EI! AIXÒ ERA UN DIA QUE VAIG ANAR A PESCAR BACALLANS I ES VA ENFONSAR LA BARCA...SORT DEL XUBASQUERO !!!