Ilusions Escher i d’altres activitats:

 

http://personales.ya.com/jallacer/opticas.htm    

 

http://www.epsilones.com/paginas/i-figurasimp.html   

 

http://personal.telefonica.terra.es/web/imarti22/recreativas/ilusiones.htm   

 

http://www.psicoactiva.com/curios/escher/escher.htm  

 

www.tinet.cat/~frt