Primeres Jornades d'Història d'Amposta
(25, 26 i 27 de febrer del 2000)


Justificació

     Al gener de l'any 1150 Ramon Berenguer IV va atorgar a l'Orde de l'Hospital el domini del Castell i terme d'Amposta. Aquesta concessió va marcar l'inici de la formació del domini Hospitaler a la regió de la desembocadura de l'Ebre, en un moment d'expansió de la corona d'Aragó. No és casual que l'organització que reunia tots els dominis de l'Orde al Principat de Catalunya, i els regnes d'Aragó i València prengués el nom de Castellania d'Amposta, ja que aquesta localitat es trobava situada en el corredor de l'Ebre, vinculada a Aragó i propera al futur regne de València. Quan, a partir de 1280, Amposta passà al domini reial i es desvinculà de l'Orde mitjançant un conveni amb Onda i Gallur, el seu topònim es mantindrà ja per sempre donant nom a la Castellania.

     Fins el 1319 la Castellania comprenia tots els dominis Hospitalers a Catalunya, Aragó i València. A partir de la dissolució de l'Orde del Temple (1312), gairebé tots els dominis d'aquesta Orde a València van passar a l'Orde de Montesa. Mentre, a Aragó i Catalunya els béns del Temple es van incorporar a l'Hospital, si bé tots els territoris al nord de l'Ebre i l'est del Cinca es segregaren de la Castellania, i passaren a formar part del Priorat de Catalunya.

     Durant l'Edat Mitjana l'Orde de l'Hospital fou el primer senyoriu del regne d'Aragó, i al llarg de 700 anys la Castellania d'Amposta va aplegar o mantenir vincles en més de 100 poblacions de Catalunya, Aragó i València.
 
 


Programa

Divendres, 25 de febrer
Matí:
13 h.-  Presentació de les I Jornades d'Història d'Amposta al Saló de     Plens de l'Ajuntament.

Tarda: Consell Comarcal del Montsià
16,30 h.- Formalització de la inscripció i lliurament dels dossiers.
17,30h.- Obertura de les Jornades.
  Ponència I.
  L'Orde de l'Hospital, la Castellania d'Amposta i el gran Priorat de    Catalunya a la Baixa Edat Mitja, pel professor Prim Bertran i     Roigé.
19 h.-  Comunicacions.
 

Dissabte, 26 de febrer
Matí: Consell Comarcal del Montsià
9,30 h.- Ponència 2.
  Arquitectura militar dels Ordes  del Temple i de l' Hospital a les    boques de l'Ebre, pel professor Joan Fuguet.
11 h.-  Comunicacions

Tarda: Consell Comarcal del Montsià
16,30 h.- Ponència 3.
  El Castell d'Amposta, porta de l'Ebre, per l'arqueòloga M. Mar     Villalbí i Prades.
18 h.-  Comunicacions.
 

Diumenge, 27 de febrer
Matí: Consell Comarcal del Montsià
9,30 h.- Ponència 4.
  L'Amposta feudal: poders, societat i economia, per la professora    Maria  Bonet i Donato.
11 h.-  Comunicacions.
12 h.-  Conferència col·loqui: Apropament a l'Ensenyament de l'Època    Medieval a les aules de Secundaria, pel professor Antoni     Gavaldà.

Tarda: Sortida des de la parada d'autobusos, Av. Sta. Bàrbara (davant    l'edifici Lira).
16 h.-  Visita a les Torres Medievals del Montsià.
 


Reglament de les comunicacions

Es poden presentar comunicacions relatives a.
1.-  La història Medieval del territori en qualsevol dels aspectes: polítics, socials,    econòmics, arqueològics, religiosos, etc.
2.- L'Orde de l'Hospital i la Castellania d'Amposta dins de la Corona     Catalano-Aragonesa, i les seves relacions tant a nivell local com mediterrani.
Format: en paper Din A-4, a doble espai
Extensió:  màxim 15 fulls Din A-4, més una pàgina de resum.
Data màxima de presentació de resums: 3 de febrer.
Data màxima de presentació de comunicacions: 17 de febrer.
Resums i comunicacions s'han de lliurar en versió impresa i en disquet (programes compatibles amb Windows).
 


Informació general

Inscripcions: Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, núm. de c/c:
2100 1439  53  0200019950
Preus d'inscripció: estudiants, socis d'entitats, majors de 65 anys i aturats: 3.000 pts.; la resta de participants: 5.000 pts.
El preu de la inscripció inclou: l'assistència a les Jornades, l'excursió, la publicació de les Actes i el Certificat d'Assistència.
Lloc de realització de les Jornades: Consell Comarcal del Montsià, c/ Innocènci Soriano-Montagut, 86 - Amposta.

Si voleu més informació podeu trucar a:
Ajuntament d'Amposta: tel. 977    70  35  16 (matins).
E- mail: clt.amposta@altanet.org
Institut d'Estudis Comarcals del Montsià: tel. 977   70  35  22 (tardes).
E-mail: iecmonts@tinet.fut.es
 


BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


Data d'inscripció.................................................................................................................

Nom i Cog. .........................................................................................................................

Adreça.................................................................................................................................

Població........................................................................CP.................................................

Comarca......................................................................Tel. .............................................

Presenta comunicació:        Sí..........                         No.........

Títol.....................................................................................................................................

Soci, membre d'entitats col·laboradores (indiqueu quina)...............................................

Major de 65 anys...........              Estudiant............           Aturat................

Transferència bancària a la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, núm. de compte: 2100  1439  53  0200019950

Data límit d'inscripció: 17 de febrer.

Per estar inscrit s'haurà de trametre aquesta butlleta, degudament emplenada, juntament  amb el resguard de la transferència bancària a:

 I Jornades d'Història d'Amposta
 Ajuntament, Plaça Espanya, 2-4
 43870  AMPOSTA

 Institut d'Estudis Comarcals del Montsià
 Apartat de correus 118
 43870  AMPOSTA