autovia N-420 (Desembre 2006)


El divendres 24 de novembre, la premsa, concretament el Diari "El Punt" va publicar la noticia de la creació d'un "Front Comú per aconseguir que l'autovia de l'Aragó continuï per la Terra Alta , la Ribera i el Priorat". Aquest Front Comú el formen les poblacions de Gandesa, Móra d'Ebre i Falset. Aquest Front Comú no és gratuït, doncs l'autovia per unir l'Aragó i el litoral mediterrani es farà a curt o mig termini, i els municipis de les comarques dels Ports i el Baix Maestrat, al País Valencià ja estan oferint una sortida al mar per Vinaròs. Per tant des de les nostres comarques hem de fer JA la màxima pressió, perquè passi pel nostre territori.

Una N420 convertida en autovia fins el litoral facilitaria la instal.lació d'empreses als polígons industrials de la nostra comarca, fen-les més atractives reduint els temps de trasllat de les mercaderies acabades, del producte final, fins els grans centres logístics situats a Reus i Tarragona.

Una autovia fins el litoral ens aproparia als grans centres sanitaris, comercials, de negocis, universitaris..., de Reus i Tarragona

Per tant el nostre grup presenta la següent,

MOCIÓ

•  ATÈS que en el nou Estatut, concretament en la seva disposició addicional tercera es regula la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures pels propers set anys.

•  ATÈS que en la mateixa disposició addicional s'estableix que es constituirà una comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.

•  ATÈS que en el Pla d'Infraestructures de Catalunya pel període 2006 al 2026, tan sols hi consten les variants de Riudecols, Falset, Corbera d'Ebre i Gandesa per la N 420 dins de l'Eix Tarragona-Terol.

•  ATÈS que ni en el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat, ni en els de la Generalitat per l'any 2007, no està prevista aquesta infraestructura.

•  ATÈS que un desdoblament de la N 420 des de Alcanyís fins al litoral revitalitzaria la nostra comarca, i per tant la nostra població en tots els àmbits socials i econòmics.

PROPOSEM:

•  PRIMER: Fer els tràmits adients perquè l'Ajuntament de Móra la Nova s'adhereixi, com a institució, al "Front Comú per aconseguir que l'autovia de l'Aragó continuï per la Terra Alta , la Ribera d'Ebre i el Priorat".

•  SEGON: Sol.licitar a la Generalitat que s'inclogui aquesta infraestructura en el Pla d'Infraestructures de Catalunya, com a actuació a realitzar dintre de la Disposició Addicional tercera de l'Estatut de Catalunya.

•  TERCER: Sol.licitar al Ministeri de Foment que es decideixi per l'opció Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat en el que fa a l'enllaç de l'Autovia de l'Aragó fins el litoral Mediterrani, donat que acosta la CCAA de l'Aragó a l'Aeroport de Reus i el Port de Tarragona.

•  QUART: Cercar complicitats, en el nostre territori, per assegurar l'èxit d'aquest "Front Comú".

•  CINQUÈ: Donar trasllat d'aquesta moció a:

•  La Generalitat de Catalunya

•  La Diputació de Tarragona.

•  El Ministeri de Foment.

•  Els Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta , el Priorat, i el Baix Camp.

•  Als Ajuntaments de la Ribera d'Ebre.

•  A les capitals de comarca, Gandesa, Falset i Reus.

•  Al Gobierno de Aragón.

Srs. Regidors i Regidores de Convergència i Unió, aquesta proposta no s'ha de veure com una proposta política, s'ha de veure com una demanda del conjunt del territori, amb el suport de les seves institucions, i com a tal també la del nostre Ajuntament amb l'aprovació d'aquesta moció. Els demanem que votin pensant en el desenvolupament de la nostra població. Els demanem un vot de consens amb el territori.

Móra la Nova , 18 de desembre de 2006.

Signat: Francesc Roman Puyo. Regidor del grup municipal d'IMNOVA.