat
Viaje por la Grecia Antigua
Imperio Romano
Monogràficos de arqueologia
Hellas (Grecia antigua)
Ideasapiens
La Legiones de Julio Cesar
Pere Bosch Gimpera
Anversos y Reversos
La máquina del tiempo. Iberos y celtas
Celtas e iberos. Reconstrucción histórica
 Les Elisyques
Catálogo de arte antiguo
Las legiones de César
La escritura fenicia
El armamento ibero
La pàgina dels escenaris (joc)
Asturias céltica
El Bierzo Prerromano
Contrebia Belaisca (Jaciment)
Las primera civilizaciones  (Icarito)
The Seven Wonders of the Ancient World
Los fenicios y Occidente
Revista d'Història i Arqueologia
Apuntes de Historia Antigua 
The Encyclopedia Mythica
Els grecs a Catalunya
Empúries
Empúries
Ícaro (mitologia griega)
Arte en Grecia
Las legiones de Julio Cesar
Mundo griego
Buscador de arqueologia grecorromana
Tarraco vrbs

Ceràmica grega d'Empúries


ARTICLES ON LINE

Deesa Tanit. Puig de Molins (Eivissa)


Principal
Jaciments
Biblioteca
Jornades

Copyright ©  CENTRE D'ESTUDIS DE LA RIBERA D'EBRECERE
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre