Simulació del càlcul del desplaçament:

* 1r  Entrar a l’adreça:  http://eris.unalmed.edu.co/~daristiz/

Dintre de mecànica de la partícula entrem a 

2.1.1 Evaluador: Desplazamiento, posición y longitud recorrida

 

 

 

Simulació d’un experiment sobre M.R.U:

** 2n  Entrar a l’adreça:  http://eris.unalmed.edu.co/~daristiz/      

Dintre de mecànica de la partícula entrem a 

2.1.7 Simulación de un experimento sobre M.U.

 

 

 

 

 

Simulació d’un experiment sobre M.R.U.A:

*** 3r  Entrar a l’adreça: http://eris.unalmed.edu.co/~daristiz/

Dintre de mecànica de la partícula entrem a 

2.1.8 Simulación de un experimento sobre M.U.V

 

 

 

 

 

Simulació d’un M.R. (triant les constants del moviment):

**** 4t  Entrar a l’adreça:      

http://www.walter-fendt.de/ph11s/acceleration_s.htm

 

 

 

 

Simulació del càlcul de la resultant d’un conjunt de vectors (o forces):

 

***** 5e  Entrar a l’adreça:

http://www.walter-fendt.de/ph11s/resultant_s.htm

 

 

 

 

Simulació de la Llei de Hooke:

****** 6e  Entrar a l’adreça: http://eris.unalmed.edu.co/~daristiz/

Dintre de mecànica de la partícula entrem a 

2.2.2 Ley de Hooke:

 

 

 

 

Simulació del càlcul de la força de fregament:

******* 7e  Entrar a l’adreça:      

http://eris.unalmed.edu.co/~daristiz/

Dintre de mecànica de la partícula entrem a 

2.2.1 Fuerza de rozamiento:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONAL:        ???  http://www.walter-fendt.de/ph11s/n2law_s.htm

 

??????  http://surendranath.tripod.com/Applets.html  

 

**  Posar-se damunt de Applet menu  llavors tries Dynamics i ara conservation of energy      o    Collisions   

 

****    Posar-se damunt de Applet menu   llavors tries Kinematics  i ara Apply the Brakes   o       Avoiding a Crash    o     Boat on river