Actes Representatius
 
Activitats actualitzades 25/03/99
Índex d'actes
 
Creació de l'Institut d'estudis comarcals
Creació del butlletí de l'IEC
El seu estudi de 1877 per la conducció d'aigua potable a la Sénia
Quina opinió tenen els habitants del delta sobre el Parc Natural?
Narrativa

    L'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià va néixer el 26 de Febrer d'aquest any, 1990. L'acte de constitució es va celebrar ala seu del Consell Comarcal del Montsià en un acte públic en què van assistir gent representativa del món cultural i polític de la comarca. En aquesta reunió vam presentar els estatuts amb els objectius primordial d'afavorir la cultura i els estudis sobre la nostra comarca, entesa no com un ens aïllat del seu context, Terres de l'Ebre, Catalunya, però sí com a protagonista de les nostres recerques. Com tota institució quan neix ho vam fer amb molta il·lusió i voluntat d'implantació encara que amb escassos recursos materials. Comptem amb les quotes dels nostres socis i amb els ajuts que les Institucions de les nostres terres ens atorguen. Malgrat la migradesa dels nostres recursos volem dir que hem anat acomplint, si més no, les fites bàsiques que ens vàrem proposar el primer any de vida: treure un Butlletí informatiu de forma periòdica de les activitats i gestions de l'Institut i una Revista on poguessin publicar-se treballs de recerca sobre la comarca. El primer acte públic de l'Institut va ésser la presentació del llibre de Josep Ferré-Royo, Delta. Amors i Terra que va comptar amb la presència del Delegat de Cultura de la Generalitat, sr. Miravall, això com d'altres personalitats de la comarca.
      "L'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià és una associació privada que té un àmbit comarcal. Això significa estar oberts a qualsevol iniciativa que tingui com a objecte la nostra terra. Sabem que existeixen altres associacions i institucions ala nostra comarca que estan treballant per configurar un espai cultural des de les seves possibilitats i preferències. La intenció de l'I.E.C. del Montsià s de no interferir en les seves activitats, la qual cosa només serviria per malgastar esforços. Altrament, la voluntat de l'Institut s de col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats, amb aquestes associacions i enfortir aquest espai cultural a la nostra comarca." "L'objectiu que ens proposem assolir s crear una infrastructura cultural que a la llarga esdevingui patrimoni de tots. Per aquest motiu copsem la necessitat d'una periodització cultural, la qual cosa significa imposar-se unes fites..." (...) Aquests són fragments de l'editorial que va sortir en el Butlletí núm. 1 de l'I.E.C. del Montsià el juny de 1990. Una deles fites que ens vam proposar va ésser la publicació d'una revista anual que recollís, bàsicament, els treballs fets sobre les nostres terres. Avui us presentem el primer número de la nostra revista. Les seccions que t poden canviar i ampliar-se segons els originals i les vostres suggerències. Hem inclòs, també, unes normes de publicació dels treballs a títol orientatiu per anar bastint uns criteris formals de publicació. Esperem que us animeu i que ens feu arribar aviat els treballs que tingueu fets sobre temes relacionats amb les nostres terres.     En aquest treball es fa un esbós biogràfic de J. J. Landerer, científic conegut internacionalment a la seva època, que va viure i treballar, bona part de la seva vida a les Terres de l'Ebre. S'aporta una breu bibliografia de treballs geològics relacionats amb la zona, i es transcriu un estudi manuscrit de 1877 per la conducció d'aigua potable de la Sénia, localitzat a l'Observatori de l'Ebre.     El treball Quina opinió tenen els habitants del delta sobre el Parc Natural? del biòleg Antoni Espanya va aparèixer publicat per primera vegada a la Revista de la Societat Catalana d'Educació Ambiental, el Desembre de 1989. L'interès que aquest treball presenta per a la gent de les nostres terres ens ha portat a reproduir-lo en aquesta nova publicació d'àmbit comarcal. Agraïm des d'aquí l'amabilitat de l'autor que, tot fent algunes modificacions que adeqüen el redactat original als nous lectors, ens l'ha cedit amablement.
      Des de fa relativament poc temps, concretament des del curs 85-86, el Seminari de LLengua i Literatura Catalanes de l'I.B.Ramon Berenguer IV d'Amposta, va iniciar una nova experiència didàctica basada en un taller permanent de literatura en el qual els alumnes, no solament aprenien les tècniques i recursos literaris que usaven els autors més consagrats en fer les seves novel.les, sinó que a més les aplicaven als seus propis textos. Fruit d'això, van aparèixer tota una sèrie de relats -que a més   eren aprofitats com a treballs de curs- en els quals descobríem les aptituds insospitades que hi havia amagades en la personalitat d'alguns dels nostres alumnes. Ara tenim l'oportunitat de donar a conèixer tots aquells relats que, per uns motius o altres, han sobresortit d'entre la resta. Us invitem, a partir d'aquest moment, a conèixer i a gaudir de la literatura dels adolescents de les nostres comarques.