Presentació

S. Sardaña Gerent S. Sardaña Gerent

IG Grup Sanitari presta serveis sanitaris a les comarques de Tarragona, des de la seva fundació al 1994, la seva seu social està ubicada a la ciutat de Tarragona, amb dos centres sanitaris més a Reus i a Valls.

 

L'essència del nostre esperit es concreta que, més que com una empresa, ens agrada autodefinir-nos com “un projecte basat i que es fonamenta en les persones”.

 

Els objectius del nostre Projecte es recullen en la nostra Missió: “Treballar per a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones de la nostra comunitat mitjançant l'aprenentatge i la innovació en els nostres serveis socials i sanitaris”.

 

El nostre èxit es basa en un sistema d'equips multidisciplinars autogestionats i una cultura de participació de les persones, focalizat en la consecució de l’equilibri de necessitats de persones, clients, col·laboradors externs i l’entorn social, que possibilita un creixement generador de riquesa i nous llocs de treball.