I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE TIVISSA
Detall d'una pàtera del Castellet de Banyoles (Tivissa)
IBERS A L'EBRE.  RECERCA I INTERPRETACIÓ

A    J    U    T     S
 

OBJECTIU

L'organització convoca tres ajuts, destinats a cobrir les despeses d'assistència a les I Jornades d'Arqueologia.

SOL·LICITANTS

Estudiants d'Història i/o Arqueologia de primer, segon o tercer cicle de qualsevol universitat.

CARACTERÍSTIQUES

Als tres benificiaris d'aquesta beca sel's retornarà l'import de la matricula. L'allotjament i la manutenció aniran a càrrec de l'organització. També sel's entregarà un exemplar gratuït de les actes. Queden excloses les despesses de transport.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Fotocòpia DNI
Curriculum vitae (abreujat, màxim dos fulls)
Fotocòpia expedient acadèmic
Resguard del pagament previ de la matrícula

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Aquest documentació haurà d'entregar-se abans de l'1 de novembre a l'adreça següent:

Coordinador de les Jornades:
Jaume Noguera Guillén
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
Universitat de Barcelona
C/ Baldiri i Reixac, s/n 08028
telf: 93 333 34 66 (ext. 3192)
e-mail: ebre@ibers.com

RESOLUCIÓ

L'organització ha concedit un ajut per a despeses d'estada i
manutenció a les tres sol.licituds següents:

Miguel Ángel González López
Javier Damián Bermúdez
Neus Gasull Casanova

L'ajut serà atorgat en concepte de dietes per un import de 15.000
ptes, entregades en el moment de la formalització de les
preinscripcions i la rebuda dels participants.

Castellet de Banyoles (Tivissa)


 
 
PRESENTACIÓ
PROGRAMA
INSCRIPCIÓ
CRÈDITS