IBERSDetall d'una pàtera del Castellet de Banyoles (Tivissa)A L'EBRE
CENTRE D'ESTUDIS DE LA RIBERA D'EBRE
BIBLIOGRAFIA    BÀSICA

- BELARTE, Maria Carme, "Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica",   Universitat de Barcelona, Arqueo Mediterrània 1, Barcelona, 1997. 

- DD.AA., "El poblament ibèric a Catalunya",  Museu Comarcal del Maresme, Laietània , 8, Mataró, 1993. 

- DD.AA, "L'arqueologia de la mort",   Biblioteca Tarraconense - Virgili Editor, Citerior , 1, Tarragona, 1995.

- DD.AA,  "Els Ibers. Prínceps d'Occident". Fundació La Caixa, Barcelona, 1998.

- DD.AA, "Actas del congreso internacional Los iberos . Principes de occidente. Las estructuras de poder en la sociedad ibérica" Universitat de València, Saguntum, València, 1998.

- DD.AA, "Model d'ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la depressió de l'Ebre", Gala, 3-5, Sant Feliu de Codines.

- DD.AA, "L'arqueologia del territori",   Biblioteca Tarraconense - Virgili Editor, Citerior , 2, Tarragona, 1998.

- DD.AA, "La moneda en la societat ibèrica". Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 1998.

- DD:AA, "La sociedad ibérica a través de la imagen". Madrid, 1992.

- DILOLI, Jordi, "La Ilercavonia", Ed. Coop. Gràfica Dertosense, Col. Dertosa, 38, Tortosa, 1991. 

- ESTEVE GÀLVEZ, F, "Recerques arqueològiques a la ribera baixa de l'Ebre, II,    Protohistòria i Antiguitat Tardana.", Museu del Montsià, Amposta, 1999.

- GENERA, Margarida,    "L'Ebre final: del paleolític al món romà". Ed. Coop. Gràfica Dertosense Col. Dertosa, 37, Tortosa, 1993.

- GENERA, Margarida,   "Vinebre els primers establiments del riberal", Publicacions de la Diputació de Tarragona, Tarragona, 1993. 

- GENERA, Margarida, "El poblat protohistòric del Puig Roig del Roget, el Masroig, Priorat",  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1995.

- GRACIA, Francisco; MUNILLA, Glòria,   "Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.", Ed. Columna, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1997. 

- GRACIA, Francisco; MUNILLA, Glòria, "El llibre dels ibers. Viatge il·lustrat a la cultura ibèrica" Edicions El Mèdol. ,Tarragona, 2000

- MALUQUER DE MOTES, Joan, " Catalunya: Baix Ebre", Departament de Prehistòria i Arqueologia U.B., Barcelona, 1987.

- MASCORT, Maria Teresa; SANMARTÍ, Joan; SANTACANA, Joan, "El jaciment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet) i el comerç arcaic a la Catalunya meridional", Publicacions de la Diputació de Tarragona, Tarragona, 1991 

- MUNILLA, Glòria; NOGUERA, Jaume; REVILLA, Victor. "Ilercavònia, 1". Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Flix, 2000.

- NOGUERA, Jaume. "Ibers a l'Ebre". Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Flix 2002

- PUCH, Enric, "El poblament ibèric i romà a la Terra Alta",  Centre d'Estudis de la Terra Alta, Gandesa, 1996. 

- RAFEL, Núria,    "La necròpolis del Coll del Moro de Gandesa. Els materials",  Publicacions de la  Diputació de Tarragona, Tarragona, 1991. 

- RAFEL, Núria.; BLASCO, Mònica, "El Coll del Moro. Un recinte fortificat. Campanyes 1982-1983",  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994.

- REVILLA, Víctor,  "Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C.-III d.C.)", Edicions del  Servei del Llibre l'Estaquirot,  Cuadernos de Arqueologia, Barcelona, 1995. 

- RUIZ, Arturo; MOLINOS, Manuel, "Los iberos" Crítica, Barcelona, 1992.

- SANMARTÍ, Joan; BELARTE, M. Carme; SANTACANA, Joan ; ASENSIO, David; NOGUERA, Jaume  "L'assentament del bronze final primera edat del ferro del barranc de Gàfols, Ginestar". Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Ilercavònia, 2, Flix, 2000.

- VILASECA, Salvador, "Reus y su entorno en la Prehistoria", Ed. Rosa de Reus, Reus, 1973.
 


Copyright ©  CENTRE D'ESTUDIS DE LA RIBERA D'EBRE