LARA GUAPA

tomb raider la torre dels escipions tarragona nivell nivel level nou nuevo new download editor jocs juegos games tr tr4 patrimoni humanitat patrimonio humanidad catalunya spain josep borrut  http://www.tinet.org/~jborrut

UNESCOLA TORRE DELS ESCIPIONSTARRAGONA PATRIMONI DE LA HUMANITAT
 

Josep's TRLE Levels


@ Josep Borrut (@ Josep Borrut (Gener-Febrer 2001))

 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivells 1 i 2) -2.89 Mb-

"La Torre dels Escipions"

"Les Coves dels Escipions"

(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Levels 1 & 2) -2.89 Mb-

"Escipions' Tower"

"Escipions' Caves"

(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)

Walkthrough (Chinese)

by Lawrence Liang (Thanks Lawrence, I would never be able to translate it!)


SinopsisRecorre les 270 sales de aquests nivells combinats, inspirats amb el monument funerari roma, anomenat "La torre dels Escipions", localitzat als voltants de Tarragona. Lara redescobrirÓ llocs oblidats fa milers d'anys, als voltants de la Torre. La senyoreta Croft grans escenaris al a´ra lliure, amb escarpats, un llac, una cataracta, ...; tambÚ trobarÓ zones subterranis, amb rius, cascades, coves, la Gran cove, temples i altres sorpreses.

Synopsis Enjoy 270 rooms in 2 combined levels, inspired in a real Roman Funerary monument, called "Escipion's Tower", located in Tarragona (Catalonia). Lara will discover unknown places around the real Tower, forgotten thousands of years ago. Miss Croft will walk through big outdoor scenarios with the Tower, cliffs, a fall, a lake; also subterranean areas with rivers, caves, the big cave, a couple of temples, and some other surprises.
 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivell 3)
"El Pont del Diable"
(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Level 3)
"Devil's Bridge"
(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)


@ Josep Borrut (Marš-Setembre-2001)


Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)


Sinopsis "El Pont del Diable" estÓ inspirat amb el aqŘeducte romÓ de Tarragona. La llegenda diu que un pastor va convenša al Diable per que li constru´es un pont que li facilites al pas a ell I el seu ramat entre dues muntanyes. El Diable al va construir amb una nit! I al dia segŘent quan va reclamar el preu pactat: l'anima del primer que creues el pont, el pastor li va dir que s'emportes l'anima de la ovella que havia fet passar davant.

Synopsis "The Devil's Bridge" is inspired in the Tarragona's roman aqueduct. The legend tells that a shepherd requested to the Devil to build a bridge between two mountains, this will make his live easier because he will save time moving the sheeps. The Devil built it in one night! The next morning the Devil request the price to the shepherd: the soul of the first who cross the bridge! But he told him to take the correct soul. He was not the first one to cross it! The first one was a sheep.
@ Josep Borrut (Febrer-Maig 2001)

 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivell 4) -2.46Mb-
"El Cau del Diable"
(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Level 4) -2.46Mb-
"Devil's Lair"
(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)


Sinopsis Viu encara el Diable a prop del aqŘeducte que va construir fa milers d'anys? Es possible que Lara al trobi al seu cau. EstarÓ a casa?

Synopsis Does the Devil still live near the bridge? May be Lara will find him at home!
 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivell 5) -2.45Mb-
"L'Imperi Subterrani"
(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Level 5) -2.45Mb-
"The Underground Empire"
(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)


@ Josep Borrut (Maig-Juliol 2001)


Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)


Sinopsis Lara ha descobert alguna cosa oculta a prop del Pont del Diable, es tracta d'una mena de base secreta. Abans de trobar la sortida tindrÓ que recorre els t˙nels de manteniment, magatzems, molls, t˙nels abandonats i un jardÝ.

Synopsis Lara Have discovered something hide near the Devil's Bridge. It's a kind of secret base. Before find the exit, she must walk through the maintenance tunnels, warehouses, moles, unused corridors and a garden.
@ Josep Borrut (Maig-Juny 2001)

 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivell 6) -2.75Mb-
"El Laboratori d'Algernon"
(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Level 6) -2.75Mb-
"Algernon's Lab"
(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)


Sinopsis Descobreix la segona part de la base secreta descoberta a TWH3.

Synopsis Lara is still inside the hide base she discovered at the end of TWH3 (Devil's Bridge). Before find the exit, she must walk through the laboratories, maintenance tunnels and office sections of the secret base.
@ Josep Borrut (Febrer 2002)

 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivell 7) -2.44Mb-
"Cru´lla de Civilitzacions"
(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Level 7) -2.44Mb-
"Civilisations Crossroad"
(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)


Sinopsis Al final de TWH6 Lara fou teleportada molt lluny de la Terra? A on a arribat? Ella es troba ara a un lloc on sembla que varies civilitzacions es entrecreuen. Quins sers descobrirÓ allÝ?.

Synopsis At the end of TWH6 Lara was teleported by the "blue cube" very far from the Earth. Where is she now? She is now in a Crossroad Civilisations.
@ Josep Borrut (Febrer-Setembre 2002)

 

Tarragona: Patrimoni de la Humanitat (Nivell 8 i 9) -4.91Mb-
"La Compte Final"
"Cavernes d'Acer"
(Servidor Descarrega 1)

(Servidor Descarrega 2)

(Servidor Descarrega 3)


Tarragona: World Heritage (Level 8 & 9) -4.91Mb-
"The Final Countdown"
"The Caves of Steel"
(Download Server 1)

(Download Server 2)

(Download Server 3)Walkthrough (English)

by Josep Borrut (Sorry by my faults!)TWH9 Patch for Windows 2000 and XP: The original TWH09 crashes on some W2000 and XP. If your TWH9 is crashing, download that Patch and rebuild with the TRLE Level Converter the Gama.tr4 file. The twh0809.zip was updated on September 30th with the patched TWH9 file.

Sinopsis Aquest dos nivells posen punt final a la saga. Lara estÓ a bord de una nau espail tracten de trobar com tornar a casa.

Synopsis These two levels are the final of the saga. Lara now is boarding a space shuttle and she is trying to find the way back to the earth.
This level was not made and is not supported by Core Design Ltd. and Eidos Interactive.

This level was made by Josep Borrut for non commercial use only.