Àlgebra vectorial:

 

http://www.educaplus.org/play-33-Posición-de-un-punto-en-la-recta.html

 

http://www.educaplus.org/play-139-Vector-de-posición.html  

 

http://www.educaplus.org/play-36-Posición-de-un-punto-en-el-espacio.html 

 

http://www.educaplus.org/movi/2_4distancia.html  

 

http://www.educaplus.org/movi/1_3componentes.html  

 

http://www.educaplus.org/play-137-Suma-de-vectores.html

 

http://canu.ucalgary.ca/map/content/vectors/sclmult/simulate/   

 

 

 

Què és l’acceleració normal o centrípeta?

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/cinematica/acc_centri/CentripetalAcceleration.htm  

 

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_fisica/fisica_simula.htm   Per si el link directe no funciona.

 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/circmotion_s.htm    una mica més del moviment circular

 

http://canu.ucalgary.ca/map/content/accel/radial/simulate/page2.html 

 

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movcirc/appletsol.htm   Aquí tenim tot, però és molt més complex

 

 

Força centrípeta: http://regentsprep.org/Regents/physics/phys06/bcentrif/default.htm

 

http://regentsprep.org/Regents/physics/phys06/bcentrif/centrif.htm  

 

 

Error aleatori i error sistemàtic: http://canu.ucalgary.ca/map/content/erroranalysis/sysran/explain/index.html

 

 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4070002/laboratorios/mov_circular.html  No acaba d’anar bé.

 

http://phet.colorado.edu/sims/ladybug-motion-2d/ladybug-motion-2d_en.jnlp  

 

http://phet.colorado.edu/sims/motion-2d/motion-2d_en.jnlp  

 

 

Per explicar moviments helicoïdals  : http://surendranath.tripod.com/Applets/Kinematics/CirclePlus/CirclePlusApplet.html   

 

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap7/orbiter/orbit.htm   Intenteu que orbiti sobre el planeta !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a CLASSE:

 

Radi de curvatura:

http://www.ies.co.jp/math/java/calc/curve/curve.html

 

 

Funcions trigonomètriques:

 

Què és el sinus:

http://canu.ucalgary.ca/map/content/function/trig/simulate/sine/index.html

 

http://www.ies.co.jp/math/java/trig/sinBox/sinBox.html 

 

Què és el cosinus:

http://www.ies.co.jp/math/java/trig/cosbox/cosbox.html

 

Sinus i cosinus; per què en diem funcions periòdiques:

http://canu.ucalgary.ca/map/content/function/trig/simulate/trigonometric/index.html

 

Les sis funcions trigonomètriques:

http://www.ies.co.jp/math/java/trig/sixtrigfn/sixtrigfn.html

 

Què és un radiant?

http://canu.ucalgary.ca/map/content/angle/basic/simulate/page2.html    

    

 

 

Moviments rectilinis:

 

http://www.walter-fendt.de/ph11s/acceleration_s.htm     

 

 

Moviment de caiguda dels cossos:

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/graves/graves.htm   

 

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/caiguda/appletsol.htm   

 

 

Moviment de caiguda dels cossos:

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/graves/graves.htm   

 

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/caiguda/appletsol.htm   

 

 

Problema 16 (s’ha de configurar):

 

http://canu.ucalgary.ca/map/content/accel/duegravity/simulate/twoballs/

 

Simulació moviments parabòlics: aneu a la plana 79

http://books.google.es/books?id=SAY9AAAAIAAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=comparison+image+two+balls+falling&source=bl&ots=a96DFuEZT6&sig=UKp6X6zizD9_ViEX4y0Pff9ab5s&hl=es&ei=7bv2SrfOE5T54AbzqZjPAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CDgQ6AEwCTgK#v=onepage&q=&f=false  

   

 

 

 

 

Aquestes adreces són molt interessants però després mireu-les després d’haver entès les altres:

 

 

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm   

 

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/2mobils/appletsol.htm     

 

 

 

   

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movparab/appletsol.htm  

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/parabolico/parabolico.htm

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/canon/canon.htm  

   

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/baloncesto/BALONCES.htm  

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/torpedo/torpedo.htm 

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/parabolico/alcance/alcance.htm     

 

Descens d’un paracaigudes:  http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/paracaidista/paracaidista.html   

 

 

I si voleu entrar un altre cop al que ja vam veure:

 

 

http://canu.ucalgary.ca/map/content/accel/radial/simulate/page2.html 

 

http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movcirc/appletsol.htm   Aquí tenim tot, però és molt més complex