L'Institut d'Estudis Comarcals

    L'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià és una associació privada d'àmbit comarcal. Això significa estar oberts a qualsevol iniciativa que tingui com a objecte la nostra terra. Sabem que existeixen altres associacions i institucions a la nostra comarca que estan treballant per configurar un espai cultural des de les seves possibilitats i preferències. Per això, la intenció de l'I.E.C. del Montsià és no interferir en les seves activitats, la qual cosa només serviria per malgastar esforços. Altrament, la voluntat de l'Institut és de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb aquestes associacions i enfortir aquest espai cultural de la nostra comarca.
    L'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià va néixer el 26 de Febrer de l' any 1990. L'acte de constitució es va celebrar a la seu del Consell Comarcal del Montsià en un acte públic en què va assistir gent representativa del món cultural i polític de la comarca. En aquesta reunió vam presentar els estatuts amb els objectius primordials d'afavorir la cultura i els estudis sobre la nostra comarca, entesa no com un ens aïllat del seu context, Terres de l'Ebre, Catalunya, sinó  com a protagonista de les nostres recerques. Com tota institució quan neix, ho vam fer amb molta il·lusió i voluntat d'implantació, encara que amb escassos recursos materials. Comptem amb les quotes dels nostres socis i amb els ajuts que les institucions de les nostres terres ens atorguen. Malgrat la mancança de recursos volem dir que hem anat acomplint si més no, les fites bàsiques que ens vàrem proposar el primer any de vida: treure un butlletí informatiu de forma periòdica de les activitats i gestions de l'Institut, i una revista on poguessin publicar-se treballs de recerca sobre la comarca. El primer acte públic de l'Institut va ésser la presentació del llibre de Josep Ferré-Royo, Delta. Amors i Terra, que va comptar amb la presència del Delegat de Cultura de la Generalitat, el Sr. Miravall, així com d'altres personalitats de la comarca.
La gent que portem la gestió i les diferents seccions de l'Institut d'Estudis Comarcals som:
PRESIDENTA: Maria Josep Margalef
 
VICE-PRESIDENT: Gabriel Perles

SECRETARI: Susanna Ferré

VOCAL 1r: Domi Garcia

VOCAL 2n: Goretti Escolà

VOCAL 3r: Rafel Haro

VOCAL 4t: Santi Valldeperez

VOCAL 5è: Mª Carme Alcón
 

SECCIÓ DE PUBLICACIONS: Ramon Rosales

SECCIÓ D'HISTÒRIA COMARCAL: Hilari Muñoz

SECCIÓ DE LLENGUA: Maria Josep Margalef / Emi Serret

SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA: Josep Bassols

SECCIÓ DE MEDICINA I ANTROPOLOGIA: Màrius López i Alemany

SECCIÓ D'ARTS PLÀSTIQUES: Antònia P. Ripoll


Components de l'IEC


[Tornar al principi]