Relació de Publicacions

 
dreta.gif (3711 bytes)Llibres
dreta.gif (3711 bytes)Revistes
dreta.gif (3711 bytes)Butlletins

 

LLIBRES:
L'espai agrari del Delta de l'Ebre a la dècada dels vuitanta, FERRÉ AYXANDRI, S.M. Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, Amposta, 1995. 151 pp. Preu 1.200 PTA.
Pintors del Montsià (1900-1997), Coordinació i recerca M. SORIANO-MONTAGUT  i col. Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, Amposta, 1997. 223 pp. Preu 3.000 PTA.

Josep Matamoros Sancho, (canonge, periodista, escriptor i poeta).
(Alcanar, 1866-1937). Primer premi de recerca biogràfica any 2000. (La nostra gent)

Llibre d'actes de les primeres jornades d'història d'Amposta
Publicat el Març del 2002

 

REVISTES:
Ramàs núm. 1 (Revista de recerca d'abast comarcal). Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, Amposta, 1990. 79 pp. Preu 800 PTA. Periodicitat de la revista: Anual.
Ramàs núm. 2 (Revista de recerca d'abast comarcal). Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, Amposta, 1993. 93 pp. Preu 800 PTA. Periodicitat de la revista: Anual.
Ramàs núm. 3 (Revista de recerca d'abast comarcal). Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, Amposta, 1994. 100 pp. Preu 800 PTA. Periodicitat de la revista: Anual.
Ramàs núm. 4 (Revista de recerca d'abast comarcal). Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, Amposta, 1998. 68 pp. Preu 800 PTA. Periodicitat de la revista: Anual.
RAMÀS núm 2: EXHAURIT.

BUTLLETINS:
Butlletí, Ed. Institut d'Estudis Comarcals del Montsià.
Hi ha un total de 10 butlletins editats. Periodicitat: anual.