Primera Circular

Amics:
     L'Ajuntament d'Amposta i l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià organitzem les I Jornades d'Història de la ciutat, per celebrar el 850 aniversari de la Carta de Donació del Castell d'Amposta per Ramon Berenguer IV a l'Orde de l'Hospital.
 És en aquella època, i per la carta de Donació del Castell d'Amposta a una orde religioso-militar, que aquestes terres -la importància de les quals era indiscutible per al control de la desembocadura de l'Ebre- entren a formar part d'una estructura organitzativa que ajudarà a conformar, en un territori ric en la diversitat cultural, les bases del nostre món actual, Occident.
 Pensem que, a partir d'aquestes Jornades, s'aniran emplenant els grans buits de la història de la ciutat d'Amposta i creiem que tots els esforços que fins ara s'han fet en aquest sentit, esforços gairebé sempre sorgits de l'impuls individual de moltes persones que estimen la seva terra, quedaran constatats i assentats sobre una base científica que ens permetrà, enriquits per les aportacions dels especialistes en la matèria, entrar en el segle XXI havent tornat a conquerir el nostre passat.
 Estem segurs que les Jornades esdevindran la pedra de toc per a la recuperació de la nostra memòria com a poble.
 
  Ben cordialment,
Susana Ferré i Ayxandri, Llicenciada en Geografia i Història
Secretària de les Jornades d'Història d'Amposta
 Amposta, juny de 1999


 Tenim previst  de celebrar les Jornades a finals del mes de febrer del 2.000. Després de les vacances d'estiu rebreu més informació, però ara us avancem els noms dels ponents i les ponències que aquests realitzaran així com els temes de les Jornades perquè pugueu preparar les vostres comunicacions.
LES PONÈNCIES
- Maria Bonet i Donato, professora de la Universitat Rovira i Virgili i Dra. en Història : "L'Amposta feudal: poder, societat i economia".

- Joan Fuguet i Sans, llicenciat en Belles Arts i Història de l'Art i Dr. en Història per la Universitat de Barcelona. Professor a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya: "Arquitectura militar dels Ordes del Temple i de l'Hospital de Sant Joan a les boques de l'Ebre".

- Prim Bertran i Roigé, professor a la Universitat de Barcelona i Dr. en Història : "L'Orde de l'Hospital i la Castellania d'Amposta".

- Mar Villalbí i Prades, llicenciada en Geografia i Història i Conservadora d'Arqueologia del Museu del Montsià : "El Castell d'Amposta, porta de l'Ebre".
 

ELS TEMES

1- Conèixer i aprofundir en la història de l'Orde religioso-militar de l'Hospital, i de la Castellania d'Amposta en qualsevol dels aspectes: polítics, socials, econòmics, arqueològics, religiosos...etc.

2.- El paper de la Castellania d'Amposta dins de la Corona Catalano-Aragonesa i de les seves relacions tant a nivell local com mediterrani.
 

LES COMUNICACIONS

* Els qui estiguin interessats a presentar comunicacions ho poden fer en folis DIN-A 4 a doble espai i amb una extensió màxima de 15 fulls.
 

SUPORT INSTITUCIONAL

* Aquestes Jornades d'Història compten amb el recolzament institucional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.